PELASTUSVARMUUS

  1. PELASTUS ARMOSTA

  2. USKOVAT OVAT JUMALAN ENNALTA VALITSEMIA KRISTUKSESSA

  3. JUMALAN ENNALTAMÄÄRÄÄMINEN JA VALINTA

  4. IHMISELTÄ SILTI EDELLYTETÄÄN USKOMISTA

  5. LOPULLINEN PELASTUMINEN VAATII VALVOMISTA

  6. VERTAUSKUVIA

   


  1. PELASTUS ARMOSTA

  Mitä pelastus EI OLE

  Me EMME pelastu synnin seuraamuksista Jumalan yhteyteen:

  • Omien tekojemme ja hyvien töiden ansiosta. Hyvät teot eivät pelasta, eivätkä synnytä elävää uskoa. Sen sijaan elävä usko Jeesukseen vaikuttaa tekoja.
  • Täyttämällä lain vaatimuksia. Siihen emme pysty. "Kaikki ovat syntiä tehneet."
  • Älyllisen pohdinnan kautta. Monet ovat esittäneet viisaita ajatuksia ja teorioita, mutta ne eivät pelasta.
  • Tunteidemme perusteella. Tunteet vaihtelevat kuten lämpötila ulkona.
  • Kuulumalla johonkin kristilliseen seurakuntaan.
  • Toimimalla aktiivisesti seurakunnan työssä.
  • Tiettyjen rituaalien ja hartaustoimintojen avulla.

  PELASTUS ON JUMALASTA JEESUKSEN SOVITUSTYÖN KAUTTA

  Evankeliumi kertoo meille tästä. Jumalan Sanan perusteella ihminen löytää pelastuksen.
  Vaikka eri ihmiset voivat kokea pelastuksen hyvin eri tavalla riippuen luonteesta, kokemuksista, perinteistä, ym. on kuitenkin olemassa "tietyt pääkohdat" :

  - Myönnä tarpeesi. (Olen syntinen)
  - Ole valmis kääntymään pois synneistäsi (katumaan).
  - Usko, että Jeesus Kristus kuoli puolestasi ristillä ja nousi ylös haudasta.
  - Kutsu rukouksen avulla Jeesus Kristus tulemaan elämääsi ja hallitsemaan sitä Pyhän Hengen kautta.

  Näin voit esim. rukoilla :

  Rakas Herra Jeesus; tiedän, että olen syntinen ja tarvitsen sinun anteeksiantoasi. Uskon, että kuolit syntieni puolesta. Haluan kääntyä pois synneistäni. Kutsun Sinua nyt tulemaan sydämeeni ja elämääni. Haluan luottaa sinuun Vapahtajana ja seurata sinua Herrana, sinun seurakuntasi yhteydessä. Auta minua ja armahda minua. Kiitos, että kuulet rukoukseni !

  Voit myös rukoilla muillakin sanoilla. Pääasia on, että ratkaisusi on aito ja olet valmis aloittamaan uuden elämän Jumalan yhteydessä. "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen." (Joh. 1:12).

  PELASTUS ELI UUDESTISYNTYMINEN tarkoittaa mm.

  • Meidät vanhurskautetaan, eli olemme otollisia Jumalan edessä
  • Syntien anteeksisaaminen
  • Löydämme elävän yhteyden Jumalaan
  • Olemme Jumalan lapsia ja perillisiä

  PELASTUS on siis Jumalan teko, jonka ihminen saa lahjana ottaa vastaan (hyväksyä). Tämä itse asiassa tapahtuu hetkessä, vaikka ihmisen tietoisuudessa joskus vaatii tiettyä kypsymistä. Tämän uudestisyntymisen jälkeen on sitten tärkeä, että uusi hengellinen elämä Jumalan yhteydessä pääsee raittiilla tavalla kehittymään ja kasvamaan siten, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan arkielämämme kautta. Tärkeitä elementtejä tässä yhteydessä on Jumalan Sana, rukous sekä uskovien yhteys. Vaelluksessamme olemme vajavaisia ja teemme jatkuvasti virheitä, mutta asemamme suhteen olemme täydellisiä. Perustanamme onkin Kristuksen täytetty työ edestämme, eikä Pyhän Hengen keskeneräinen työ meissä. Muista, etteivät hairahduksemme tee tyhjäksi Jumalan armoa ja työtä meissä. Pelastuksen lahjaa ei kukaan voi riistää meiltä pois. (Joh.6:35-40)

  Tämä pelastava sydämen usko (Room. 10) palauttaa ihmisen alkuperäisen yhteyden Jumalaan. Tämä on pystysuora yhteys ylöspäin. Ihminen ei voi parhaimmillaankaan teoilla korvata Jumalan sovitustyötä Jeesuksen kautta. Kysymys on siitä, hyväksymmekö vai hylkäämmekö sanoman.

