Lain ja liiton suhde

Otteita  
Lähde: http://jjmarkka.net/docs/vt_lait.htm

. 1. VT:n lait ovat Jumalan ja Israelin välisen liiton ehtoja.
2. Jumalan käskyjen alkuperäinen konteksti ja tarkoitus
3. Uuden liiton jäsenten suhde vanhan liiton sopimusehtoihin
4. Tarvitsisin kuitenkin neuvoasi muutaman lain suhteen.

" mikä on lain ja liiton keskinäinen suhde
" mikä on annettujen käskyjen alkuperäinen konteksti ja
" mikä on kristittyjen suhde VT:n lakiin.

Vanhan testamentin laki, eritoten Viides Mooseksen kirja, on annettu tyypillisen liittosopimuksen muodossa. Jumala on herra ja maanomistaja, joka luovuttaa Israelin maan heprealaisille; heistä tulee hänen vasallejaan. Herra sanelee sopimuksen ehdot ja sitoutuu pitämään sen omasta puolestaan; vasallit sitoutuvat noudattamaan omaa osaansa sopimusehdoista.

1. VT:n lait ovat Jumalan ja Israelin välisen liiton ehtoja.
Näiden ehtojen noudattaminen ei luonnollisesti kuulu kenellekään, joka ei ole samassa liittosuhteessa. Koska halki Raamatun on selvää, että Jumala tulee kerran tekemään uuden liiton, joka ei ole samanlainen kuin vanha (Jer. 31:31), että tämä uusi liitto on solmittu Jeesuksen välityksellä (Hebr. 9:15) ja sinetöity hänen verellään (Luuk. 22:20) ja että kristityt ovat tämän uuden liiton toinen osapuoli (2.Kor. 3:6), tulisi olla yhtä selvää, että myöskin liiton ehdot saattavat joltakin osin poiketa aiemmista!

Eräs olennainen muutos ehtoihin on se, että Vanhan testamentin rituaalilakeja - ruokasäädöksiä, puhtaussäädöksiä ja uhrilakeja - ei tarvitse enää noudattaa (Hebr. 9:9,10). Tähän ilmoitetaan Raamatussa selkeä syy: Vanhan testamentin uhrit olivat vain esikuvia, jotka viittasivat johonkin parempaan. Jeesus on ristinkuolemallaan toteuttanut sen, mihin eläinuhrit viittasivat: poistanut synnit (Hebr. 9:11,12). Teatterin jatkaminen sen jälkeen, kun sen kuvaamat asiat ovat muuttuneet todellisuudeksi, olisi redundanttia ja äärimmäisen hyödytöntä.

Samoin on puhtaus- ja ruokasäädöksien laita. Niiden tehtävä oli erottaa israelilaiset kaikista muista kansoista äärimmäisen kouriintuntuvalla tavalla. Joka kerran istuutuessaan ruokapöytään joutui liitolle uskollinen juutalainen miettimään, mitä suuhunsa pisti. Hän joutui jatkuvasti muistamaan oman asemansa tämän aivan erityisen kansan -- Jumalan kansan -- jäsenenä, ja sai tietysti loistavan tilaisuuden todistaa elävästä Jumalasta, mikäli istui pakanan kanssa aterialla ja joutui kieltäytymään sianlihasta, ostereista tai muista vastaavista eväistä.

Uudessa liitossa taas on innovatiivista juuri se, ettei liiton osapuolia voida sulkea minkään maantieteellisten tai kansallisten rajojen sisälle. Kaikki kansat, heimot ja kielet on kutsuttu uskon kuuliaisuuteen liiton solmijaa, Jumalaa, kohtaan (Room. 1:5). Siksi tämänkaltaiset erottavat rajapyykit on myös poistettu tarkoituksenvastaisina (Room. 14:17, 1.Tim. 4:3).

