IHMISEN EHEYTYMINEN

Tänä päivänä puhutaan tavattoman paljon ihmisten pahoinvoinnista. On masennusta, on stressiä ja monia muita mielenterveydellisiä ilmiöitä. Kiireellinen elämäntapa, ihmisten juurettomuus, kun vanhat hyviksi koetetut perusarvot hylätään, särkyneet perhe- ja henkilösuhteet, epävarmat työnsaantimahdollisuudet ja monet muutkin tekijät tänä päivänä ovat rikkoneet ihmisen luonnollisen tasapainon ja mielenterveyden. Tämä ei valitettavasti ole mikään kauhuskenaario vaan todellisuus monen ihmisen elämässä. Ihmisillä on näistä monenlaisista kokemuksista syviä traumoja, joita ei ole pystytty tai haluttu käsitellä. Nämä purkautuvat sitten mitä ihmeellisissä tilanteissa kaikkien hämmästykseksi. Katkeruus ja anteeksiantamattomuus ovat nykyaikana todellisia "syöpä"-pesäkkeitä, jotka voivat turmella koko ympäristön.

Kun ihminen tulee uskoon, hän saa syntinsä anteeksi, pääsee uudelleen Jumalan yhteyteen. Hänestä tulee hetkessä Jumalan lapseksi. Sen sijaan rikkoutunut persoonallisuus tai minuus ei välttämättä aina korjaudu heti. Siihen voi mennä aikaa ja paljon keskusteluja jonkun sielunhoitajan tai muiden ammattiauttajien kanssa. Tie eheyteen ei ole aina kovin helppo ja nopea varsinkin, kun monet ulkonaiset puitteet ovat vielä ennallaan ja usein estävät muutosta.

Tilanteet ovat niin moninaiset ja henkilökohtaisia ongelmia ei voida yleistää ja käsitellä tietyn kaavan mukaan. Tarkoitus on tämän otsikon alle vähitellen koota aineistoa, joka toivottavasti joillekin antaa uutta toivoa ja intoa pyrkiä eteenpäin. Mitään tervehtymisen "käsikirjaa" ei tästä tule.

Monet tahot yhteiskunnassa yrittävät auttaa ahdingossa olevia ihmisiä. Lakimiehet hoitavat juridiset asiat ja ihmisten keskinäiset sopimusasiat. Lääkärit hoitavat ihmisten sairauksia. Psykiatrit ja psykologit voivat monissa asioissa olla avuksi. Papit ja sielunhoitajat joutuvat ehkä syvimmin paneutumaan ihmisten todellisiin ongelmiin, jotka koskevat ihmisen minuutta.

Minusta Erik Ewalds on määritellyt sielunhoitoa osuvasti :

"Sielunhoidolla tarkoitamme sielunhoitajan ihmiselle antamaa apua jonka pyrkimyksenä on auttaa häntä toteuttamaan itseään ja kypsymään niin, ettei hän pelkästään anna hyvää yhteiskunnallista panosta, vaan sielunhoitosuhteen kautta saa apua parantumiseen ja Jumalan tahdon toteuttamiseen elämässään. Käsitteeseen "Jumalan tahto" sisältyy tietenkin se, että Jumala haluaa kaikkien ihmisten pelastuvaksi.

Tahdotko tulla terveeksi?
sisältää Erik Ewalds'in arvokkaita ajatuksia, koskien koko ihmisen tervehtymistä sekä ruumiin, sielun että hengen osalta.

Mitä on omatunto?

Raamattu ja terveys
sisältää arvokkaita näkemyksiä, mitä Raamattu opettaa. Jos Raamatun ohjeita noudatettaisiin enemmän muuttuisivat sairaustilastot merkittävästi.

Kuolema ja surutyö

Paluu