  Mutta uskovaisella ihmisellä on myös yhteyksiä vaakasuorassa eli kontaktit muitten ihmisten kanssa. Tällä tasolla aidon uskon tulisi vaikuttaa tekoihin ja käyttäytymiseen. Jos usko ei kanna minkäänlaisia hedelmiä tässä suunnassa, voidaan aiheellisesti epäillä uskon aitoutta. Hengen hedelmä on lueteltu Gal.5:22.

  Me emme kuitenkaan ole toistemme tuomareita tässä asiassa. Kuitenkin täytyy muistaa, että ihminen on vajavainen. Uskovainenkin joutuu kerran vastuuseen omista teoistaan. Tässä "Kristuksen tuomioistuimessa" ei kuitenkaan langeteta kadotustuomioita.

  Raamattu puhuu käyttäytymisestä ja teoista paljon ja antaa monenlaisia ohjeita ja neuvoja, joten ne ovat tärkeitä, mutta eivät ratkaise pelastuskysymystä.

  PELASTUKSEN ESTEITÄ mm

  • Epäusko. Ei luoteta Sanaan.
  • Itsekkyys. MINÄ määrään, mihin uskoon. Ei ole muita auktoriteetteja.
  • Arvosteluhenki ja liiallinen kriittisyys. "Kaikki on kyseenalaistettava."
  • Ihmispelko.
  • Itsensä aliarvioiminen. Minä olen tällainen, joten enhän minä …
  • Pelko, ettei pysy uskossa.
  • Sieluvihollisen monenlaisia verukkeita.
  • Huonoja kokemuksia uskovaisista ja heidän toiminnoistaan ja riidoistaan.
  • Oletetaan, että usko Jeesukseen on vain ERÄS ihmisen keksimä uskonto, joista joskus on huonot kokemukset.

  Näissä ei kuitenkaan huomioida Jumalan voimaa ja sen muuttavaa vaikutusta ihmiselämässä.

  SANAN OPETUS :

  Ef 2:5 (Hän) on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - ARMOSTA TE OLETTE PELASTETUT -

  Ef 2:8-9 Sillä ARMOSTA TE OLETTE PELASTETUT uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

  Tiit 3:5: .. PELASTI HÄN MEIDÄT, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

  2Tim 1:9 hän, joka ON MEIDÄT PELASTANUT ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

  .. ja siirtyneet pimeyden vallasta Kristuksen valtakuntaan

  Kol 1:13 (kiittäen) häntä, JOKA ON PELASTANUT meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

  Uudestisyntyneet elävän Sanan kautta

  23. Olettehan te SYNTYNEET UUDESTI, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, JUMALAN ELÄVÄSTÄ JA PYSYVÄSTÄ SANASTA. (1 Piet. 1:23)

  Lahjaksi vanhurskaus

  23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 24. ja SAAVAT LAHJAKSI VANHURSKAUDEN hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.

  Hän on kuollut edestämme

  1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

  2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun OLEMME VANHURSKAUTETUT HÄNEN VERESSÄÄN, PELASTUMME HÄNEN KAUTTANSA vihasta.

  6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot KUOLI KRISTUS oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

  10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin ME PELASTUMME HÄNEN ELÄMÄNSÄ KAUTTA nyt, kun olemme sovitetut; (Room.5:1 …10).

  ...emmekä ole enää kadotuksen alaisia

  Room 8:1 Niin EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

  Olemme Jumalan lapsia

  16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme JUMALAN LAPSIA.

  17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, JUMALAN PERILLISIÄ ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. (Room.8:16-17)

  Meitä "pelastetaan":

  Fil 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, ETTÄ PELASTUISITTE;

  Ei kukaan riistä :

  Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. 29. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, EIKÄ KUKAAN VOI RIISTÄÄ HEITÄ ISÄNI KÄDESTÄ. (Joh. 10:28-29).

  Olemme siis pelastuneessa tilassa nyt ja meitä kehotetaan valvomaan, että olisimme sitä huomennakin.

  Mark 13:37 Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: VALVOKAA."

  .. jotta näin pysyisimme asemassamme Kristuksessa

  1 Joh 2:28 Ja nyt, lapsukaiset, PYSYKÄÄ HÄNESSÄ, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

  Pelastumme kerran lopullisesti:

  2Tim 4:18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta JA PELASTAVA minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen

  Room 13:11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä PELASTUS ON NYT MEITÄ LÄHEMPÄNÄ kuin silloin, kun uskoon tulimme.

  1Piet 1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 5 jotka JUMALAN VOIMASTA USKON KAUTTA VARJELLUTTE PELASTUKSEEN, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana ... 9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, SIELUJEN PELASTUKSEN.

  Ja kerran emme voi enää langeta pois Kristuksesta

  Ilm 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

  Kyseessä on täydellinen pelastus:

  Hebr 7:25 jonka (katoamattoman pappeuden) tähden hän myös VOI TÄYDELLISESTI PELASTAA NE, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

  2. USKOVAT OVAT JUMALAN ENNALTA VALITSEMIA KRISTUKSESSA

  1Piet 1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, VALITUILLE MUUKALAISILLE, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 2 ja jotka Isän Jumalan EDELTÄTIETÄMISEN MUKAAN OVAT HENGEN PYHITTÄMISEN KAUTTA VALITUT JEESUKSEN KRISTUKSEN KUULIAISUUTEEN ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

  Mark 13:20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta VALITTUJEN TÄHDEN, JOTKA HÄN ON VALINNUT, hän on lyhentänyt ne päivät.

  Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka HÄNEN AIVOITUKSENSA MUKAAN OVAT KUTSUTUT. 29 Sillä ne, JOTKA HÄN ON EDELTÄ TUNTENUT, HÄN ON MYÖS EDELTÄMÄÄRÄNNYT Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30 mutta JOTKA HÄN ON EDELTÄMÄÄRÄNNYT, NE HÄN ON MYÖS KUTSUNUT; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

  Room 9:14 Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! 15 Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". 16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. 17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". 18 Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. 19 Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" 20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"

  Apt 13:47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti´." 48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, KAIKKI, JOTKA OLIVAT SÄÄDETYT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN.

  Apt 9:15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; SILLÄ HÄN ON MINULLE VALITTU ASE, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.

  Apt 22:14 Niin hän sanoi: ‘Meidän isiemme JUMALA ON VALINNUT SINUT TUNTEMAAN HÄNEN TAHTONSA ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen;

  Gal 1:15 Mutta kun hän, JOKA ÄITINI KOHDUSTA SAAKKA ON MINUT EROTTANUT ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi 16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,

  2Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala ALUSTA ALKAEN VALITSI TEIDÄT PELASTUKSEEN Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

  Joh 15:16 TE ETTE VALINNEET MINUA, VAAN MINÄ VALITSIN TEIDÄT ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

  Joh 13:18 EN MINÄ PUHU TEISTÄ KAIKISTA: MINÄ TIEDÄN, KETKÄ OLEN VALINNUT; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen: ‘Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan´.

  Ef 1:4 niin kuin hän ENNEN MAAILMAN PERUSTAMISTA OLI HÄNESSÄ VALINNUT MEIDÄT OLEMAAN PYHÄT ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 5 EDELTÄPÄIN MÄÄRÄTEN MEIDÄT LAPSEUTEEN, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, HÄNEN OMAN TAHTONSA MIELISUOSION MUKAAN, --- 11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, OLLEN SIIHEN EDELTÄMÄÄRÄTYT HÄNEN AIVOITUKSENSA MUKAAN, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,

  1Tess 5:9 Sillä ei JUMALA OLE MÄÄRÄNNYT MEITÄ VIHAAN, VAAN SAAMAAN PELASTUKSEN Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

  Dan 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, KAIKKI, JOTKA KIRJAAN KIRJOITETUT OVAT.

  Heb 10:14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla AINIAAKSI TEHNYT TÄYDELLISIKSI NE, JOTKA PYHITETÄÄN.

   

  3. JUMALAN ENNALTAMÄÄRÄÄMINEN JA VALINTA

  Jumalan edeltä tietämisen, edeltä määräämisen, valinnan ja kutsumisen suhteen on erilaisia näkemyksiä, joihin ensi silmäyksellä löytyy perusteita Raamatusta. Vaikeutena on, ettemme täysin ymmärrä Jumalan olemusta ja Hänen tapaansa toimia tässä ajassa. Lisäksi meidän tulee huomioida, ettei Jumala ole ajasta riippuvainen, kuten me ihmiset olemme. Hän jo tietää jo etukäteen meidän sydämemme asenteet (Ps.139) sekä meidän valintamme erilaisissa tilanteissa. Hän näkee seurauksetkin. Salatulla tavalla Hän myös on mukana tässä maailmassa. Vaikka todella näyttää siltä, että maailma on pahan hallinnassa, niin kuitenkin Jumala on "vallassa" ja ohjaa ihmiskuntaa kohti suunnittelemaansa päämäärää, joka meille näytetään Raamatun profetioissa.

  
  

  Meidän on vaikea tajuta ikuisuutta ja mitä se todellisuudessa merkitsee, koska olemme niin voimakkaasti sidottuna tähän nykyiseen aikakäsitteeseen. Tässä nykyisessä elämässämme olemme sidotut tiettyihin ulottuvuuksiin, Pituuden, leveyden sekä korkeuden / syvyyden suhteen meillä on, ainakin periaatteessa, mahdollisuus vapaasti liikkua tai olla liikkumatta (pysyä paikallaan). Aikaulottuvuudessa (Einsteinin mukaan neljäs ulottuvuus) meillä ei ole tässä materia-olotilassa tätä mahdollisuutta. Ikuisuus vallitsee, jos aika-akselilla ei liikuta. Tiedemiesten mukaan lienee toista kymmentä ulottuvuutta. Näistä meillä ei ole käytännössä käsitystä.