Se, että kristittyjen ei tarvitse noudattaa joitakin Israelille annettuja lakeja, ei siis ole Raamatun sisäinen ristiriita, ongelma kristinuskon kannalta tai tekopyhien rusinapullauskovaisten kieroa metkuilua. Se on selkeästi ilmoitettu ja johdonmukainen seuraus siitä, että Jumala on solminut uuden liiton, jonka edunsaajina ovat kaikki hänelle antautuvat ihmiset kansallisuudesta riippumatta, ja jossa Hän itse on kerta kaikkiaan järjestänyt syntiuhrin. Tämän faktan vastustaminen tai väittäminen selittelyksi on osoitus räikeästä tietämättömyydestä. Siihen syyllistyvällä ei ole oikeutta julistaa, että kristityt huijaavat noudattaessaan vain niitä käskyjä, jotka "sattuvat miellyttämään" heitä.

2. Jumalan käskyjen alkuperäinen konteksti ja tarkoitus
Neliskanttisen palikan tunkeminen väkisin pyöreään reikään johtaa tarkoituksenvastaiseen ja väärään lopputulokseen. Samoin käy, jos Jumalan antama käsky revitään irti sen kulttuurikontekstista ja survotaan se väkipakolla mihin tahansa samalta kuulostavaan yhteyteen.
Konteksti määrää sanojen, tekojen ja tapahtumien todellisen sisällön ja merkityksen.
Henkilö, joka näsäviisaasti moittii parturissa kävijöitä siksi, että VT:ssa kielletään leikkaamasta hiuksia ohimoilta, ei ole sisäistänyt käskyn kontekstia eikä siis sen todellista merkitystä. Hänen ymmärryksensä mukaisesti toimiminen (vaikka näyttäisikin oikealta) ei toteuttaisi käskyä sellaisena kuin se annettiin, vaikka veijari kuinka inttäisi päinvastaista.

3. Uuden liiton jäsenten suhde vanhan liiton sopimusehtoihin
Vaikka kristityt ovatkin uuden liiton jäseniä ja moni asia on siksi merkittävästi toisin, kaikki ei ole muuttunut.

Ensiksikin vanhan liiton jäsenille annettiin lukuisia käskyjä, jotka ovat moraalisia universaaleja.
Näitä ovat esimerkiksi
... rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. (5.Moos. 6:5)
Älä varasta. (5.Moos 5:19)
Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on. (5.Moos. 15:11)
sekä tietenkin käsky, jota viisastelijamme yrittää kumota naurettavana ja vanhentuneena:
Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. (3.Moos. 18:22)

Nämä käskyt velvoittavat kaikkia, sekä uuden että vanhan liiton jäseniä. Siksi lähes kaikki moraalisista universaaleista on käskyinä toistettu Uudessa testamentissa. (Nämä esimerkiksi löytyvät kohdista Matt. 22:37, Ef. 4:28, 1.Joh. 3:17 ja 1.Kor. 6:9)

Toiseksi on olemassa kulttuuriuniversaaleja; käskyjä, joita Israel sitoutui noudattamaan ollessaan maantieteellisenä kansana Jumalan liittokansa. Näitä ei tarvitse uudessa liitossa noudattaa sellaisenaan, koska uuden liiton "kansa" ei ole maantieteellinen kansa tai valtio, joka voisi esimerkiksi panna toimeen sakko- tai kuolemanrangaistuksia. Kulttuuriuniversaaleista voimme kuitenkin oppia, mitä Jumala arvostaa. Vaikka sopimusehtoja ei olisikaan asetettu sinulle, ne kertovat säätäjän luonteesta ja pyrkimyksistä jotakin tärkeää. Ajatus on siis omaksuttavissa ja sovellettavissa sopivasti, ja usein UT:n kirjoittajat tekevätkin näin.

