Kristitty ja raha

Asko Alajoki / OM-uutiset nr 2 / 2001

(
www.fin.om.org )

Kristitty ja raha on aihe josta ei puhuta, eikä opeteta riittävästi. Raha-asiat ovat monien mielestä yksityisasioita, eivätkä kuulu muille.

Siellä, missä seurakuntien ja järjestöjen toiminta on riippuvainen kristittyjen valmiudesta uhrata haastetaan kristittyjä uhraamaan. Mutta liian harvoin kuulee Raamatun opetuksia rahankäytöstä. Olen parin viimevuoden aikana lukenut joitain englanninkielisiä kirjoja, jotka käsittelevät kyseistä aihetta. Suomen kielellä on aiheesta kirjoitettu yllättävän vähän.

Yksi mielenkiintoisimmista lukemistani kirjoista aiheesta kristitty ja raha on Larry Burkettin kirja 'Your Finances in Changing Times' . Burkettin kirjoja on painettu miljoonia ja hänen radio-ohjelmiaan kuuntelee huomattava määrä ihmisiä. Suomen taloudellinen tilanne on menossa kovaa vauhtia samankaltaiseksi kuin Yhdysvalloissa, siksi hänellä on painavaa sanottavaa myös suomalaisille kristityille. lainaan joitain hänen ajatuksiaan, joita hän on löytänyt Raamatusta.

Taloudenhoitajia

Olemme kristittyinä sen omaisuuden taloudenhoitajia, minkä Jumala on meidän käyttöömme antanut. Tämä merkitsee sitä, että olemme vastuussa Jumalalle, miten me hänen meille antamiaan lahjoja käytämme, olivat ne sitten materiaalisia tai muita.

Burkett on sitä mieltä, että kristityllä ei tulisi olla velkaa. Velalla hän tässä tarkoittaa velkaa, jota henkilö ei pystyisi maksamaan senkään jälkeen, kun hänen kaikki omaisuutensa myydään. Tavallinen asuntolaina, jonka takuuna on asunto ei ole hänen tarkoittamaansa kristitylle sopimatonta lainaa. Mutta laina, jossa ei ole täysiä takeita olisi tällaista lainaa. Burketilla on mielenkiintoinen lista, mikä osoittaa onko ihminen on rahan orja:

 1. Erääntyneet maksamattomat laskut.

80% kristityistä perheistä Burketin kokemuksen mukaan elää yli varojensa. Useinkaan he eivät suunnittele varojensa käyttöä, ja jatkavat lainaamista, niin etteivät pysty hoitamaan lainojaan. Tämä huonontaa mahdollisuuksia olla todistuksena uskosta.

2. Huolestuminen sijoituksista

Ollaan huolestuneita tehdyistä tai tekemättömistä sijoituksista, säästöistä ja omaisuudesta. Tämä aiheuttaa väärää riippuvuutta omaisuudesta, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös hengelliseen elämään. Huoli kulkee mukana kotiin, sänkyyn ja raamattupiiriin.

3. Äkkiä rikkaaksi asenne

Jotkut pyrkivät rikkaaksi pienellä vaivalla. Käytetään velkarahaa tai petetään ihmisiä. Sananlaskut 28:20 sanoo: "Luotettava mies saa runsaan siunauksen, mutta jolla on kiihko rikastua se ei jää rankaisematta.'

 1. Ei olla tuottamassa työssä
 2. Ihminen on rahan kahleissa, kun hän ei halua ansaita elantoaan. Paavali sanoo 2Tess 3:1 0 : 'Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä' Jokaisen kristityn pitäisi olla valmis työhön, että voisi toteuttaa sitä tehtävää, minkä Jumala on kullekin antanut.

 3. Ahneus

Rahan orjuus voi johtua ahneudesta. Se tulee esiin halusta saada aina parasta ja enemmän. Henkilö, joka ei voi koskaan pistää toisia etusijalle, eikä hyväksy menetyksiä on henkilö joka kärsii ahneudesta. Ef 5:5 "Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.'

6. Himo

Kristitty, joka katsoo, mitä muilla on ja himoitsee samaa, on riippuvainen rahasta. Aseta tavoitteesi ja elintasosi Jumalan osoittamalle tasolle, eikä sille tasolle, minkä näet muilla olevan.