  Itse Jumala on ulottuvuudessa, jossa tällaista aikarajoitusta ei ole, kuten Raamatustakin käy ilmi. Koska Hän on tämän luomakunnan LUOJA, Hän on itse sen ulkopuolella. Silti Hän rakastaa luotujansa ja haluaa ilmestyä ja toimia meidän kaikkien parhaaksi.

  Vapaalla tahdolla varustettujen olentojen luomisen myötä Jumala väistämättä delegoi osan vallastaan luoduillensa. Hän halusi ihmisen, joka ei olisi kaikessa vain tottelevainen "robotti". Hän halusi suhteen, joka perustuisi vapaudessa toimivaan rakkaussuhteeseen, koska ainoastaan siinä Jumalan rakkaus toteutuu. Heijastuksen tästä vapaaehtoisen rakkaudellisen vuorovaikutuksen kaipuusta näemme vielä langenneessa ihmiskunnassakin, sillä mekin teemme lapsia silläkin uhalla, että he saattavat kääntyä meitä vastaan. Tämä merkitsee, että ihmisellä on vapaus tehdä omia ratkaisuja erilaisissa valintatilanteissa. Näin oli syntiinlankeemuksessa ja niin on ollut kautta aikojen. Jumala sallii meidän, myös uskovaisten, tehdä vääriäkin ratkaisuja, vaikka ne eivät läheskään aina ole Jumalan tahdon mukaisia. Seurauksista joudumme itse ja kanssamme moni muukin kärsimään, koska "mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää". Jumala kutsuu meidät pelastukseen Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja taas ihminen usein tekee väärän ratkaisun ja kieltäytyy ja kierre jatkuu. Mutta Jumala on rakkaus ja haluaa katkaista nämä kierteet.

  Edellä mainitun valossa oikein ymmärrettynä ei ole siis ristiriitaa Jumalan ennalta tietämisen / määräämisen / valinnan ja ihmisen vapaan tahdon ja toimintamahdollisuuden välillä. Emme saa kallistua siihen fatalistiseen melko yleiseen katsantokantaan, että kaikki on meistä riippumatta jo ennakolta lyöty lukkoon. Se passivoi meidät aktiivisesta toiminnasta ja Jumalan tahdon etsimisestä. Sen sijaan meidän tulee määrätietoisesti etsiä paikkamme ja tehtävämme siten, että Jumalan tahto saisi tapahtua myös meidän kauttamme.

  Jos vielä tiedostaisimme, että voi olla meiltä näkymätön ulottuvuus, monet asiat olisivat myös helpommin tajuttavissa. Kuitenkin joudumme esim. toteamaan, että käsite: näkyvä – näkymätön on aina kiinnostaneet ihmisiä kaikkina aikoina, myös nykyaikana (sadut, okkultismi, science fiction ym.). Tiede ei ole saanut otetta näistä asioista, eikä ole pystynyt niitä tutkimaan. Näin ollen tiede ei pysty tutkimaan Jumalan olemusta.

  Huomioiden nämä tekijät meidän on Raamatun sanoman pohjalta löydettävä ratkaisu, joka ei ole ristiriidassa Jumalan kokonaisilmoituksen kanssa. Aihe on meille vajavaisille ihmisille hyvin vaikea, mutta Veikko Pekki on mielestäni käsitellyt nämä ennalta määräämiseen liittyvät kysymykset selkeästi.

  4. EDELLÄ MAINITUSTA VALINNASTA HUOLIMATTA MEILTÄ SILTI EDELLYTETÄÄN USKOMISTA

  Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ETTEI YKSIKÄÄN, JOKA HÄNEEN USKOO, HUKKUISI, VAAN HÄNELLÄ OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ.

  1Tim 2:4 (Jumala) TAHTOO, ETTÄ KAIKKI IHMISET PELASTUISIVAT JA TULISIVAT TUNTEMAAN TOTUUDEN.

  Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI".

  Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "TEHKÄÄ PARANNUS JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN.

  Hes 33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, EI OLE MINULLE MIELEEN JUMALATTOMAN KUOLEMA, VAAN SE, ETTÄ JUMALATON KÄÄNTYY TIELTÄNSÄ JA ELÄÄ. KÄÄNTYKÄÄ, KÄÄNTYKÄÄ pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo!

  Hebr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, TÄYTYY USKOA, että Jumala on ja ETTÄ HÄN PALKITSEE NE, JOTKA HÄNTÄ ETSIVÄT.

  Myöntävä vastaus kutsuun ei ole selviö:

  Luuk 19:44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden ETTET ETSIKKOAIKAASI TUNTENUT."

  1Piet 2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, YLISTÄISIVÄT JUMALAA ETSIKKOPÄIVÄNÄ.

  Room 11:14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja PELASTAAKSENI edes muutamia heistä.

  1Kor 9:22 heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, PELASTAAKSENI edes muutamia.

  Luuk 13:34 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein MINÄ OLENKAAN TAHTONUT KOOTA sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! MUTTA TE ETTE OLE TAHTONEET.