Erityisesti Israelin valtiolle annettuja lakeja ovat mm.
Kaikesta kylvösi sadosta, joka kasvaa pellollasi, anna joka vuosi kymmenykset... (5.Moos. 14:22)
Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, niin päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi... (5.Moos. 15:12)
Kun rakennat uuden talon, tee kaide kattosi ympärille, ettet saattaisi verenvikaa taloosi, jos joku sieltä putoaisi. (5.Moos. 22:8)
Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. (5.Moos. 22:20)

Näiden lakien periaatteita voi edelleen soveltaa: niistä käy ilmi, että Jumalan kanssa liitossa olevan tulee osoittaa hänelle kunnioitusta kuninkaana, kohdella työntekijöitään ja palvelijoitaan hyvin, pitää huolta toisten turvallisuudesta ja pysyä perusteellisesti erossa haureudesta. Kristittyjä itse asiassa käsketään tekemään tämä kaikki Uuden testamentin puolella, joten lait ovat omalla tavallaan edelleen voimassa. Nykyisin haureellisia ei tarvitse rangaista kuolemalla, kaide rakennetaan parvekkeen ympärille katon sijasta, työsopimukset hoidetaan toisin ja Jumalalle annetaan enemmän kuin kymmenen prosenttia.

Kolmanneksi vanhan liiton rituaalilaeilla oli oma symbolinen arvonsa ja viestinsä. Lait pyrkivät konkretisoimaan arjen keskellä syviä hengellisiä totuuksia ja tuomaan jumalallista järjestystä kosmokseen. Nämä totuudet ovat edelleen voimassa.

Yksi esimerkki on uhrijärjestelmän välittämä totuus: syntinen ihminen ei kelpaa Jumalalle ilman virheetöntä sijaisuhria. Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta nyt lain sisältö realisoituu Jeesuksen antamassa uhrissa sen sijaan, että kristityillä olisi velvollisuus toimittaa eläinuhreja. Laki on siis tavallaan edelleen voimassa; nyt vain noudatetaan sen henkeä, eikä kirjainta (eikä tämä suinkaan ole aina helpompaa!)

Ainoastaan moraaliset universaalit ovat kirjaimellisesti sitovia. Kulttuuriuniversaaleista on mahdollista (ja hyödyllistä) poimia eettiset suuntaviivat ja rituaalilaeista niiden välittämät "hengelliset totuudet". Luonnollisesti ryhmät leikkaavat osittain toisiaan: haureuden harjoittaminen on universaali moraalinen rikos; siksi Israelin valtion tuli surmata sen harjoittajat, mikä ei nykypäivänä ole Suomessa välttämätöntä, koska emme elä yhteiskunnallisen kaaoksen partaalla tasapainoillen. Mikäli sukupuolisen hurjastelun tämänhetkinen suuntaus jatkuu ennallaan, niin voi kyllä käydä, mutta se on jo eri juttu.

On aika tarkastella, missä Ville Ketolan (alunperin Sean Hayesin) raamatuntulkinta menee metsään.
4. Tarvitsisin kuitenkin neuvoasi muutaman lain suhteen.
Sen huomaan sanomattakin. ;-)

a) Kun poltan alttarilla polttouhria, tiedän, että siitä syntyy Herralle mieluisa tuoksuva tuliuhri. (3. Moos. 1:9) Ongelmana ovat naapurit. Heidän mielestään tuoksu ei ole mieluisa. Pitäisikö minun kirota heidät?

Olet ilmeisesti juutalainen uhripappi, koska antamassasi jakeessa erityisesti sanotaan, että papin tulee polttaa uhri alttarilla. Arvelen sinun kuitenkin repineen käskyn irti tästä kontekstistaan. Joudun tiedustelemaan sinulta, missä tarkalleen olet uhrejasi poltellut? Jerusalemin temppeli alttareineen on tuhottu, ja se on Raamatun mukaan ainoa sovelias paikka uhrata Jumalalle polttouhreja nyt, kun ilmestysmajaa ja siihen kuuluvaa kalustoa ei enää ole. Luulisi Aaronin jälkeläisen tietävän tällaisen seikan paremmin...
Naapureitasi minun on vaikea ymmärtää. Grillatun lihan tuoksu on Jumalan lisäksi myös lukemattomien ihmisten mielestä mieluisa. Missään ei anneta sinulle oikeutta kirota heitä; voit vain toivoa, ettei heidän veganisminsa leviä enempää.

