AJATUKSIA ISLAMISTA

Tämä esitys ei tule kertomaan laajemmin islamista. Siihen löytyy monenlaisia lähteitä. Otan esille joitakin hyvin henkilökohtaisia ajatuksia hyvin lyhyesti, miksen voi kristittynä hyväksyä islamia. Ajatukset ovat syntyneet ja selkiintyneet muslimien kanssa käydyissä keskusteluissa. Olen ottanut joitakin lainauksia muualta.
Islamin sisällä on monenlaisia käsityksiä ja tulkintoja, joihin en voi lähemmin puuttua, koska ei ole riittävää asiantuntemusta. Palaan kuitenkin jossain määrin näitten tulkintojen käytännöllisiin seurauksiin.

Olen aikaisemmin kiteyttänyt negatiivisen kantani Koraaniin ja islamiin:
"Kun ajattelee niitä uskontoja, joilla on "kilpailevia kirjoituksia", järkevintä olisi lähteä liikkeelle siitä, mikä tiedetään, ja edetä kohti tuntematonta aluetta. Kun tiedän, miksi uskon Jeesukseen, miksi uskon Raamattuun ja mitä Raamattu on saanut aikaan elämässäni, minun on lähdettävä liikkeelle tästä. Kun sitten arvioin käytävää "kilpailua" tässä valossa, päädyn siihen johtopäätökseen, etteivät nämä muut kirjat voi olla Jumalan Sanaa, koska ne ovat ristiriidassa Raamatun kanssa tietyissä keskeisissä kysymyksissä. Ne ovat samanlaisia kuin muutkin uskonnolliset kirjat siinä, että niissä saattaa olla runsaasti inhimillistä viisautta. Kuitenkaan niissä ei ole sitä arvovaltaa, mitä Jeesus katsoi Raamatulla olevan. Sitä paitsi Koraani (ja monet muut samantapaiset) teokset ovat ristiriidassa Raamatun kanssa perustavissa kysymyksissä, ja siksi ne samat perusteet, joiden vuoksi uskon Raamattuun, estävät minua uskomasta niihin. Joten ensinnäkään ei ole hyviä syitä, jotka puhuisivat niiden puolesta, mutta lisäksi on vankkoja todisteita, jotka puhuvat niitä vastaan."

VOIKO JUMALA VALEHDELLA?
Lähtökohtana on, että Raamattu on kirjoitettu paljon aikaisemmin kuin Koraani. Raamatun sanoma oli periaatteessa hyvin tunnettu siihen aikaan.
Islam ei suoraan kiellä Raamattua, johon sisältyy sekä Vanha että Uusi testamentti. Päinvastoin. Islam hyväksyy myös Raamatun profeetat. Mutta Koraanin mukaan kielletään monet Raamatun totuuksista. Muslimit väittävät yksinkertaisesti, että Koraani on täydellisempi ilmoitus Jumalalta. Mutta lähemmin tarkasteltuna tämä johtaa ratkaisemattomiin ongelmiin.
Jumala on Vanhassa testamentissa ilmoittanut monenlaisia totuuksia, jotka ovat toistettu tai täyttyneet Uudessa testamentissa. Mutta miten on mahdollista, että Jumala 600 vuotta myöhemmin olisi antanut uusia ilmoituksia, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien kanssa. Silloinhan Jumala olisi valehtelija!  Mutta sehän on mahdottomuus. Silloin ei olisi totuutta. Kuinka voisi uskoa Jumalaan, joka vaihtaa mielipiteitään? Palaan konkreettisesti tähän muutamin esimerkein. Nämä osoittavat, etteivät kristillinen usko ja islam ole niin lähellä toisiaan, kuin usein yritetään väittää.