  Luuk 7:30 Mutta fariseukset ja lainoppineet TEKIVÄT TURHAKSI JUMALAN AIVOITUKSEN HEITÄ KOHTAAN eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

  Ap 13:46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ETTEKÄ KATSO ITSEÄNNE MAHDOLLISIKSI IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

  2Tess 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka JOUTUVAT KADOTUKSEEN, SENTÄHDEN ETTEIVÄT OTTANEET VASTAAN RAKKAUTTA TOTUUTEEN, VOIDAKSENSA PELASTUA.

  Evankeliumi ja sen sanoma tulee ottaa tietoisesti vastaan:

  Apt 2:41 JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

  Jaak 1:21 Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja OTTAKAA HILJAISUUDELLA VASTAAN SANA, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.

  1Tess 1:6 ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa OTITTE SANAN VASTAAN ilolla Pyhässä Hengessä,

  Ef 6:17 ja OTTAKAA VASTAAN pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

  2Kor 11:4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, KUIN MINKÄ OLETTE VASTAANOTTANEET, niin sen te hyvin kärsitte.

  1Kor 15:1 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin OLETTE OTTANEET VASTAAN ja jossa myös pysytte..

  1Kor 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; MUTTA TE OLETTE VASTAANOTTANEET PESON, TE OLETTE PYHITETYT, TE OLETTE VANHURSKAUTETUT MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMESSÄ ja meidän Jumalamme Hengessä.

  Apt 8:14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että SAMARIA OLI OTTANUT VASTAAN JUMALAN SANAN, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.

  Apt 11:1 Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että PAKANATKIN OLIVAT OTTANEET VASTAAN JUMALAN SANAN.

  
  
  PAAVALIN MUKAAN ON VAHINGOLLISTA, JOS EMME OTA VASTAAN TARJOTTUA LAHJAA.

  2Tess 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden ETTEIVÄT OTTANEET VASTAAN rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

  1Kor 2:14 MUTTA LUONNOLLINEN IHMINEN EI OTA VASTAAN SITÄ, MIKÄ JUMALAN HENGEN ON; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

  NÄINKIN HÄN SITTEN KÄSKEE:

  2Kor 6:1 Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä VASTAANOTTAMAAN JUMALAN ARMON niin, ettei se jää turhaksi.

  
  

  5. LOPULLINEN PELASTUMINEN VAATII VALVOMISTA

  Joh.15:6 Jos joku ei pysy minussa (Jeesuksessa-viinipuussa), niin hänet HEITETÄÄN POIS niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

  1Tim 4:16 Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä JOS SEN TEET, OLET PELASTAVA SEKÄ ITSESI ETTÄ NE, JOTKA SINUA KUULEVAT.

  Ilm 3:1 "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: SINULLA ON SE NIMI, ETTÄ ELÄT, MUTTA SINÄ OLET KUOLLUT. 2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, NIITÄ, JOTKA OVAT OLLEET KUOLEMAISILLAAN; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. 3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja OTA SIITÄ VAARI JA TEE PARANNUS. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. 4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. 5 JOKA VOITTAA, SE NÄIN PUETAAN VALKEIHIN VAATTEISIIN, ENKÄ MINÄ PYYHI POIS HÄNEN NIMEÄNSÄ ELÄMÄN KIRJASTA, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

  Jaak 5:19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, 20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen HÄNEN EKSYMYKSENSÄ TIELTÄ, SE PELASTAA HÄNEN SIELUNSA KUOLEMASTA JA PEITTÄÄ SYNTIEN PALJOUDEN.

  Hebr 10:37 Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; 38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja JOS HÄN VETÄYTYY POIS, EI MINUN SIELUNI MIELISTY HÄNEEN". 39 Mutta me emme ole niitä, JOTKA VETÄYTYVÄT POIS OMAKSI KADOTUKSEKSEEN, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

  Fil 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, ETTÄ PELASTUISITTE;

  1Tim 2:15 Mutta HÄN ON PELASTUVA lastensynnyttämisen kautta, JOS HÄN PYSYY USKOSSA ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

  Matt 24:24 Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, VALITUTKIN.

  Hes 18:26 JOS VANHURSKAS KÄÄNTYY POIS VANHURSKAUDESTANSA ja tekee vääryyttä, sen tähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, HÄNEN ON KUOLTAVA. 27 Ja jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestaan, jota on harjoittanut, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän säilyttää sielunsa elossa.

  Hes 33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, EI OLE MINULLE MIELEEN JUMALATTOMAN KUOLEMA, VAAN SE, ETTÄ JUMALATON KÄÄNTYY TIELTÄNSÄ JA ELÄÄ. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo! 12 Ja sinä, ihmislapsi! Sano kansasi lapsille: VANHURSKASTA EI PELASTA HÄNEN VANHURSKAUTENSA SINÄ PÄIVÄNÄ, JONA HÄN RIKKOO, ja jumalaton pääsee suistumasta turmioon jumalattomuutensa tähden sinä päivänä, jona hän kääntyy pois jumalattomuudestaan, ja VANHURSKAS EI VOI ELÄÄ VANHURSKAUTENSA TURVIN SINÄ PÄIVÄNÄ, JONA HÄN SYNTIÄ TEKEE.