b) Haluaisin myydä tyttäreni orjaksi, mikä 2. Mooseksen kirjassa hyväksytään. (2. Moos. 21:7) Mikä mielestäsi olisi sopiva hinta hänestä tämänhetkisten kurssien mukaan?

En ole varma siitä, että kukaan haluaa ostaa tyttäresi niillä ehdoilla, jotka Raamatussa asetetaan. Muista silti pitää huolta siitä, että työsopimus on Raamatun mukainen. Silloin toimenpide vastaa lähinnä sitä, että tyttäresi lähtee vakituiseksi palvelijattareksi johonkin taloon, kenties jopa päästäkseen naimisiin. Sopiva hinta olisi tietenkin normaali palkka.
Kukaan järjissään oleva isä ei myisi tytärtään Yhdysvaltain etelävaltioiden tyyliseen orjuuteen. Käskyssä on siis oltava kysymys jostakin muusta. Tämä voisi juolahtaa mieleesi, jos olisit hiukankin perehtynyt asiaan ja käyttäisit päätäsi ajatteluun myös silloin, kun käsittelet Raamattua.

c) 3. Mooseksen kirjassa (3. Moos. 25:44) sanotaan, että voin omistaa orjia, sekä mies- että naispuolisia, sillä ehdolla että he ovat naapurikansojen edustajia. Eräs ystäväni on sitä mieltä, että tämä pätee venäläisiin, mutta ei ruotsalaisiin. Voisitko selventää? Miksi en saisi omistaa ruotsalaisia?

Ystäväsi on väärässä. Jos olet riittävän rikas ja tarvitset yritykseesi ulkomaalaista, erityistaitoja omaavaa henkilökuntaa, voit toki palkata heidät yhtä hyvin Ruotsista kuin Venäjältä -- et omistaa, ei jakeessa niin sanota. Monet suomalaiset IT-alan taiturit ovat lähteneet Keski-Eurooppaan ja ovat nyt tämänkaltaisessa työsuhteessa. Jakeen kirjoittamisen aikaan ulkomailta ostetut palvelijat osasivat lähinnä kirjoittamiseen, opettamiseen ja kielenkääntämiseen rinnastettavia taitoja, mutta sellaisia löydät varmasti Suomestakin.

d) Minulla on naapuri, joka jatkuvasti työskentelee sapattina. 2. Mooseksen kirja (2. Moos. 35:2) selkeästi määrää, että hänet olisi surmattava. Onko minulla moraalinen velvollisuus tappaa hänet itse?

Yksityinen ihminen ei missään nimessä saa ottaa oikeutta omiin käsiinsä. Rangaistuskäytännön toimeenpaneminen on yhteiskunnan tehtävä. Yhteiskunta, jossa elämme (=Suomi), ei ole yhteiskunta, jonka rangaistussäädöksiä yrität soveltaa (=Israel). Suomen oikeuslaitoksen tehtävä on säätää kansallemme sekä lait että rangaistuskäytäntö; Jumala sääti ne Israelille.
Toistaiseksi emme kivitä sapatinrikkojia, vaikka Israelin kansa tekikin niin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme voisi tai ettei meidän tulisi pitää kiinni moraaliperiaatteesta, joka oli israelilaisille annetun lain takana: vietä pyhäpäivä asiaankuuluvalla hartaudella.
Emme kivitä homoseksuaaleja, vaikka Israelin kansa tekikin niin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei meidän tulisi pitää kiinni moraaliperiaatteesta, joka oli lain takana: älä harjoita homoseksuaalisuutta, koska se on luonnotonta, turhentaa Jumalan säätämää avioliittoa, halventaa ihmisyyttä ja rappeuttaa yhteiskuntaa, koska seksuaaliseen samaan yhtyminen on Jumalan alkuperäistarkoituksen vastaista. Periaatteen tulee säilyä universaalina; rangaistus voi vaihdella kulttuurista toiseen.

