Libanon-kriisi 2006

"Libanon-kriisi 2006"
Kaikki seurasivat järkyttyneitä Lähi-Idän tapahtumia heinä- elokuussa 2006. Asia oli voimakkaasti esillä uutismedioissa sekä keskustelupalstoilla.
Minäkin kirjoitin joitakin kommentteja, joista tässä poimin joitakin otteita.

Taustatietona haluan viitata seuraaviin linkkeihin, jotta voidaan paremmin ymmärtää, minkälaista taustaa vasten olen näitä pätkiä kirjoittanut.

- ISRAEL ja Raamatun profetiat

"Lyhyesti Israelista" .  

Syvännön raportti Libanonkriisin johdosta.
"Sartolan kolumnit" .
Lisäksi suosittelen Pekka Sartolan kirjoja. . , joissa hän hyvin asiantuntevalla tavalla on valaissut Lähi-Idän monimutkaisia ongelmia.

Tätä kirjoittaessani elokuun loppupuolella havaitsin, miten uutismediat lähes kokonaan keskittyvät Libanonin tilanteeseen, joka tietenkin on hirvittävä. Ne eivät mainitse enää alkusyytä tähän, eli Hisbollah'in 4000 ohjusrakettia Israelin alueelle ja sitä hävitystä ja ennen kaikkea kauhua väestön keskuudessa, mikä tämä sai aikaan. Päinvastoin melkein yritetään kehua Hisbollah'ia Libanonin parhaaksi ystäväksi, joka auttaa. Varmasti Hisbollah käyttää tätä propagandaa täysin hyväksi ja koko maailma on taas sumutettu.

12.8.-06 Lähi-Itä vielä kerran
Monet tarkastavat historiallisia tapahtumia ja yrittävät niistä vetää johtopäätöksiä ja tehdä ratkaisuehdotuksia.
Näin on myös tapahtumien kohdalla Lähi-Idässä, joita lähinnä tarkastelen. Ne ovat niin moninaiset, että tiettyjen yksittäisten tapausten pohjalta ei voi vetää objektiivisia johtopäätöksiä. Lisäksi tulee kuvaan mukaan luonnekysymyksiä ja tunnereaktioita, joita ei noin vaan muuteta. Siihen tarvittaisiin pitkiä rauhan aikoja, joita valitettavasti ei näissä olosuhteissa näyttää olevan mahdollisia.

Itse olen yrittänyt saada laajempaa kokonaiskuvaa nimenomaan Lähi-Idän tilanteesta, johon sitten yritän sijoittaa näitä ikäviäkin tapahtumia. Vaikka tietenkään en voi niitä inhimillisesti hyväksyä, näen ne osana siinä murheellisessa kokonaisnäytelmässä, mikä maailmassa tapahtuu (heijastumia varsin moniin asioihin, joihin en nyt puutu).

Kuten aikaisemmin mainittu, olen tuonut esille lyhyitä välähdyksiä tästä kokonaisuudesta linkissä: http://www.lindellnet.net/iasema.html  Skenaario, mikä meille on annettu Raamatussa tuntuu toteutuvan "piinallisesti kirjaimellisesti", vaikka emme voi etukäteen tietää kaikkia yksityiskohtia. Valitettavasti kehitys viittaa siihen, että "vihan aika" saattaa olla hyvinkin lähellä. Tämä tulee kauhuissaan olemaan ennennäkemätön ajanjakso Raamatun mukaan.

Olen kirjoittanut: Lähi-Idässä ei käydä ensisijaisesti poliittista tai sotilaallista taistelua. Kysymys on hengellisestä taistelusta, jota tämän ajan poliitikot ja johtajat eivät aina tajua. Siksi tilanne on niin vaikea.

Raamattu jo ilmoittaa " Koko maailma on Pahan vallassa." Me näemme sen selvästi tänäkin aikana. Paholainen yrittää kaikin voimin estää Jumalan suunnitelmien toteutumista eräänä päivänä valitun Israelin kautta. Sen takia Lähi-Idän tilanne on niin vaikea. Kun huomaamme jyrkän islam-siiven uhkaukset Israel-valtion poistamiseksi kartalta (PLO-peruskirja, Hamas, Hisbollah, Iran ym), on tämä se pahuuden päämäärä, jota ei inhimillisillä neuvotteluilla muuteta. Tilapäisiä aselepoja ja muita sopimuksia voidaan varmasti edelleen "pakottaa" esiin. Mutta, niin kuin monet jyrkän siiven miehet ovat sanoneet, ne ovat vain taktisia keinoja, joilla mahdollisesti saavutetaan jotain etuja, ehkä aikalisää, mutta perimmäinen päämäärä säilyy - Israelin tuhoaminen.