  Matt 10:22 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; MUTTA JOKA VAHVANA PYSYY LOPPUUN ASTI, SE PELASTUU.

  Matt 24:12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13 MUTTA JOKA VAHVANA PYSYY LOPPUUN ASTI, SE PELASTUU.

  Mark 13:12 Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. 13 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; MUTTA JOKA VAHVANA PYSYY LOPPUUN ASTI, SE PELASTUU.

  1Joh 2:28 Ja nyt, lapsukaiset, PYSYKÄÄ HÄNESSÄ, ETTÄ MEILLÄ HÄNEN ILMESTYESSÄÄN OLISI TURVA EIKÄ MEITÄ HÄPEÄLLÄ KARKOITETTAISI POIS HÄNEN TYKÖÄNSÄ hänen tulemuksessaan.

  Apt 14: 22 ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja KEHOITTIVAT HEITÄ PYSYMÄÄN USKOSSA ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".

  Kol 1:21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, HÄN NYT ON SOVITTANUT 22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, ASETTAAKSEEN TEIDÄT pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, 23 JOS TE VAIN PYSYTTE USKOSSA, siihen perustuneina ja siinä lujina, HORJAHTAMATTA POIS SEN EVANKELIUMIN TOIVOSTA, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

  1Kor 9:26 Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, 27 vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, ETTEN MINÄ, JOKA MUILLE SAARNAAN, ITSE EHKÄ JOUTUISI HYLJÄTTÄVÄKSI.

  2Tim 4:7 Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, USKON SÄILYTTÄNYT.

  Hebr 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, JOTKA KERRAN OVAT VALISTETUT JA TAIVAALLISTA LAHJAA MAISTANEET ja PYHÄSTÄ HENGESTÄ OSALLISIKSI TULLEET 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja SITTEN OVAT LUOPUNEET - TAAS UUDISTAA PARANNUKSEEN, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

  1Tim 5:11 Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden VIERAANTUVAT KRISTUKSESTA, tahtovat he mennä naimisiin, 12 ja ovat tuomion alaisia, KOSKA OVAT ENSIMMÄISEN USKONSA HYLJÄNNEET.

  1Tim 5:14 Minä tahdon sen tähden, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiansa eivätkä anna vastustajalle mitään aihetta solvaamiseen. 15 Sillä muutamat OVAT JO KÄÄNTYNEET POIS SEURAAMAAN SAATANAA.

  Juuda 12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, KAHDESTI KUOLLEITA, juurineen maasta reväistyjä, 13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, JOILLE PIMEYDEN SYNKEYS IKUISIKSI AJOIKSI ON VARATTU.

  Ilm 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. OLE USKOLLINEN KUOLEMAAN ASTI, NIIN MINÄ ANNAN SINULLE ELÄMÄN KRUUNUN.

  Mark 9:42 JA JOKA VIETTELEE YHDEN NÄISTÄ PIENISTÄ, JOTKA USKOVAT, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen.

  Oma turvallinen käsitykseni siitä, että Jumala tahtoo VARMASTI minunkin pelastumistani siten, ettei koskaan ole tarvis pohtia kuulunko lopultakaan niihin ennalta valittuihin vai en, perustuu seuraavaan selväkieliseen sanaan:

  1Tim 2:4 (Jumala) TAHTOO, ETTÄ KAIKKI IHMISET PELASTUISIVAT JA TULISIVAT TUNTEMAAN TOTUUDEN.

  Kun lisäksi muistamme, että Jumala Kristuksessa SOVITTI koko maailman itsensä kanssa, niin myös minut on jo sovitettu. Koska Hän on Jeesuksessa ostanut itselleen kaikki ihmiset kaikista sukukunnista verellään ja ristillä rukoillut koko maailman synnit anteeksi, niin eikö se ole omiaan varmistamaan sen että minäkin voin olla varma pelastuksestani, sillä olen osa maailmaa ja kaikkia ihmisiä?

  Eli minut kalvinismi tässä asiassa armonjärjestyksineen johtaisi epävarmuuteen, sillä kaikkein tuskaisimmilla kärsimyksen ja epäonnistumisen hetkillä tulisi / olisi tullut mieleen, etten SITTENKÄÄN ollut niitä jotka oli valittu. Nyt sellaista ei ole tarvis ajatella ja siitä johtuu turvallinen tietoisuus Jumalan varmasta halusta nähdä minutkin kerran taivaassa - ja samoin Sinut.

  Meidän tulee muistaa, että pelastus on Jumalasta, joten meidän inhimillinen heikkoutemme ei voi erottaa meitä Kristuksesta. Olemmehan tietoisesti hyväksyneet Jumalan pelastussuunnitelman, joten todelliseen luopiotilaan (hengelliseen kuolemaan) tarvitaan myös tietoinen hylkääminen.