e) Eräs ystäväni on sitä mieltä, että vaikka simpukoiden syöminen on iljetys (3. Moos. 11:10), se on kuitenkin vähemmän iljettävää kuin homoseksuaalisuus. Olen eri mieltä. Voisitko selventää tämän asian?

Tottahan toki. Simpukoiden syöminen on iljetys, shekets, koska juutalaisten tuli erottua muista kansoista Jumalan omaksi kansaksi ja osoittaa se myös ruokavaliollaan. Tämä oli osa rituaalilakia ja korosti sitä, että Jumalalle kuuluminen vaikutti niinkin arkiseen asiaan kuin ruokaan. Sanaa shekets käytetäänkin Raamatussa vain ja ainoastaan ruoasta, jota ei sopinut syödä.

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on annetussa jakeessa Jumalalle kauhistus, toweeba. Sanaa käytetään mm. epäjumalanpalveluksesta, lasten uhraamisesta polttouhrina epäjumalille ja kauppakumppanin pettämisestä. Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on siis, ankarista vastaväitteistä huolimatta, huomattavasti iljettävämpää kuin simpukoiden syöminen (moraaliuniversaali vs. rituaalilaki), eikä ensin mainittu ole Jumalalle nykyään yhtään sen mieluisampaa kuin tuolloinkaan.

f) 3. Mooseksen kirjan (3. Moos. 21:20) mukaan en saa lähestyä Jumalan alttaria, jos minulla on näössä vikaa. Myönnän, että käytän silmälaseja. Pitääkö näköni olla virheetön, vai voiko tätä jotenkin kiertää?

Tosiaan -- ehdin jo unohtaa, että olet Aaronin jälkeläinen ja toimitat vanhan liiton aikaista uhripalvelusta; siitähän jakeessa on kysymys. Valitettavasti jae koskee sinua. Et sovellu uhripapiksi.
Kelpuuttamalla vain virheettömän papin ja karitsan Jumala haluaa tehdä tiettäväksi ihmisille, että vain virheetön olento voi lähestyä Jumalaa ilman syntien sovittajaa, ja vain virheetön olento voi sovittaa toisten synnit. Tämä symboliikka tietenkin viittaa Messias Jeesukseen, kuten koko rituaalilaki yleensäkin. Koska virheetön edusmies on astunut sijastamme Jumalan eteen ja sovittanut meidät syylliset, karitsoita ja uhripappeja ei enää tarvita. Tämänhän tiedätkin Heprealaiskirjeen lukeneena ja ymmärrät, ettei homoseksuaalisuuden harjoittaminen ole alkuunkaan samassa sarjassa.

g) Useimmat miespuoliset ystäväni antavat leikata hiuksensa, mukaan lukien myös ohimolta, vaikka tämä on ehdottomasti kielletty 3. Mooseksen kirjassa (3. Moos. 19:27) Kuinka heidän tulisi kuolla?

Riippuu siitä, leikkaavatko he hiuksensa samasta syystä kuin israelilaiset. Heille käsky annettiin siksi, että ympäröivät kansat kunnioittivat epäjumalia sekä hiustyylillään että pyhittämällä niille leikkaamiaan hiuksia. Lisäksi epäjumalien papeilla oli kuvatunkaltainen kampaus. Käsky annettiin, jottei kukaan erehtyisi luulemaan, että Israelin Jumala on samaa joukkoa epäjumalien kanssa ja Häntä palvellaan samoin kuin muitakin.

