lindellnet
Version 10/2006
Kysymysaiheita ja vastauksia (Uusi) / Frågor och svar (Ny)

(21.11.-06)Ajankohtaisia ajatuksia / Aktuella tankar
09/06 Totuus - suhteellisuus / Sanning - allt är relativt
09/06 Usko ja tiede / Tro och vetenskap
09/06 Tämäkö enää kristinuskoa? / Är detta mera kristen tro?
Ajankohtaista Israelista / Aktuellt om Israel
10/06 Islam - rauhan uskonto? / Islam - fredens religion?
Islamista (täyd) / Aktuellt om islam (tillägg )
Kristilliset linkit (täyd) / Kristna länkar (ny)

powered by FreeFind

Suomeksi:   Suomi
Artikkeliluettelo      
Tausta tälle sivustolle
KESTÄVÄ  POHJA!

SANOMA NYKYAJAN IHMISILLE:
Ajankohtaisia ajatuksia (21.11.2006)
- Miksi juuri kristillinen usko? (Täyd. 09/2006)
Vastauksia moniin ihmisten kysymyksiin.

Tähän liittyviä kirjoituksia:
- Tämäkö enää kristinusko? (Uusi 09/2006)
- Jumalan toiminta VT:ssa (Uusi 06/2006)
Ajatuksia Jumalan olemuksesta ja toiminnasta VT:ssa.
- Kuka on Jeesus?
Jeesuksen sanojen ja tekojen luotettavuus. Onko evankeliumin Jeesus historian Jeesus?

- Jeesuksen historiallisuus (Uusi 06/2006)
Lue vakuuttavia todisteita Jeesuksen todellisuudesta.

- Onko totuutta - kaikki on suhteellista (Uusi 09/2006)
- Usko ja tiede (Uusi 09/2006)

- Elämänkatsomusten viidakossa.
Erilaiset elämänkatsomukset ja niiden käytännön seurauksia lyhyesti. Mikä on oikea? Mieti!

-Raamatun luotettavuus
Kirjoituksia ja linkkejä
- Raamatun selittämisen ja tulkinnan perusteet.
- Onko kristillinen usko järkevä?
Pakina omista pohdinnoista.
- Mahtuvatko aivot kirkkoon?  
Matti Kankaanniemen ajankohtaisia kirjoituksia.

- Kristittynä yhteiskunnassa
Ihmisarvo, demokratia, esivalta, perhe, seksi, homous, raha, päihteet, etiikka, väkivalta, mielenterveys.
- Jumalallinen parantuminen

Ajatuksia, voiko Jumala parantaa?

- Uskoon tulo
Aihe pähkinäkuoressa.

SYVEMMÄLLE KRISTILLISIIN AIHEISIIN  tästä  (Täyd. 06/2006)

MUUT AIHEET :  
- Raamattu ja terveys    

    Ihmisen eheytyminen kokonaisvaltaisesti, terveys, omatunto, kuolema.

- Jumalan voima nykyaikana

Miten ihmiset ovat kokeneet Jumalan voimaa. Useita henkilökohtaisia todistuksia ja linkkejä
- Ajankohtaista Israelista (Täyd.09/2006)
-Islam (Täyd. 10/2006)
Vertailuja kristillisen uskon ja islamin välillä.

-Luominen - evoluutio
Kirjoituksia, kysymyksiä ja vastauksia sekä linkkejä luomisesta ja evoluutiosta
LINKIT :
- Netmission  
Paljon ajankohtaista. Runsaasti Raamatun opetusta. Keskusteluforum.
- Kristilliset linkit
(Täyd 10/2006)

På svenska:   Sverige
Artikelförteckning      
Bakgrund till denna sajt
TRO ger RO!

BUDSKAP TILL DAGENS MÄNNISKOR :
Aktuella tankar (21.11.2006)
- Varför just kristen tro? (Modif. 09/2006)
Svar på  många människors frågor..

Hithörande kompletterande framställningar:
- Är detta mera kristen tro? (Ny 09/2006)
- Guds handlande i GT (Ny 06/2006)
Några tankar om Guds väsen och handlande i GT.
- Vem är Jesus?
Kan man lita på evangeliets budskap om Jesus? Vilken Jesus-bild är den rätta?

- Jesu historicitet (Ny 06/2006)
Läs övertygande bevis på Jesu verklighet.

- Sanning - är allt relativt? (Ny 06/2006)
Relativismens problem
- Tro och vetenskap (Ny 09/2006)
Några allmänna synpunkter

- I livsåskådningarnas djungel.
Olika livsåskådningar och deras praktiska följder kortfattat. Vilken är den rätta? Begrunda!
- Bibelns trovärdighet
Många länkar.
- Hur jag läser min Bibel?
Goda råd och anvisningar hur man skall tolka och förstå Bibeln.

- Är den kristna tron förnuftig?
"Tekniskt" kåseri.
- Kristers hemsida
En länk med svar på många frågor angående livsåskådning och kristen tro, vetenskap och tro, skapelse och evolution samt kommentarer till aktuella händelser.

- Som kristen i dagens samhälle
Människovärde, demokrati, överheten, familj, sex, homosexualitet, pengar, rusmedel, etiska frågor, våld, mentala problem.
- Gudomligt helande
Tankar med anledning av diskussioner i internet. Kan Gud bota?

- Huru finna frid med Gud?
Kortfattad guide.

DJUPARE ANDLIGA TEMA (klicka här)   (Modifierad 06/2006)

ÖVRIGA TEMA :  
- Aktuellt om Israel  (Modifierad 09/20006)

-Islam-info (Tillägg 10/20006)
Jämförelse mellan kristen tro och islam. Info om islam. Islam fredlig?

- Genesis
Frågor angående skapelsetro och evolution
- Kristna länkar (Ny 10/20006)

In English:  Englanti
My Background

BELIEF brings RELIEF!
MESSAGE FOR YOU :
- Actualities (Started 06/2006, newest 17.11.-06)
-Why Christian Faith?
Very good link to get answers to many questions about Christian Faith, etc.
- More issues and links about Christian Faith
Apologetics about God, Jesus, etc. Many links.

- Bible is reliable
Some facts about the Bible. Many links.

- How you can find relationship   with GOD

- How to find Peace with God?

- What is Prayer?

- Is the Christian Faith   reasonable?
"Technical" Causerie.

- God of the gaps (Renard)

- ISRAEL and the prophecies in   the Bible
Bible verses according to some subjects.

Other Links :

Christian aspects about questions concerning: Creation & Evolution, Biblical Archaeology, Christian Theology, Religions, Family & Marriage, Social Issues, Youth Issues, etc.
- 300 prophecies about Messiah   fulfilled in Jesus Christ

- Institute for Creation Research


- David Wilkerson teachings


- What if...?


Olet vierailija    1.3.2002 lähtien.

Yhteydenotto ja palautteet
Contacts and feedback
info(at)netmission.fi