Suomeksi

In English

 

04.12.2006
ARTIKLAR

Glimtar från mitt liv

 

Motiv för kristen tro
Varför just kristen tro?

Helhetsbild om trosåsikter

Vem är Jesus?
Jesu historicitet

Bibelns tillförlitlighet

Guds handlande i GT

 

Den kristna trons grunder
Några gamla tema

Treenigheten - Guds kärlek - Frälsning - Guds kallelse/val - Synd/lag/nåd - Bön - Tro - Nådegåvor - Himmel/helvete - Kristen vandel - Förlåtelse - Andlig mognad
Hur jag läser min Bibel
Frälsning

Gudomligt helande

Djupare i kristna ämnen 

mm: -  Ändens tider

- Änglar

 

Kristen tro i praktiken
Som kristen i samhället
Som kristen i vardagslivet
Jumalan voima nykyaikana
Är den kristna tron förnuftig?

Svar på vissa tidigare frågor


Livsåskådningar

I livsåskådningarnas djungel

Finns sanning - allt relativt?

 

Tro - vetenskap

Tro och vetenskap

Luominen - evoluutio

Är detta mera kristen tro?

Kristers hemsida

 

Israel

Israel och Bibelns profetior

Kort om Israel

Libanonkris 2006

 

Islam

Konflikter mellan islam och kristen tro

Bibeln eller Koranen - en muslims forskning

Islam - fredens religion?

 
Motiven för kristen tro (apologetik) och vissa centrala ämnen i den kristna tron.

VERSION  12/2006

NYASTE TILLÄGG

Den kristna trons grunder. Länkning till tidigare artiklar

Glimtar från mitt liv

Islam - kan man tro?

 

AKTUELLA FUNDERINGAR

01.12.-06        Ny lay-out

Jag har en längre tid funderat på en ny lay-out för min sajt. Först nyligen fick jag i mitt sinne ”grönt ljus”, varefter jag beslöt att fullfölja mina tankar. Fast huvudsidan har förändrats, har motiven och innehållet på mina sidor inte nämnvärt ändrats. Grovt taget fördelar sig innehållet i tre huvudgrupper, vilka kan delas i speciella undergrupper. Läs mera

21.11.-06        Alkoholskadornas bakgrund

På det politiska planet diskuteras i Finland en förhöjning av alkoholskatten för att lindra alkoholens skadliga följder. Varför märker man dessa först nu? Dessa skador har funnits i alla tider. Men de har märkbart ökat trots olika försök att dämpa dem. Skattehöjning är kanske en åtgärd i rätt riktning. Men jag anser, att den är fullständigt otillräcklig åtgärd. Problemets rötter sträcker sig betydligt djupare, men man vill inte diskutera dessa tillräckligt. De är alltför vidsträckta ämnen och också ofta alltför känsliga. Motargument kan framföras i det oändliga. Jag vill här ta fram kortfattat några viktiga faktorer.      Läs mera

 

Tidigare aktuellt (17.11.2006)

 


 

 Att fundera på: 

Vilket är målet för ditt liv? Finns det verklig mening i det?

FIND

Min bakgrund

Svar på vissa frågeställningar

Artikelförteckning

Kristna länkar

 

Kontakt:

Info( at )lindellnet.net