Jeesuksen merkitys
Islam hyväksyy periaatteessa Jeesuksen (Isa) profeettana. Hän on jopa suuri ja tärkeä profeetta. Käytännössä ei kuitenkaan tunnusteta hänen jumalallisuuttaan. Tällä seikalla on vakavia seurauksia, kuten myöhemmin osoitetaan.
Muualla sivuillani on kertomus fanaattisesta muslimista, joka sai tehtäväksi osoittaa, että Koraani on oikea ja Raamattu on väärennös. Hämmästykseksensä hän löysi, että Koraanin mukaan Jeesuksella on toista kymmentä ominaisuutta, jotka kuuluvat ainoastaan Jumalalle. Tällaisia oli mm. kyky luoda, tunsi salaisuuksia, paransi sairaita, herätti kuolleita, hän ravitsi, oli ainutlaatuinen, täydellinen auktoriteetti, hallitsi luontoa, tuomari ja hallitsija, puhui vertauksia, lähetti sanansaattajia, häntä palvottiin, tulee takaisin pilvissä.
Vanha testamentti ennusti Jeesuksen tuloa. Osa näistä profetioista (yhteensä noin 300) on tässä linkissä.   
Koraanissa ei ole tällaisia profetioita ja niiden täyttymyksiä. Raamatun profetioita ei voi mitätöidä.

Hyvä ja valaiseva vertailu Jeesuksen ja Muhammedin välillä.

      Mitä seurauksia on sitten islamin kielteisestä suhtautumisesta Jeesukseen?

Kolminaisuus
Muslimit eivät voi hyväksyä Jumalan kolminaista luonnetta Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tämä on vaikea myös monille kristityille. Mutta jos kieltää Jeesuksen jumalallisuutta, ei voi myöskään ymmärtää ja hyväksyä Kristuksen sovitustyötä ristillä.
Tosin on vaikeata lähes mahdotonta kaikille, myös monille kristityille, täysin ymmärtää Jumalan luonnetta. Kuten muualla olen maininnut, näen jonkinlaista "kolminaisuutta" kaikkialla Jumalan luomakunnassa. Koraanikin puhuu luomiskertomuksessa monikosta. Eräs ymmärrettävä vaikeus Pojasta puhuessamme on, että se vie ajatuksemme maalliseen perheeseen, jossa on isä, äiti ja poika (lapsia). Sen takia muslimit eivät voi ymmärtää, että Jumalalla olisi Poika. Mutta en usko, että tällainen maallinen kuva voisi kuvata Jumalan olemusta. Jumala voi osittain salaisella tavalla ilmestyä eri muodoissa Isänä, Poikana (ihmismuodossa) ja Pyhänä Henkenä. Raamatun kokonaisilmoitusta ei voi ymmärtää tai se voi jäädä hyvin ristiriitaiseksi, ellemme hyväksy tätä tosiasiaa Jumalan olemuksessa.
Jeesuksen sovitustyö, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, on tarpeeton. Islamin mukaan ei tarvita Vapahtajaa eikä mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Allah on voimallinen oikeudenmukaisesti toimimaan ja tuomitsemaan ihmisiä ilman näitä kristilliseen uskoon kuuluvia peruselementtejä.
Mutta Jeesuksen opetus (hän on varteenotettava profeetta) tuo tällöin esiin hyvin vakavia ja ratkaisemattomia ongelmia. Lue esim. Joh.3, jossa Jeesus selkeästi tuo esille uudestisyntymisen tärkeyttä, kuvaa Jumalan rakkautta, joka kutsuu jokaista uskomaan ainutsyntyiseen Poikaan iankaikkisen elämän saamiseksi ja kadotuksen välttämiseksi sekä puhuu omasta ristikuolemastaan ("niin kuin Mooses ylensi käärmeen….." ). Monet muut kohdat voitaisiin tuoda esille. Miten muslimit käsittelevät näitä ongelmia? Olen ymmärtänyt sivuuttamalla niitä kokonaan? Mutta minusta tämä on varsin ristiriitaista. Ensin tunnustetaan, että Jeesus on suuri profeetta ja sitten ei hyväksytä hänen sanomaansa. Käsittämätöntä!

