RAAMATUN OMA TODISTUS


Vain joitakin jakeita.

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. (2 Tim. 3:16-17)

Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. (2 Piet. 1:19-21)

Jeesus rukoili : Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. (Joh. 17:17)

Ps 119 :

64. Sinun hyvyytesi, Herra, täyttää maan. Opeta minut tuntemaan käskysi!

72. Laki, jonka olet antanut, on minulle kallis, kalliimpi kuin kaikki hopea ja kulta.

81. Minun sydämeni ikävöi apuasi, sinun lupaukseesi minä panen toivoni.

86. Sinun käskysi ovat oikeat.

105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.

130. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä.

160. Totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi.

165. Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä.

Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. (Ilm. 22:18-19)

Takaisin