  Lieneekö tarpeen ollenkaan toistaa, että pelastuksessa kaikki on Jumalasta ja että ilman Jeesusta me emme mitään voi tehdä - SILLÄ SE KYKY MIKÄ MEILLÄ ON, ON JUMALASTA. (2Kor 3:5)

  Edellisen toistan kuitenkin siksi, ettei kukaan vahingossakaan luulisi meidän itsemme ilman Jumalan vaikutusta mihinkään todelliseen hyvään kykenevän. Sellainen väite näyttää esiintyvän meitä kohtaan toistuvasti, vaikka kuinka muistuttaisi edellisistä armonvalintakohdista.

  Ja auliisti myönnän, että luonnollinen logiikkani loppuu kaiken yhteen sovittamisessa, mutta uskon kautta ymmärrän kuitenkin itseäni tyydyttävän riittävästi tästä kokonaisuudesta, jotta voin olla levollinen sen suhteen.

  Kysymys pelastuksestamme paljastaa paljolti juuri uskonnon ja evankeliumin eron. Uskonnollinen ajattelu, joka perustuu ansioitumiseen, jättää ihmisen epävarmuuteen omasta tilastaan ja asemastaan. Uskova taas voi olla varma siitä, että on pelastuneessa tilassa nyt-hetkessä.

  6. VERTAUSKUVIA

  Elämän lähde

  Olen löytänyt elämän lähteen ja saanut siitä juoda siten, ettei minulla nyt ole jano. Minun ei siis tarvitse tuota lähdettä enää etsiä. Ja Herrani, joka on tuo Elämän Lähde itse, on kehottanut minua valvomaan vaellustani. Niinpä pyrin pitämään huolta siitä, etten joudu liian kauas Lähteestä, että huomennakin voisin sammuttaa janoni heti kun se tulee.

  Hukkuvan pelastus

  Mies on pudonnut mereen ja on hukkumaisillaan. Hänelle heitetään pelastusrengas ja kun hän saa siitä kiinni, hän on tavallaan pelastunut, sillä hän ei välittömästi huku. (Jo tässä vaiheessa voidaan rannalla helpottuneesti huokaista "ei hukkunut").

  Sitten häntä aletaan vetää rantaan ja toivotaan ettei ote irtoa kun häntä pelastetaan (lisää jännitystä rannalla riittää vielä).

  Kun hän seisoo tukevasti rannalla, hän on pelastunut, koska ei hukkunut. (Rannalla ollaan täysin helpottuneita).

  Kaksi kuningasta

  Meillä on jatkuva vaara ajautua sille ajatuskannalle, että pelastuksemme jotenkin riippuisi omasta hyvyydestämme tai ansioistamme. Siitä se ei kuitenkaan ole kiinni, vaan huonoutemme tahtoo tuoda mukanaan epäuskon, niin ettemme kykene näkemään Kristuskallio-perustusta. Seuraava vertaus kuvaa uskon ja uskonnon eroa. Se on kaksiosainen - ensimmäinen kuvaa uskontoa ja toinen uskoa (evankeliumia):

  Ensimmäinen osa
  Olipa kerran kuningas, joka kutsui maansa asukkaat luokseen ja näytti jokaista varten varaamansa mittaamattoman arvokkaan kruunun. Sitten hän antoi ohjeluettelon, niin että jokaisella, joka halusi saada hänelle varatun kruunun itselleen, oli mahdollisuus noita kehotuksia ja rajoituksia noudattamalla se eräänä päivänä saada. He menivät pois ja tutkivat annettuja ohjeita. Joku ajatteli, että tämä on ihan liian vaikeaa - antaa olla. Toinen alkoi pitää pullakahviseuroja hengellisten asioiden tiimoilla että onnistuisi, kolmas alkoi harrastella teologiaa, neljäs kuolettaa lihaansa askeesilla, viides kulkea ovelta ovelle kuningasta kehumassa, kuudes perehtyi kirkkohistoriaan sieltä toisten kokemuksista oppiakseen jne.
  Lisäksi tällä kuninkaalla sattui olemaan juonitteleva hoviherra puoluelaisineen. He yrittivät masentaa heitä valehtelemalla ja vehkeilivät kaikin tavoin näitä hyviä kilvoittelijoita vastaan, etteivät nämä saisi kruunuansa - heillä kun oli vallankaappaus mielessään. Koko ajan kaiken yllä leijui epävarmuus siitä, onnistuvatko nuo kruununtavoittelijat tehtävässään. Kuninkaan salainen palvelu lisäksi kaiken aikaa seurasi heidän edesottamuksiaan, ollen kaikista tapahtumista koko ajan perillä.
  MUTTA HE YRITTIVÄT. Joku onnistui paremmin, joku luovutti matkan varrella ja joku laittoi peliin kaikkensa niin että mielenterveys vaarantui. MUTTA KUKAAN EI TIENNYT VUORENVARMASTI, riittävätkö heidän hyvät tekonsa vai eivät. TÄLLAINEN ON USKONNON EDUSTAJIEN ASEMA.