Jeesuksen uhrikuolema
Muslimien mukaan ei tarvita uhria syntiemme takia. Allah ei vaadi sellaista. Hän toimii itse omalla tavallaan.
Taas syntyy tästä voimakas ristiriita Raamatun ja Raamatun profeettojen kanssa. Jumala on ilmoittanut sanomansa profeettojen ja eri ihmisten kautta eri aikoina. Sanomien sisältö voi vaihdella riippuen tilanteista. Mutta sanomat eivät voi tai saa olla ristiriidassa toistensa kanssa. Ilmestys voi toki mennä eteenpäin ja täydentyä. Jo Raamatun alussa on maininta ihmisten uhraamisista Jumalalle. Uhriperiaate kulkee niin kuin punaisena lanka läpi koko Raamatun ja on vähitellen saanut uusia piirteitä. Mutta nämä eivät mitätöi aikaisempia, vaan täydentävät. Niin esim. Mooseksen lait vanhan liiton ajalta Jumalan ja Israelin välillä ovat saaneet täyttymyksen Jeesuksessa Kristuksessa. Syntyi uusi liitto, joka koskee kaikkia kansoja. Vanhan liiton uhrijärjestelmä on esikuva sille, minkä Jumala teki Jeesuksen Kristuksen kautta. Tästä kertoo mm. Hebrealaiskirje. Mutta Jumala ei ole mitenkä voinut 600 vuotta myöhemmin peruuttaa kaikkea tätä ja sanoa, ettei mitään uhria tarvita ihmisen pelastukseksi. Samalla Hän silloin olisi ilmoittanut, että Hän on aikaisemmin valehdellut. Tämähän on mahdotonta, eikö niin? Että islam ei ymmärrä tätä uhrijärjestelmä, on toki ymmärrettävä. Eihän kukaan kristitty täysin ymmärrä tätä yhtä vähän, kun me voimme täysin ymmärtää Jumalan olemusta ja aivoitusta. Mutta kristityt voivat kokea sen todeksi. Jumalan luomana minä en aikakaan halua epäillä Jumalan viisautta, joka on inhimillisen viisauden yläpuolella.

Jumalan rakkaus
Muslimit eivät tajua Jumalan rakkautta, joka erityisesti tulee esille Jumalan pelastustarjouksessa Jeesuksen Kristuksen kautta. Varsinkin Uudessa testamentissa tämä tulee esille monessa paikassa, esim. Joh. 3:16 ja 1 Joh. 4:7-21 ym. Islamin mukaan on Allah niin suuri, että hän voi pelastaa ilman uhria. Opetetaan, että kaikki synnymme synnittöminä ja jokainen on vastuussa omista teoista. Näistä teoista riippuu sitten, saammeko viettää ikuisuuden paratiisissa / taivaassa vai joudummeko helvettiin / kadotukseen. Siksi islamissa ei ole pelastusvarmuutta.
He eivät tajua, että rakastava Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta on meidän taivaallinen Isämme, jonka kanssa voimme olla rukouksessa ja Hänelle tuoda esille kaiken, mitä meitä painaa. Muualla sivuillani on enemmän rukouksesta.
Oikea-oppiselle muslimille on ehdoton alistuminen Allah'in tahdon alle pakollinen. Hän ei saa epäillä mitään, eikä saa miettiä niitä asioita, jonka tässä otan esille ja niiden seurauksia.

Mikä ero on sitten muslimin alistumisella ja kristityn tottelevalla asenteella Jumalaa kohtaan?
Uudestisyntynyt kristitty lähtee tästä Jumalan rakkaudesta. Kun hän armosta ottaa vastaan (hyväksyy) evankeliumin sanoman, vuodatetaan Jumalan rakkaus myös hänen sydämeensä ja syntyy vapaaehtoinen rakkaussuhde henkilökohtaisella tasolla.
Tätä voidaan valaistaa kuvalla avioliitosta. Ehdoton alistuminen on verrattavissa pakko-avioliittoon, jossa ei välttämättä vallitse rakkautta. Kristityn suhde on verrattavissa avioliittoon, joka solmitaan molemminpuolisen rakkauden pohjalta. Tosin molemmat voivat onnistua tai epäonnistua, mutta ero on selvä. Toivon, että jokainen huomaa, että siellä on suuri periaatteellinen ero.