Nykyään hiustyyli ei liity kovin läheisesti uskonnolliseen vakaumukseen, joten sinun ei tarvitse pidättäytyä ajamasta päätäsi siiliksi. Toisaalta voit muistuttaa ihmisiä, ettei hiusten leikkaamista koskevan käskyn takana oleva toiminta, epäjumalanpalvelus, ole Jumalalle sen mieluisampaa kuin tuolloinkaan. Jos joku väittää, että homoseksuaalisuus on OK siksi, ettei tätä käskyäkään noudateta, voit hyvällä syyllä kutsua häntä tyhmäksi.

h) Olen oppinut 3. Mooseksen kirjasta (3. Moos. 11:6), että kuolleen sian koskettaminen tekee minusta saastaisen. Voinko kuitenkin pelata amerikkalaista jalkapalloa, jos käytän käsineitä?

Voit olla huoleti jo siksikin, että puhtaussäädökset ovat osa rituaalilakeja -- mutta erityisesti siksi, ettei kuolleesta eläimestä valmistettujen tarvikkeiden koskettaminen tee ketään saastaiseksi! Kuinka kuvittelet nahkaisia satuloita, leilejä, laukkuja ym. voidun käsitellä muinaisessa Israelissa lainkaan, mikäli näin kävisi?

i) Sedälläni on maatila. Hän rikkoo 3. Mooseksen kirjan lakia (3. Moos 19:19) kylvämällä samaan peltoon kahta eri siementä. Samoin hänen vaimonsa rikkoo käyttämällä vaatteita, joiden valmistuksessa on käytetty kahdenlaista kuitua (puuvilla-polyester-sekoitetta). Hän myös kiroilee paljon. Onko todellakin tarpeellista nähdä vaiva kutsua koko kaupungin väki kivittämään heitä? (3. Moos. 24:10-16) Emmekö voisi vain polttaa heidät perhepiirissä niin kuin teemme ihmisille, jotka makaavat puolisonsa perheenjäsenten kanssa? (3. Moos 20:14)

Setäsi toiminta on hieman aasimaista jo biologisista syistä (ristipölytys), mutta ehkä hän on lukenut läksynsä sinua paremmin ja tietää, että tämä rituaalilaki kielsi sekoittamasta pyhää ja halpaa, hyvää ja pahaa keskenään. Vaatekäskyn laita oli samoin. Laki sitoo kristittyjä edelleen -- mutta ei viljellessä maata, vaan tehtäessä päätöksiä, joissa on kompromissin vaara.

Mitä kiroilemiseen ja Israelin lain säätämään rangaistukseen tulee: mitä arvelet sinulle tapahtuvan, jos julkisesti alat herjata ja kirota kansasi johtajaa -- tässä tapauksessa Tarja Halosta? Miksi sinusta on merkillistä, että kansa, jonka kuninkaana ja ylläpitäjänä oli muutamaa kertaluokkaa korkeampi olento -- maailmankaikkeuden Luoja -- katsoisi samanlaista käytöstä läpi sormien? Ja arveletko kenties, että Suomen laki sallisi sinun naida yhtäaikaa sekä haluamasi tyttö että tuleva anoppisi (3.Moos. 20:14)?

Tiedän, että olet tutkinut näitä asioita laajasti, joten olen varma, että osaat auttaa. Kiitos taas kerran, että muistutit meitä siitä, että Jumalan sana on ikuinen ja muuttumaton.
Ville Ketola

Kiitos vain. Sinulta lienee jäänyt huomaamatta muutama ikuinen ja muuttumaton sana:
Sanoessaan "uuden" [liiton] hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. (Hebr. 8:13)

Muista tästedes, että kristityt ovat Jumalan uuden liiton jäseniä, joilla on osittain uudet sopimusehdot. Valitettavasti homoseksuaalisen käytöksen tuomitseminen häpeällisenä, tarkoituksenvastaisena ja haitallisena kuuluu niihin edelleen.

 


Paluu