 1. Perheen täyttymättömät tarpeet

Olet rahan vanki, jos et voi hoitaa perheesi välttämättömiä kuluja, koska olet tuhlannut rahasi vähemmän tärkeisiin ostoksiin, tai et ole valmis työhön, josta saisit tuloja perheesi elättämiseen. Yhteisenä nimittäjänä on vastuuttomuus. 1Tim 5: 8 sanoo: "Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.'

8. Täyttymättömät tarpeet.

Kristittyjen tulee pitää huolta myös muiden kristittyjen tarpeista. Jaak 2:15-16 sanoo: "Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmiteikää ja ravitkaa itsenne',' mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on.' Jumala ei laske kaikkia tarpeita jokaisen kristityn sydämelle. Mutta ne asiat jotka Jumala laskee sydämellemme meidän tulisi hoitaa.

 1. Liika sitoutuminen työhön
 2. Jos elämässä on antauduttu vain työn tekemiseen, eikä siihen mahdu mitään muuta, se on väärää riippuvuutta. Jumalan suunnitelma työn suhteen on se, että teemme sen hyvin, mutta se ei voi olla yli kaiken.

 3. Vilpillisyys raha-asioissa

Olemme rahan vankeja, kun toimimme epäoikeudenmukaisesti raha-asioissa. Jumala varoittaa niitä, jotka näin toimivat Snl. 28:8 "Joka kartuttaa varojaan korolla ja voitolla, kokoaa niitä sille joka vaivaista armahtaa.'

11. Sitoutumisen puute jumalanvaltakunnan työhön

Kristitty on rahansa vanki, jos hän ei voi sitoutua taloudellisesti tukemaan jumalan- valtakunnan työtä. Perusperiaate kristityn varojen hoidossa on: 'Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuumistasi.' Snl. 3:9-10. Kymmenykset joita annamme Jumalalle on todistus siitä, että Jumala on omistaja.

12.Taloudellinen paremmuus

Tämä asenne tulee usein esiin ihmisissä, joille on annettu paljon. Jos on paljon omaisuutta, tulisi ajatella, että se ei ole oikeus vaan vastuu. Jumalan suunnitelmien mukaan sen, jolla on paljon, tulisi jakaa sitä ihmisten kanssa, joilla on vähän. 13. Katkeruutta raha-asioissa Olemme helposti katkeria siitä, että Jumala ei ole antanut sitä, mikä olisi mielestämme kuulunut meille tai mitä me haluaisimme. Meidän pitäisi suhteuttaa mielipahamme paremmin siihen, mitä me tarvitsemme kuin siihen, mitä me haluamme.

Jumalan suunnitelma on, että olemme vapaita rahan orjuudesta

Vapaus merkitsee vapautta murehtimisesta ja maksamattomasta laskuista jännittämisestä. Vapaus merkitsee hyvää omatuntoa Jumalan ja ihmisten edessä ja luottamista siihen, että Jumala hallitsee kaiken. Tämä ei tarkoita sitä, ettei kristitty välttyisi kokonaan ongelmista raha-asioissa.

Voimme saavuttaa vapauden raha- asioissa, kun

siirrämme omistajuuden kaikesta omaisuudestamme Jumalalle. Se tarkoittaa rahaa, aikaa, perhettä, omaisuutta, koulutusta ja mahdollisuuksia hankkia tuloja.

Meidän tulisi päästä vapaiksi veroista: erääntyneistä laskuista ja veroista, joihin meillä ei ole katetta tai omaisuutta.

Päästäksesi vapaaksi ja pysyäksesi vapaana veroista:

 1. Tee kirjallinen suunnitelma
 2. Osta vain välttämätöntä
 3. Ajattele ennen kuin ostat mitään
 4. Lopeta velaksi ostaminen
 5. Älä keinottele velkarahalla pörssissä
 6. Opettele säästämään

7. Aloita antamaan kymmenyksiä. Jokaisen kristityn tulisi maksaa kymmenyksiä osoituksena siitä, että olemme antaneet omaisuutemme Jumala hallintaan

8. Hyväksy Jumalan huolenpito.

Paluu ed. sivulle
Paluu
/FONT>