Onko Ismael Aabrahamin poika?
Tähän kysymykseen, jonka kerran sain, vastasin: Totta kai tunnustan. Mutta hän oli orjatar Haagarin poika, eikä lupauksen poika. Uusi testamentti käsittelee tätä asia syvemmin Galatalaiskirjeessä. Tätä kuitenkaan muslimit eivät hyväksy. Tässä on eräs periaatteellinen ero kristillisen uskon ja islamin välillä.
Raamattu ilmoittaa 1. Mooseksen kirjassa: 1 Moos. 17: 18. Ja Aabraham sanoi Jumalalle: "Kunpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi!" 19. Niin Jumala sanoi: "Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä.
1 Moos. 21: 12. Mutta Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. 13. Mutta myöskin orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi."
Tätä Jumalan selvää ilmoitusta ei voida mitätöidä erilaisilla selityksillä, esim. esikoisoikeudella, tms. Täytyy taas huomioida, että Raamattu kirjoitettiin kauan ennen Koraania.

Muslimien käsitys Raamatusta
Koska Koraani näissä sekä monissa muissa asioissa, joita en tässä käsittele, kovasti poikkeaa Raamatun sanomasta, ovat monet muslimit ottaneet kannan, että Raamatun sanoma on aikojen kuluessa muuttunut. Sen takia Raamattu ei ole luotettava. (Tässä he ovat samaa mieltä monien liberaaliteologien kanssa.)
Koraanin sanoma hyväksytään ilman minkäänlaista kritiikkiä luotettavana sanomana Allah'ilta. Mutta tässä kohtaamme taas ratkaisemattomia ongelmia. Miten Koraanilla voi olla auktoriteettia jälkeenpäin väittää, että tunnustettujen profeettojen sanomat ovat vääristetyt. Näitten profeettojen piiriin kuuluvat mm. Nooa, Aabraham, Jaakob, Mooses, Jeesus ym.  Koraanin kirjoittamisen aikoihin oli koko Raamattu hyvin tiedossa, eikä sitä ole ainakaan sen jälkeen muuttunut. Ainoa mahdollisuus on, että Koraanin kirjoittaja on vääristänyt, käsittänyt väärin ja monissa tapauksissa sekoittanut Raamatun henkilöitä ja tapahtumia.
Otan käännettynä lainauksen Krister Renard'ilta
:
"Islam väittää, että Koraani tuli Muhammedille täydellisenä. Monissa kohdissa väitetään, että Koraani lähtee Raamatusta ja on suora jatke siihen (suura 41:43 ja 46:11).
Sanokaa: "Me uskomme Jumalaan, me uskomme siihen, mitä on lähetetty meille ja mitä on lähetetty Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille ja Jakobille sekä kantapäälliköille, siihen mitä Mooses ja Jeesus ovat saaneet ja mitä profeetat ovat saaneet Herraltaan, ilman että teemme heistä eroa, siinä että alistumme häneen" (suura 2:130)
Koraanin mukaan ovat sekä Vanha että Uusi testamentti ilmestyksiä Jumalalta. Samaan aikaan Koraani sisältää väitteitä, jotka suoraan ovat Raamatun vastaisia. Paitsi kolminaisuus ja Jeesuksen jumalallisuus kielletään myös ristiinnaulitseminen, ylösnousemus sekä seikka, että Jeesus on ihmisen pelastaja (suura 4:156). Muslimit joutuvat tässä ratkaisemattomaan ongelmaan. Jos he hylkäävät Raamatun, heidän täytyy myös hylätä Koraani, koska se tukeutuu Raamattuun Jumalan Sanana. Jos toisaalta muslimit hyväksyvät Raamatun, he joutuvat hylkäämään Koraanin, koska se on ristiriidassa Raamatun kanssa. Päästääkseen tästä ongelmasta, ollaan sitä mieltä, että Raamattu on väärennetty sen jälkeen, kun Koraani syntyi. Tämä on helposti torjuttavissa, koska meillä on tänään Raamatun käsikirjoituksia, jotka ovat paljon vanhempia kuin Koraani, joka kirjoitettiin 600-luvun alkupuolella. Ei ole minkäänlaisia todisteita, että Uusi testamentti olisi syntynsä jälkeen vuosina 40-90 väärennetty niin tärkeissä kohdissa kuin Jeesuksen ristiinnaulitseminen, ylösnousemus tai että hän on meidän vapahtajamme. Sama koskee myös Vanhaa testamenttia, jonka luotettavuus on vaan lisääntynyt Kuolleen Meren kirjakääröjen löytämisen jälkeen."

