Frågor och svar
FRÅGOR OCH SVAR

Sökregister

Eftersom denna sajt har svällt ut så, att det kan vara svårt för många att snabbt hitta svar på sina frågor, har jag hit samlat några frågor och ämnen jämte hänvisningar till svaren till dessa.  Jag hoppas, att detta är till nytta för läsarna, även om dessa saker kan vara nämnda på flera ställen.

Gud / Jesus / Bibeln / Kristen tro / Vardagens kristendom / Samhället / Tillvarons mysterier / Mellan Östern / Andra frågor

GUD

Vem är Gud?
Guds väsen?
Gud och människan
Är Gud allsmäktig?
Hurudan är Gud i GT? Är han grym?
Är Gud rättvis?
Varför har Gud gjort så och inte så här?
Vem har skapat Gud?
Guds uppoffrande kärlek
Gud, Allsmäktig och helvete

JESUS

Vem är Jesus?
Olika Jesus-bilder
Är Jesu ord tillförlitliga?
Jesu identitet?
Jesu historicitet
Jesus och homosexualiteten
Jesus och Gamla testamentet
Jesus och GT:s Gud

BIBELN

Är Bibeln tillförlitlig?
Mera om Bibelns trovärdighet
Är evangelierna tillförlitliga?
Hur förhålla sig till Mose lag?
Vilka är principerna för bibelläsning?
Är Bibeln skriven endast av människor?
Motsägelser i Bibeln. Finns de?
Liberalteologin. Hur har den uppstått och vart leder den?

KRISTEN TRO

Gud: Fader, Son och Helig Ande
Vad är frälsning och vad är den inte?
Frälsningsvisshet
Synd och nåd. Vad innebär dessa begrepp?
Vad är att tro? Frälsande tro.
Vad är bön? Bönens hemligheter.
Andliga nådegåvor. Vilka är de?
Himmel och helvete
Förtappelsen i NT
Ändens tider enligt Bibeln

SOM KRISTEN I VARDAGEN

Andlig tillväxt - som kristen i vardagslivet
NT:s principer för kristen vandel
Andlig mognad
Förlåtelsens betydelse
Första hjälp: När man blivit djupt sårad.
Tankar on depression
Guds ledning i vardagslivet
Den sexuella driften
De kristna och sexualiteten
Kan Gud hela?
De troende och brister i vardagslivet. Kritik från utomstående.
Är den kristna tron förnuftig? (Kåseri)
Mitt vittnesbörd

SAMHÄLLET

Människovärde
Demokrati
De kristna och överheten
Familjen
Homosexualitet
Etiska frågor
Andra religioner

TILLVARONS MYSTERIER

Livsåskådningar
Naturalism-debatt med ateister (Del II)
Ondskans problem
Ondskans "Fader"
Existensens mysterium
Lidandets problem
Livets mening

MELLAN ÖSTERN

Israel och Bibelns profetior
Kort om Israel
Libanon-krisen 2006

Tankar om islam
Bibeln eller Koranen (en fanatisk muslims forskningsäventyr)
Islam - fredens religion?

ANDRA FRÅGOR

Änglar och den osynliga världen
Frågor om skapelsen
Kristen tro och vetenskap
Sanning - är allt relativt?
Några tankar om världsbild
Några liknelser från datatekniken
Frågor angående livsåskådning och kristen tro, vetenskap och tro, skapelse och evolution samt kommentarer till aktuella händelser

                  

Retur