ANDLIGA TEMA


För dem, som är intresserade av djupare kunskap om den kristna tron, finns här möjligheter att fördjupa sig mera i vissa tema :

- Grunderna för den kristna   tron.
Bibel, Pånyttfödelse, Dop, Församling,Helig Ande,Jesu återkomst.
- Vad är frälsning?  
- Uppoffrande kärlek

- Bön , Vad är bön?
- Vad är tro?
- Andlig tillväxt - huru leva som   kristen i vardagslivet
- Förlåtelsens kraft
- Andliga nådegåvor

- Guds handlande i GT (Ny 6/2006)

- Jesu sexualundervisning (också homosexualitet) (Ny 4/06)

Vad Bibeln lär om änglar och ondskans andemakter.

Vad Bibeln lär om ändens tider och Jesu andra tillkommelse.

Förhållandet mellan Mose lag och nya förbundet . (Ny 9/05)

Kortfattat om Israel . (Ny 9/05)

Helhetsbild beträffande trosåsikter

Inom den engelska sektionen finns många länkar till djupare insikter i många frågor:
-Why Christian Faith?
Very good link to get answers to many questions about Christian Faith, etc.
- More issues and links about Christian Faith
Apologetics about God, Jesus, etc. Many links.

Bibelns profetior:
- ISRAEL och Bibelns profetior
Bibelverser enligt vissa tema.

På engelska:
- 300 prophecies about Messiah   fulfilled in Jesus Christ

Tillbaka till hemsidan