Mitä kaikkea nyt hyväksytty YK:n päätöslauselma tuo mukaan jää nähtäväksi. Tuleeko Hisbollah sen hyväksymään? Vuoden 2000 päätöslauselman 1559 on Hisbollah räikeästi rikkonut asentamalla muitten avustuksella 13000 Israeliin suunnattua ohjusrakettia bunkkereihin Libanon-valtion alueella.

Terrorismi, itsemurhapommittajat, räikeä propaganda, monet salakavalat juonet, ym. ilmiöt osoittavat, että länsimaiden ajattelumallit ja humanistiset näkökohdat eivät pärjää tässä taistelussa. Vaikka minäkin toivoisin, että "järki voittaa", joudun valitettavasti tunnustamaan näitten konfliktien takana olevia realiteetteja ja tuoda ne mahdollisuuksieni mukaan esille - myös näillä palstoilla.

9.8.-06 Joitakin pohdintoja
Erilaisten kirjoitusten ja lausuntojen pohjalta rupesin miettimään tätä Lähi-Idän nykyistä tilannetta ja esittämään joitakin kysymyksiä:

Voinko hyväksyä Israelin nykyistä toimintaa Libanonissa?
Vastaus: En! Jonka jälkeen kysymys:
Mitkä ovat ne REALISTISET vaihtoehdot VALLITSEVASSA tilanteessa?
Vastaus: En näe valitettavasti ulkopuolisena käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Israel joutuu toimimaan TODELLISTEN uhkien edessä.

Voinko hyväksyä Hisbollah'in tuhansia ohjusraketteja Israelin alueelle?
Vastaus En!  Jolloin taas kysymys, onko vaihtoehtoja?
Vastaus: KYLLÄ:
- Ei Hisbollah'ia ole pakotettu tähän (ellei oteta huomioon Iranin ym. pakotteita)
- Ei ole ollut pakkoa asentaa Libanonin alueelle 13 000 ohjusrakettia suunnattuina Israeliin.
- Ei ole missään tapauksessa pakkoa rikkoa YK:n päätöslauselma 1559.

Ovatko Israelin toimia sääntöjen vastaisia tai ylimitoitettuja? (Tähän viittasivat Kofi Annan 8.8 sekä uutisissa haastateltu ruotsalainen tutkija, ym. lausunnot)
Vastaukseni: Sotatilanteissa varmasti aina tapahtuu ylilyöntejä ja myös inhimillisiä virheitä. Mutta on ylimielisyyttä istua rauhallisessa ympäristössä ja yksipuolisesti kritisoida Israelissa ottamatta huomioon KOKONAIS-tilannetta. Inhimillistä kärsimystä on kyllä valtavasti molemmilla puolella, sekä Libanonissa että Israelissa.  Annan'ia tietenkin harmittaa, että YK on ollut voimaton valvoa tehtyjä päätöslauselmia, eikä pysty sopimaan todellisista kestävistä toimenpiteistä.

Onko toivoa?
Kuuntelin 9.8 aamuradiossa Pethmanin ja Iloniemen asiantuntevia lausuntoja vallitsevista tilanteista. Niitä voisi kiteyttää lauseeseen: Tilanne on inhimillisesti MAHDOTON.
Kun tutustuu muslimien päämääriin, toimintoihin ja ihmisarvoja loukkaavaan ehdottomuuteen, ei voi muuta kun toistaa: MAHDOTTOMUS.

Omat näkemykset:
Vaikka päästäisiin jonkinlaiseen tilapäiseen aselepoon tai sopimukseen, tilanne tulee ennen pitkää entisestään eskaloitumaan. Raamatun profetiat toteutuvat "piinallisesti kirjaimellisesti" (kuten eräs professori taannoin joutui toteamaan). Tilanne valitettavasti johtaa "Jaakobin ahdistukseen" ja vihan aikaan, joka ilmeisesti koskee koko maailmaa. Raamattu puhuu paljon juuri tästä vihan ajasta ja sen kauheuksista.
(Kts "Lyhyesti Israelista"  http://www.lindellnet.net/iasema.html   )

Ainoa maailman toivo:
Jeesuksen Kristuksen paluu, jonka jälkeen rauhan ajat koittavat. Israelkin saa silloin olla siunaukseksi koko maailmalle.