Koraanin todellinen tausta
Väitetään, että Muhammed sai Koraanin sanoman suoraan enkeli Gabrielilta. Tietenkään ei ole tästä todisteita. Ymmärtääkseni Koraani kirjoitettiin useamman vuosikymmenen aikana. Enemmän tästä löytyy eri lähteistä. Kaikki viittaa siihen, että todellisuus on täysin erilainen, kuin mitä muslimit sinisilmäisesti haluavat uskoa. Enkelisanoman suhteen meidän tulee muistaa Uuden testamentin kanta lausuttuna Paavalin kautta:
"Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. 7. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. 8. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu. 9. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu."(Gal.1)
UT loppuu sanoihin: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. 19. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. 20. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus! 21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa."
On myös sanottu, että Saatanakin voi tekeytyä valon enkeliksi. (2 Kor. 11:14)
Jää todella ihmeteltäväksi, miten Muhammed satoja vuosia myöhemmin on voinut aikaansaada tällaista. Tästäkin on monenlaisia arvailuja.
Esitetyt asiat osoittavat, ettei Koraanin alkuperä voi olla sama kuin Raamatun, koska nämä ovat keskenään tärkeissä asioissa näin ristiriitaisia.

Kun olen näitä asioita pohtinut, ovat jotkin Jeesuksen sanat saaneet ihan uudet merkitykset ja avanneet joitakin avaimia näitten ristiriitojen paremmin ymmärtämiseksi.
Joh.10:8  Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. 10. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
(Kuka on varas? Ei vain islamissa vaan myös kristillisessä piireissä on näitä, jotka varastavat ihmisen todellista ja luonnollista vapautta Jumalan yhteydessä!)

Joh.8:31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. 32. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." 33. He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" 34. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. 36. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. 37. Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. 38. Minä puhun, mitä olen Isäni luona nähnyt - ja te teette, mitä olette omalta isältänne oppineet." 39. He vastasivat Jeesukselle: "Meidän isämme on Abraham." Jeesus sanoi: "Jos olisitte Abrahamin lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja. 40. Mutta nyt te haluatte tappaa minut - miehen, joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä on Jumalalta kuullut. Niin ei Abraham tehnyt. 41. Te teette aivan samoin kuin isänne." He sanoivat: "Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala." 42. Tähän Jeesus sanoi: "Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut. 43. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. 44. Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. 45. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. 46. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? 47. Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta."

Täytyy kysyä, kuka on varas, joka on varastanut Raamatun sanomaa ja vääristänyt sitä. Eikö hän syvimmiltään ole valehtelija, valheen isä, joka kieltää Jeesuksen sovitustyön ja lähes pakottaa ihmisiä sokeasti alistumaan hänen valtansa alle.

Koraanin tulkinta
Monet muslimit ajattelevat, ettei Koraania tarvitse tulkita, koska Allah on sen suoraan antanut. On olemassa selitysteoksia (hadithit), jotka auttavat oikeaoppista muslimia paremmin ymmärtämään Koraanin sanomaa.
Mutta kun tarkastelee muslimimaailman tapahtumia, syntyy aika kirjava kuva Koraanin tulkinnoista. Itse olen hyväksynyt seuraavan karkean jaottelun:
"Mitä Jihadiin tulee, on kolme ryhmää muslimeja:
1. Sekulaariset muslimit, jotka uskovat Koraanin positiiviseen sanomaan, mutta hylkäävät ajatukset pyhästä sodasta. Tämä on suurin ryhmä.
2. Perinteelliset muslimit, jotka tutkivat islamia ja yrittävät elämässä toteuttaa sen opetusta. He tulkitsevat Jihadia hengellisenä taisteluna tai eivät halua osallistua Jihadiin, koska he pelkäävät sen seurauksia.
3. Islamistit joilla on päämääränä toteuttaa islamia, kuten Muhammed sen teki. He ovat valmiit toteuttaa Jihadia väkivallalla ja terrorilla ja he toteuttavat tämän Koraanin sanojen mukaisesti."

