ERÄITÄ  HYÖDYLLISIÄ  LINKKEJÄ

EI-KRISTILLISIÄ VIRTAUKSIA JA HARHAOPPEJA

- Tuhoisien uskonnollisten ryhmien tunnuspiirteitä

- Tietoa Jehovan Todistajien opista

- Mormonien ja Jehovan Todistajien käyttämät sanojen määritelmät.

- Raamatulliset vastaukset mormoneille.

- Mitä mormonit oikein opettavat? Valaiseva info entiseltä mormonilta.

- Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

- Aikamme uskonnollisuus
Kirkon tutkimuskeskuksen raportteja.

- Maailmankatsomuksen tie
Matti Väisäsen tutkielma aikamme ilmiöistä, erityisesti New Agea on tarkastettu.

- Antroposofia (Steiner)
Kirkon tutkimuskeskuksen raportti.

- Astrologia
Kirkon tutkimuskeskuksen raportti.

- Idän kiehtovien uskontojen varjopuolia
Kirkon tutkimuskeskuksen raportti.

- Jälleensyntymisestä
Kirkon tutkimuskeskuksen raportti.

- Jälleensyntyminen ja kristinusko.

- Joitakin ajatuksia islamista

- Muslim - Christian Dialog.(engl.)

Paluu