JERIKO

Luvalla ote Ariel Livson’in kirjasta ISRAEL – luvattu maa (Gummerus 2001)

Jerikossa on suoritettu kaivauksia jo sata vuotta. Ensin tulivat paikalle saksalaiset ja sitten englantilaiset arkeologit, kuten professori Garstang ja Kathleen Kanyon, joka kaivoi Jerikossa lähes 20 vuotta. Nämä arkeologit tulivat tänne todistaakseen Raamattua oikeaksi. Tämä olikin se syy, miksi Pyhässä maassa siihen aikaan suoritettiin kaivauksia. Nykyään arkeologit suorittavat kaivauksia ainoastaan tieteellisistä syistä, ja jos jokin löytö on Raamatun vastainen, niin yleensä näihin ristiriitaisiin löytöihin luotetaan enemmän kuin itse Raamattuun. Egyptologit, muut arkeologit ja historioitsijat luottavat enemmän esim. jonkin despoottifaaraon hiekan alta löydettyihin kirjoituksiin, kuin Raamatun kertomuksiin. Mielestäni vastaava tilanne on se, että kahdentuhannen vuoden kuluttua arkeologit löytävät Saddam Husseinin palatsin, joka on täynnä Saddamia ylistäviä kirjoituksia, joihin luotetaan ja joiden ansiosta "totuus" kirjoitetaan historiankirjoihin. Tulette vielä huomaamaan, että asianlaita on juuri päinvastoin. Se on Raamattu, joka on tarkka historiankirja, egyptologia ja kaikki mikä siihen liittyy valitettavasti erehtyy!

Kathleen Kenyon ja muut ennen häntä yrittivät siis löytää Joosuan hävittämän Jerikon rauniot ja näin todistaa Raamattua oikeaksi. He myöntävät, etteivät he onnistuneet, koska eroosio oli syövyttänyt suurimman osan kukkulasta tuhansien vuosien aikana. Tämä on kuitenkin melko huono selitys, sillä aina jotain jää jäljelle eroosiosta huolimatta. Ne tiedemiehet, jotka pitivät Raamatun kertomuksia satuna, olivat uutisesta tyytyväisiä huudahtaen: "Siinä näette, ei Jerikossa ole ollut mitään kaupunkia Joosuan aikana. Raamattu ei siis pidä paikkaansa." Tämäkin on huono selitys. Syy minkä takia uskotaan, ettei Joosuan aikaista kaupunkia ole löydetty on se, että sitä on aina etsitty väärästä kerrostumasta, liian myöhäisestä. Historiankirjat kertovat, että Joosua tuli Jerikon kohdalle noin 1200-1150 eKr. Tämä merkitsee sitä, että siinä tapauksessa tuomareitten aika supistuu alle sadaksi viideksikymmeneksi vuodeksi, joka on täysin mahdoton ajatus. Raamatussa kerrotaan, että siitä hetkestä lähtien kun Egyptistä lähdettiin aina temppelin valmistumiseen saakka kului 480 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että Israelin lapset ovat lähteneet Egyptin orjuudesta noin 1500-1450 eKr.

Autiomaavaellus kesti 40 vuotta, joten Joosua on hyökännyt Jerikon kimppuun noin 1400 eKr. Tämän aikakauden kerrostuma osoittaa, että Jerikossa oli silloin vahvasti linnoitettu kaupunki, jonka massiiviset muurit ovat tuhoutuneet voimakkaassa maanjäristyksessä. Sen jälkeen kaupunki oli raunioina satoja vuosia, joten ei ole ihme, etteivät arkeologit ole löytäneet kaupunkia vuodelta 1200 eKr., jolloin heidän mukaansa Jerikon varoituksen piti tapahtua. Jos arkeologit ja historioitsijat ottaisivat Raamatun kertomukset ja ajanmääritykset vakavasti, ei olisi mitään ristiriitaa Raamatun ja arkeologian välillä, niin kuin ei saisikaan olla!

Ainoa katselemisen arvoinen kohde rauniokukkulalla on Kathleen Kenyonin kaivama lähes kahdeksan metriä korkea vartiotorni. Se on niin vanha, etteivät ihmiset vielä siihen aikaan osanneet valmistaa keramiikkaa eli polttaa savea. Juuri keramiikan avulla arkeologit ajoittavatkin eri kerrostumat rauniokukkuloilla. Tornin ajoittamiseksi piti käyttää jotain muuta systeemiä. Tornin sisällä on 22 porrasta, jotka johtavat tornin huipulle.