Jihad
Monet toki tulkitsevat tätä hengellisenä taisteluna ja niin he saavat tehdä. Mutta jos seuraa tämän ajan tapahtumia eri puolilla maailmaa, ei voi millään kieltää niitä väkivaltaisia tulkintoja, jotka johtavat niihin traagisiin uutisiin, joista saamme päivittäin kuulla. Vaikka näitten takana on myös monenlaisia muita motiiveja, ei voida kieltää koraanitulkinnan suurta vaikutusvaltaa. Tätä ei saa väheksyä tai mitätöidä.

Minusta tuntuu, että seuraava lainaus kuvaa hyvin eräitten tahojen päämääriä:
"Eräs vakavimpia puolia islamissa on suhtautuminen väkivaltaan. Kavaluuden ja sotien avulla Muhammedin kannattajat valloittivat Mekan ja sota voidaan islamin mukaan käyttää keinona Jumalan päämäärien saavuttamiseksi (3:160-163). Muhammed lupaa suuren palkkion niille, jotka kaatuvat sellaisessa sodassa (3:166). Johdonmukaisesti sellainen oppi ei koskaan voi johtaa rauhanomaiseen ihmisten väliseen elämään."
  "Koko historian aikana Jihad on merkinnyt sotaa varsinkin ei-uskovia ja erityisesti kristittyjä vastaan Koraani opettaa Muhammedin seuraajia koko maailman alistamiseen hänen oppinsa alle ja siihen sisältyy tarvittaessa sotilaallisia valloituksia.

   Asenne juutalaisiin
Kun syvemmin pohtii erilaisia tässä esitettyjä asioita, ehkä islamin suhtautuminen juutalaisiin on se tekijä, joka eniten on vastemielinen. Tosin on Koraanissa muutamia myönteisiä lauseita juutalaisista. Monet muslimit ovat esittäneet, että islam on lähempänä juutalaisuutta kuin kristinuskoa. Olen kuitenkin saanut käsityksen, että islamin perusasenne kokonaiskuvan pohjalta on varsin negatiivinen, kuten edellä on tullut esille. En rupea toistamaan niitä ala-arvoisia lausuntoja, jotka on sanottu juutalaisista. Tällainen piirre jo ilmoittaa paljon.
Tosiasia on, että Jumala on valinnut Israelin omaisuuskansakseen, jonka kautta Hän on välittänyt ihmiskunnalle tärkeitä asioita.  Siihen kuuluu Raamattu ja Jeesus Kristus Vapahtajanamme. Vaikka Israel on poikennut Jumalan tahdon tieltä ja vielä tänäkin päivänä elää "paatumuksessa", on heillä vielä tulevaisuudessa tärkeä tehtävä. Tapahtumat nykyaikana osoittavat, että lähestymme tätä aikaa profetioiden mukaan nopeasti, jolloin Israelin asema palautuu siihen, mikä on Jumalan tahto.
Raamatussa on selkeitä lupauksia, että tämä Jumalan valinta ei ole peruuntunut, vaikka monet yrittävät niin todistaa. (Jer.31 ja 33) Mutta tämä Jumalan suunnitelma Israelin kautta tulee lopullisesti murtamaan Saatanan vallan. Sen takia Saatana yrittää kaikin keinoin estää Israelia ja sen tulevaisuuden suunnitelmia, ettei Jumalan lopullinen suunnitelma pääsisi toteutumaan.
Mielestäni taistelu ja levottomuudet Lähi-Idässä eivät ole ensisijaisesti poliittisia tai sotilaallisia. Kysymys on syvimmiltään hengellisestä taistelusta. Niin kauan kuin maailman johtajat eivät tätä tajua, heidän rauhanpyrkimyksensä eivät johda rauhaan, ei ainakaan pysyvään rauhaan. Vaikka ehkä saadaan aikaan tilapäisiä aselepovaiheita, jatkuu entinen tilanne pinnan alla ja jopa kiristyy yhä enemmän.
Tässä näen, että islamin "jihad"-siipi on pahuuden kätyreitä tässä taistelussa Israelia vastaan. Inhimilliset tekijät ja yritykset ovat sen takia voimattomia. Tosin voidaan ottaa esille monenlaisia muitakin tekijöitä tähän kaaokseen. Mutta niitten korjaaminen ei riitä, niin kauan kun se todellinen tekijä saa jatkaa työtään todellista rauhaa vastaan. Vallitseva viha ja propaganda ovat saavuttanut sellaisia mittasuhteita, että paluu ei liene mahdollinen. Voisin tässä esityksessä tuoda esille paljon näistä tekijöistä ja valhepropagandasta, jotka pahentavat tilannetta, mutta se veisi liian pitkälle ja olisi kuitenkin kovin puutteellinen.