  Toinen osa:

  Olipa kerran kuningas, joka kutsui maansa asukkaat luokseen ja ANTOI JOKAISELLE HALUAVALLE LAHJAKSI mittaamattoman arvokkaan kruunun. Lisäksi hän antoi jokaiselle itse vahvistamansa vakuustodistuksen omistajuuden todistukseksi ja kehotti heitä varjelemaan aarrettaan. Niin he menivät iloissaan pois, aluksi tahtomatta uskoa onnensa suuruutta. Kuninkaalla sattui vain olemaan paha hoviherra joukkoineen ja nämä juonivat kaikella mahdollisella tavalla, että saisivat kruunut pois näiltä onnellisilta.
  He valehtelivat: "täytyyhän teidän ymmärtää, ettei kuningas anna tällaisia asioita ilmaiseksi, lahjaksi - se on väärinkäsitys. Te olette vielä niin huonojakin (ja luettelivat kaikkia mahdollisia virheitä)".

  Osa näistä onnettomista meni lankaan ja he ajattelivat, että niin sen täytyy olla; onhan se hullua että näin suuren asian saisi ilman ponnisteluja, lahjaksi. Sen täytyy olla erehdys - ja huonojahan tässä ainakin ollaan.
  Vakuustodistuksen he järkeilivät lopulta petettynä väärennökseksi ja luopuivat aarteestaan pitkän houkuttelun ja huonoudentunteensa takia.

  Osa taas luki vakuustodistustaan aina, kun nuo kieroilijat tulivat ja uskoivat sen olevan kuninkaalta, eivätkä silloinkaan kun heidän kelvottomuuksiaankin lueteltiin, luopuneet saamastaan. Päinvastoin: asia tuli taas tuoreeksi, kun se asetettiin kyseenalaiseksi, sillä silloin he joutuivat tutkimaan perin pohjin mistä ja kenestä kruunun saaminen oli alkuisin ja peräisin. Niin he iloiten jatkoivat vajavaista mutta hyväntahtoista puuhasteluaan. Ja niin hoviherra jätti heidät ja meni punomaan uusia juonia.

  Eli edellä on siis kaksi ryhmää; toinen koetti hankkia aarretta, jonka toinen oli jo saanut ja toimi pitääkseen sen itsellään. Jotain edellisen kaltaista on evankeliumi: alusta loppuun saakka Jumalan vaikutusta ja sen seurausta, sillä evankeliumi antaa lahjaksi sen, mitä uskontojen kautta yritetään ansaita.

  "Minä tulen pian;
  PIDÄ, MITÄ SINULLA ON, ETTEI KUKAAN OTTAISI SINUN KRUUNUASI". (Ilm 3:11)

  Tähän asiayhteyteen sopii hyvin vanha laulu nro 312 kirjasta "Herramme tulee" (Ristin Voitto 1959):

  1. On täytetty täysin lunastustyö, On poistettu kirous lain. Kun veressä ristin sovitus on, Niin elämän siinä sain. Niin, valmis on täysin lunastustyö, On päättynyt kolkko kuoleman yö. Kun tuomari kärsi rangaistuksen, Sai syytetty vapauden.

  2. Hän luomuksen vanhan ristille vei, Ja siellä se kuollut jo on. Sen uskossa oon mä kokenutkin, Se usko vie voittohon. Niin, ristillä kuolla minäkin sain, Tää tieto suo voiton taistelussain. Jo voitettu vanha ihminen on, Uus noussut on elohon.

  3. Mä ristillä kuolin maailmalle. Oon vieras nyt päällä maan. Nyt elä en mä, vaan Kristuksessa Oon kätketty Jumalaan. Niin, kätketty oon nyt Kristuksehen Ja pukuhun puettu valkoisehen. Hän huolen nyt kantaa ostamastaan Ja vie hänet kunniaan.

  4. Näin tietäni kuljen julistaen Vain Kristuksen kuolemaa. Ja kallihit haavat sieluani Maan matkalla virvoittaa. Hän verellä vihmoi sydämeni. Siis tuomio käy mun ohitseni. Ei koskea surman enkeli voi, Kun Karitsa suojan soi.

  5. Hän pappina vielä taivahassa Ain eestäni rukoilee. Hän pyhittää tahtoo elämäni. Sen vuoksi Hän taistelee. Niin, taivaassa Jeesus rukoilevi, Oi, sieluni siitä riemuitsevi. Nyt tiedän: Hän voittoon myös minut vie, ja kotihin päättyy tie.

  6. Ja sinne kun tulla armosta saan, On onneni sanomaton. Käyn pyhien kanssa Jumalan luo Mä voittajain joukkohon. Niin, siellä saan laulaa Karitsalle Ja kunnian antaa Jumalalle. Mä kruununi heitän etehen sen, Ken lunasti syntisen.

  Keijo Ahokas    Alkuteksti - raamatunjakeet
  Josef Lindell    Täydennys ja muokkaus

Paluu