7.8.-06 Harjoittaako Israel terrorismia?
"Terroristivaltio-Israel tuskin moisia tarvitsee?" (Erään keskustelijan lausunto asiantuntijoista)

Minun tietääkseni Israel ei ole koskaan:
- Käyttänyt itsemurhapommittajia  syyttömiä siviilejä vastaan.
- Uhannut toisen itsenäisen valtion tuhoamisella, kuten eräät naapurimaat terroristikätyreineen.
- Ei ole tällä päämäärällä alkanut ampua tuhansia ohjuksia toiseen maahan. (Israel on Uudenmaanläänin kokoinen ja sen pinta-ala on noin 1% arabivaltioiden pinta-alasta, joten kysymys ei ole tilan ahtaudesta.)
- Rakentanut sotilastukikohtiaan siviiliväestön keskelle.

Toki Israel on näitten todellisten uhkien edessä joutunut puolustautumaan monta kertaa, mikä on valitettavasti välttämätön tosiasia. (Niinhän Suomi on joutunut puolustautumaan, ilman että meitä kutsuttaisi terroristeiksi.)

Valitettavaa on, että Libanon ja sen väestö on sotilaallisen heikkoutensa takia joutunut naapurimaittensa tukialueeksi. YK ei ole pystynyt valvomaan sovittuja sopimuksia. Tässä on nykytragedian eräs ydin.

Mutta jos lukee vain tiettyjä otsikoita tutustumatta todellisiin tosiasioihin, silloin voi oman mielikuvituksensa varjossa väittää mitä vaan.

Pyydän vielä kerran tutustumaan niihin faktoihin, jotka olen lyhyesti esittänyt linkissäni!

Olen aikaisemmin kirjoittanut:
Mitä ajattelisit ja tekisit jos toimessasi ja matkoilla paikkakunnallasi saisit päivittäin pelätä tällaisten itsemurhapommittajien uhkauksia? Saamme olla kiitollisia, että saamme elää verraten rauhallisissa oloissa.

Kuten olen kirjoittanut, Lähi-Idän ongelman takana on paljon syvempiä ulottuvuuksia. Ilman niiden huomioimista ei päästä alkua pidemmälle näissä keskusteluissa.

6.8.-06 Joitakin faktoja
"Hisballah ei ole libanonilainen järjestö, vaan Iranin "edustaja", jota johdetaan ja aseistetaan sieltä käsin. Iran perusti tämän "Jumalan puolueen" 1982 ja se on nyt kasvanut "valtioksi valtiossa". Vaikka YK:n turvallisuusneuvoston päätös 1559 vaati kaikkien Libanonissa olevien sotilaallisten järjestöjen lakkauttamista, Hizballah ei siihen suostunut, eikä kukaan ole pystynyt sitä pakottamaan. Libanonin oma armeija on siihen liian heikko. Israelin peräännyttyä pois Etelä-Libanonista v.2000, Hisballah sai 6 vuoden aikana rauhassa rakentaa bunkkereitaan rakettiasemia ja varastojaan aivan Israelin rajan pintaan.

Kun Syyria veti pois joukkonsa Libanonista YK:n painostuksesta, USA ja YK kehuivat tämän perääntymisen olevan voitto "vapaudelle ja demokratialle" mutta se ilo ei kestänyt kauan. Syyria jätti Libanoniin 5000 salaista agenttiaan valvomaan poliittista, taloudellista ja sotilaallista kehitystä siellä. Damaskossa on edelleen useiden terroristijärjestöjen päämajat joista toimintaa johdetaan.(Hamas, Hizballah, Islamic Jihad)"

Nyt näköjään turvaudutaan taas YK:n väliintuloon. Jää vaan miettimään, miksei YK on valvonut pykäliänsä kuuden vuoden takaa. Nyt on Hisbollah näistä huolimatta vapaasti saanut rakentaa ohjusasemiaan (n. 13000 ohjusta) Libanon alueelle, useimmiten siviiliväestön ja YK-toimipisteiden läheisyydessä. Seuraukset ovat hirvittäviä. Nämä terroristijärjestöt sekä Syyria ja Iran ovat uhanneet Israelin valtion hävittämisellä. Miksi? Pystyykö YK tulevaisuudessa valvomaan näitä uhkia??????


Paluu