Ensimmäisiltä portailla löydettiin ihmisluita, jotka sitten ajoitettiin radioaktiivisen hiilen 14 menetelmällä, ja näin tornin iäksi saatiin 9000 vuotta (+ - 200). Me kaikki saamme tätä radioaktiivista hiiltä auringon säteistä, ja kun me kuolemme ja meidät haudataan, kestää noin 7500 vuotta, kunnes puolet tästä aineesta häviää meidän luistamme. Näin voidaan monet asiat ajoittaa taaksepäin lähes 50.000 vuotta melko tarkkaan, mutta vain yhdellä ehdolla: auringon säteilyn on täytynyt olla vakio kaikki nämä kymmenettuhannet vuodet, eli maapallon on täytynyt olla täsmälleen samassa paikassa ja samassa asennossa aurinkoon nähden. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Me olemme jo aikaisemmin todenneet, että maapallo on ollut lähempänä aurinkoa ja eri asennossakin auringon suhteen. Suurten asteroidien törmätessä maapalloon sen akseli on kellahtanut ja navat siirtäneet paikkaa. Olen kertonut kuinka Venus planeetta on kahdesti lähes törmännyt maapalloon ja aiheuttanut suurta tuhoa. Samaan aikaan, kun Israelin lapset lähtivät Egyptin orjuudesta, mammutit ovat kuolleet sukupuuttoon. Viimeisten tutkimusten mukaan tämä tapahtui noin 3500 vuotta sitten. Maapallon akseli on kellahtanut, ja yhdessä silmänräpäyksessä Siperian ja Alaskan alueitten ilmasto on muuttunut subtrooppisesta arktiseen. Tästä syystä niin paljon mammutteja on löydetty jäätyneinä hyvässä kunnossa. Viimeisten tietojen mukaan tiedemiehet yrittävät nyt siirtää jäätyneen mammutin DNA:ta afrikkalaiseen norsuun elvyttääkseen vähitellen mammuttikannan takaisin maapallollemme. Jännittävää!

Mooseksen aikana maapallolla on ollut päivittäin voimakkaita maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia, joilla on voinut olla jotain tekemistä Jerikon tapahtumien kanssa; kuten Jordanvirran tukkeutuminen moneksi tunniksi ja Jerikon muurien sortuminen jne. Koska historiallisena aikana on ollut näin paljon mullistuksia, auringon säteily on muuttunut montakin kertaa, eikä näin ollen radioaktiivisen hiilen ajoitusmenetelmä voi olla tarkka. Vasta vuodesta 687 eKr., kun Assyrian armeija tuhoutui Jerusalemin ympärillä ja kun kuningas Hiskia siirsi kaikki aurinkokellot kymmenen astetta taaksepäin, olemme olleet samassa paikassa aurinkoon nähden. Siitä lähtien vuotemme on ollut 365 1/4päivää.

Minä antaisin Jerikon tornille ikää noin 6000 vuotta. Tämä sopisikin paremmin Raamatun ajanlaskuun. Monien ihmisten mielestä maapallomme on hyvin nuori ja täällä on ollut elämää vasta muutamia tuhansia vuosia. Tämä käsitys johtuu Raamatun kertomuksesta maailman luomisesta. Suomenkielisissä Vanhan Testamentin käännöksissä Raamattu alkaa:

Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä.

Kuitenkin hepreankielisessä alkutekstissä sanotaan, että maa tuli autioksi ja tyhjäksi tai maahan tuli täysi sekasorto. Maapallo on hyvin vanha ja täällä on nähtävästi ollut ennen meitä kaikenlaisia sivilisaatioita, jotka ovat tuhoutuneet jossain suuressa mullistuksessa, ja Jumala on aloittanut luomisen alusta.

Tästä hyvänä esimerkkinä on niin kutsutut erilaiset alkuihmiset, jotka ovat tallustelleet maapallolla satojatuhansia vuosia sitten. Näin tulkitsema esihistoria ei olekaan ristiriidassa Raamatun kanssa, niin kuin ei saisi ollakaan. Me Homo Sapiensit olemme todellakin olleet tällä planeetalla noin 6000 vuotta, kuten Raamattu antaa ymmärtää.

Toisena esimerkkinä ovat jättiläisliskot, jotka tuhoutuivat suuren asteroidin törmätessä maapallolle noin 65.000.000 vuotta sitten. Viimeisten tutkimusten mukaan jättiläisliskot olisivatkin oletettua nuorempia. Monien dinosaurusten munista on löydetty selvästi havaittavat alkiot. Tutkijat odottavat löydösten mullistavan alan tieteen. On tieteellisesti mahdotonta, että dinojen munat olisivat säilyneet näin pitkiä aikoja. Montanan yliopiston tutkija Mary Schweitzer havaitsi 90-luvun alussa valomikroskooppitarkastelussa dino-Rexin reisiluuleikkeissä säilynyttä verisuonistoa ja verisoluja, joista myöhemmin eristettiin jopa DNA:ta. Siitä lähtien lukemattomista muistakin fossiililuista on tehty samanlaisia löydöksiä. Tieteellinen tosiasia on, että valkuaisaineet, verisolut ja DNA eivät voi säilyä luonnossa kuin muutamia tuhansia vuosia. Evoluutioteoria on johtanut dinosaurusten ikämäärityksen aivan väärään suuntaan. Todennäköisesti jättiläisliskoja on vaeltanut maan päällä vain muutamia tuhansia vuosia sitten.

Jerikon rauniokukkulalta on löydetty kymmenen pääkalloa, joiden kasvonpiirteet oli restauroitu laastilla. Korvien, nenien ja kulmakarvojen hieno yksilöllistetty muotoilu tekevät niistä erittäin eläviä. Nämä pääkallot löydettiin kerrostumasta, joka on noin vuodelta 6800 eKr. Nämä löydöt osoittavat, että Neoliittisen kauden ihmiset ovat harjoittaneet jonkinlaista vainajiensa palvontaa.

 

Takaisin
Paluu