Raamattu puhuu paljon näistä tilanteista, joista Koraani ei itse asiassa ilmoita mitään. Varsinkin VT sisältää paljon profetioita Israelista. Niitä ei kuitenkaan haluta huomioida. Näistä on joitakin lueteltu ilman omia kommenttejani Israel ja Raamatun profetiat
Lue myös "Lyhyesti Israelista" .

Kun keskustelut Jerusalemista käyvät kuumina, mainittakoon, että Jerusalem on mainittu Raamatussa yli 600 kertaa. Koraanissa ei ole mainittu kertaakaan! Kaikki vaatimukset Jerusalemista ovat syntyneet huomattavasti myöhemmin.
Esim. on ajan kysymys, milloin profetia Sakarjassa 12 toteutuu: Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään: 2. "Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. 3. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. 4. Tuona päivänä - näin kuuluu Herran sana - minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. "Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut. 5. Juudan sukujen päämiehet sanovat silloin: 'Jerusalemin asukkaat ovat meidän tukenamme. Herra Sebaot, heidän Jumalansa, auttaa heitä.'

Valaisevia ruotsinkieliset kirjoitukset ovat Krister Renardin linkit "Israel"-kysymyksistä:
Vad har judarna för rätt till landet Israel?
Men vad har araberna och islam för rätt till Jerusalem och Israel?
FN -- opartisk medlare eller partisk aktör?
Vem bryter egentligen mot fredsavtalet? (1998)
Vill araberna verkligen ha fred med Israel?
Vad är lösningen då?

Suomeksi on suositeltava laajempi selvitys tässä käsitellyistä aiheista: ISLAM JA JEESUS

Lue myös Islam kristinuskon valossa

Mielenkiintoisia yksityiskohtia islamista tule myös esille em. muslimin tutkimuksissa.

Loppulause:
Vaikka en voi tällä lyhyellä esityksellä vakuuttaa kaikkia, toivon, että monet pohtisivat näitä asioita. Vaikka joistakin yksityiskohdista ehkä voidaan olla eri mieltä, se ei kumoa tässä esitettyä kokonaiskuvaa. Myöskään esitys ei tue sitä yleistä väitettä, että kristinuskon ja islam ovat tasavertaisia. Täytyy myöntää, että nykyinen historiallis-kriittinen tutkimus tukee esitettyjä islamin väitteitä. Olen muualla perustellut, miksi en voi hyväksyä näitä virtauksia.

Lopuksi esitän erään muslimin "tunnustuksen" näitten väitteiden jälkeen:
"Muslimit eivät esittää mitään lausuntoja näitten aikaisempien Raamatussa olevien ilmestysten pohjalta, vaan Allah SWT itse, joka on ilmoittanut, ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti, että on tapahtunut jotain näille aikaisemmille ilmestyksille. Emme tiedä, mitä on tapahtunut. Tiedämme vain, että jotakin on tapahtunut. Sen takia hän on varjellut Koraania, ettei sitä voi muuttaa millään tavalla. Se on muuttumaton. Koraani on islamin sydän ja sen takia sen varjeleminen on niin keskeistä islamissa."

Sitten on pakko kysyä, kuka tämä Allah on? Ei hän ole ainakaan Raamatun Jumala. Jokainen pohtikoon itse näitä asioita esitettyjen faktojen pohjalta.

 


Paluu