Raamatun luotettavuus
RAAMATTU on maailman eniten levitetty ja luettu kirja. Sen tulisi olla jokaisen kristityn ohjekirja, koska siinä on ilmoitettu kaikkivaltiaan ja rakastavan Jumalan pelastussuunnitelma syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta Jeesuksen Kristuksen kautta.

JUMALAN  OLEMASSAOLO
Jumala, kaiken Luoja, josta Raamattu puhuu, on suurelta osalta ihmisjärjen yläpuolella. Häntä emme voi tieteellisin keinoin tutkia. Mutta kuitenkin tiedämme tai ainakin aavistamme, että HÄN on olemassa. Maailman monet uskonnot viittaavat tähän. Jos meillä on oma suppea, vääristynyt kuva Jumalasta, silloin myös suhtautumisemme Raamattuun voi olla vääristynyt.
On kuitenkin argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta :
- Kosmologinen argumentti.
- Design-argumentti.
- Moraalinen argumentti.

Ramatun oma todistus lyhyesti

Evankeliumien sanoma Jeesuksesta on luotettava, liberaaliteologien ym. väitteistä huolimatta.

Raamatun luotettavuus ja sen jumalallinen inspiraatio antaa hyvän kuvan, mikä Raamattu on ja miten se on tulkittava.
Raamatun kirjat on tosin ihmisten kirjoittamia, mutta Pyhän Hengen inspiraatio takaa sen, että ne ovat luotettavia.   
Monet ovat yrittäneet kautta aikojen kyseenalaistaa Raamatun luotettavuutta. Tähän  kerätty suppea aineisto osoittaa jo, että Ramatun Sanaan voi luottaa.

Veikko Pekin Raamatun opetus :
 
- "Raamatun selittämisen ja tulkinnan perusteet."

Uuras Saarnivaara :
Historiallis-kriittinen Raamatun tutkimus lähtee valitettavasti siitä olettamuksesta, että tällaista jumalallista inspiraatiota ei ole, mikä on vastoin Raamatun omaa todistusta, vaan Raamattu sisältää vain ihmisten omia sen ajan  ajatuksia Jumalasta.
Selvää on, että jos lähtökohdat ovat näin virheelliset ja vastoin yleisiä tutkimusperiaatteita , myös tutkimustulokset helposti vääristyvät. Silloin myös löytyy Raamatusta kaikenlaisia ristiriitoja ja epäjohdonmukaisuuksia, jotka kuitenkin selviävät, kun lähtöasetelma on oikea.
Muistakaamme myös, ettei Jeesus Kristus milloinkaan asettanut Vanhan testamentin kertomuksia kyseenalaisiksi. Päin vastoin hän usein viittasi niihin.

- "Raamatun ristiriidat selviksi."
Laajasti on levinnyt tällainen "ristiriitainen" mielikuvitus. Mm.vapaa-ajattelijat viittaavat mielellään Mannfred Carlsson'in luetteloihin Raamatun ristiriidoista. Käy ilmi, että hänen vinoutunut tapansa käsitellä Raamatun sanomaa ei kestää tarkempaa tarkastelua.

Historiallisesti on Raamattu luotettava. Historiatutkijoiden aikaisemmin vääriksi katsotut kohdat voidaan nykyään Velikovskyn tosin osittain kiistanalaisten tutkimusten mukaan tarkastella ihan uudessa valossa. Esim. :
- Israelin lasten erämaavaellus.
- Jerikon tuho Joosuan aikana.

Lue myös, mitä Pontius Pilatus on raportoinut keisari Tiberiukselle tapaamisista Jeesuksen kanssa.

Englanninkielisia linkkejä olisi paljon. Mainitsen esim.: The Authority of Scripture.
Kannattaa myös tutustua saman internetpaikan Q & A (kysymyksiä ja vastauksia).
Englanninkielisiä linkkejä löytyy runsaasti englanninkielisellä puolella.
Myös tästä linkistä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin


- Artikkelit UT:n luotettavuudesta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta

Www.nic.fi/~shn osastossa "Materiaali" löytyvät mm seuraavat kirjoitukset :
- Onko Raamattu luotettava ?
- Uusi testamentti  - totta vai tarua ??
- Ylösnousemuksen todisteet.
- Tämänhetkinen tutkimus ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen historialliset todisteet.

PROFETIAT :

- ISRAEL ja Raamatun profetiat. Raamatunjakeita aiheittain.
Voidaan todeta, että Vanhan testamentin Israelia koskevat profetiat ovat kouriintuntuvalla tavalla ajankohtaiset jopa tänä aikana.

Prof. Pentti Kaitera on tutkinut Raamatun profetioiden todennäköisyyksiä : esim. Hesekielin profetiat. ja Ilmestyskirjan tapahtumat.

Vanhassa Testamentissa on noin 300 Messias-profetiaa , jotka toteutuivat Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on lyhennelmä alkuperäisestä englanninkielisestä :
- 300 prophecies about Messiah fulfilled in Jesus Christ

Varmasti Jeesus viittasi näihin profetioihin opetuslapsille Emmaus-tiellä kulkiessaan. (Luuk.24:25-27)


- Predictive Prophecy Proves the Bible's Authority.

Arkeologia ja Raamattu : kts mm.

- Arkelogia tukee Raamatun kertomusten historiallisuutta.


- Raamattu ja arkeologia.


- Archaology Confirms the History Recorded in the Bible.

- Christiananswers / Biblical Archaeology issues.  

Luomiskertomuksesta ja vedenpaisumuksesta ym löydät vastauksia Institute for Creation Research-sivuilta

Vaikeita kysymyksiä :
Raamatusta nousee usein kysymyksiä, joihin ensi silmäyksellä on ehkä vaikeata löytää vastauksia. Voit
tästä
ehkä saada vastauksia (engl.) niihin. Vaikka ne ehkä saattavat osittain olla epätäydellisiä, ne antavat monasti runsaasti ajattelemisen aihetta. Joihinkin kysymyksiin ehkä löytyy myös toisenlaisia vastauksia.

Eritäin mielenkiintoinen alue on
Raamatun numeriikka (Gematria)
 
(suomeksi),
johon kuuluvat mm Ivan Paninin seikkaperäiset selvitykset. Tähän kuuluvat myös
n.k Bible Codes.
Niitä ei voi kevyin perustein mitätöidä, niin kuin usein on yritetty tehdä.

Paluu