Israel
"Israel och Mellersta Österns händelser.
Israel och Mellersta Östern är nästan dagligen i nyhetsrubrikerna och många frågar sig, vad ligger bakom allt. Nyhetsförmedligen är ofta ensidig och många får en totalt fel uppfattning om händelserna. Situationen är mycket svår och komplicerad och enkla lösningar tycks inte vara i sikte.
När det är fråga om Israels framtid, får vi inte glömma, vad Bibeln meddelar om saken.
I följande några artiklar och länkar, vilka försöker ge en djupare inblick i dessa saker.

- ISRAEL och Bibelns profetior
Bibelverser enligt vissa tema.

- Kortfattat om Israel . (Kompl. 9/2006)
Fakta om vissa viktiga frågor för att kunna förstå situationen och få en helhetsbild av det hela.

- Libanonkrisen 2006  (Ny 09/2006)
Några kommentarer med anledning av händelserna.

Länkar på svenska :
Renards sidor
med bl.a följande några år gamla artiklar:
Vad har judarna för rätt till landet Israel?    
Men vad har araberna och islam för rätt till Jerusalem och Israel?
FN -- opartisk medlare eller partisk aktör?  
Vem bryter egentligen mot fredsavtalet?
(1998)
Vill araberna verkligen ha fred med Israel?  

Guiden Dick Haas-sidor
Brännpunkt Israel.    
- Menorah-Sweden
Läs från denna länk speciellt "Myter och fakta"

ISRAEL-länkar:
- The Jerusalem Post

- Christian Friends of Israel (USA)


Retur