BAKGRUND till min Internetsajt

Jag är en pensionerad DI. Jag har arbetat i industrin närmast i forsknings- och utvecklingsuppgifter.
Jag har nu hört till en pingstförsamling i drygt 25 år efter att ha varit medlem tidigare i andra församlingar. I mina uppgifter har jag haft goda förbindelser också med personer ur andra samfund. Jag har inget intresse att diskutera teologiska frågor i allmänhet, utan jag vill koncentrera mig på den kristna trons centrala frågor, vilka är gemensamma (åtminstone borde vara det) för alla kristna i olika kyrkor och samfund. Betoningarna kan förstås variera.

En del glimtar från mitt liv har jag skildrat i länken.

Under de senaste åren har jag rätt så mycket skrivit på Internets diskussionsspalter och därifrån fått värdefulla impulser till denna sida. Jag är glad att den kristna tron och mina motiveringar har hållit och t.o.m. förstärkts trots alla de många angrepp på den kristna tron, som har kommit emot.

Jag har formulerat motiveringarna till min kristna tro så här:
"I det praktiska livet ( det egna livet, i samhället, i näringslivet) hamnar vi ofta att välja mellan olika alternativ, fast vi inte har kunskap om alla enskilda detaljer i dessa alternativ. Då väljer vi det alternativ, som ur HELHETENS synvinkel förefaller vara det bästa.
Så gjorde jag också i dessa trosfrågor på basen av otaliga faktorer. Detta beslut har jag inte behövt ångra. Trots att jag inte har svar på alla frågor, är dock tron på Gud och hans Ord och frälsningsbudskap enligt Bibeln det allra förnuftigaste alternativet.
Detta är min åsikt och erfarenhet, trots att den kristna tron inte är en produkt av intellektuellt tänkande. Den är en gåva direkt från Gud, som vi av nåd får ta emot med tacksamhet. Det andliga livet är en gåva, som vi får leva, fast vi med mänskliga ord inte kan närmare förklara. Det är dock lika konkret, som mitt fysiska liv, vilket jag inte heller kan i grund och botten förklara. Men jag lever detta liv med tacksamhet."

Jag vet, att många funderar på livets djupa frågor. Därför vill jag på detta sätta ta fram de erfarenheter och motiveringar, som har blivit värdefulla för mig. Jag hoppas, att detta kan hjälpa andra att finna svar på sina livsfrågor.
Därför har denna sida kommit till och fått denna utformning. Jag hoppas, att kunna vidareutveckla den mera mångsidigt.

Retur