MAAILMANKATSOMUKSET PUNTARISSA

MAAILMANKATSOMUKSET PUNTARISSA

Anonyymi kirjoittaja (luvalla)

Nykyisin vallitsevan tieteellisen käsityksen ja yliopisto-opetuksen mukaan koko olevaisuus ja maailmankaikkeuden tapahtumat ovat luonnollisen evoluution ja kehitysopin seurausta. Useimmat ihmiset uskovat näin esitettyyn "tieteeseen" sokeasti, ajattelematta lainkaan itse sitä, kuinka heikoin perustein sellaista väitetään. Omilla aivoillaan ja itsenäisesti ajatteleva ihminen tajuaa sellaisen olevan täysin mahdotonta.

Totean, että tieteellistä faktaa olemassaolon ja tapahtumien tarkoituksesta tai maailmankaikkeuden synnystä ei ole, on vain erilaisia enemmän tai vähemmän päteviä tutkimusten tuloksia, olettamuksia ja teorioita. Teorioilla ja tosiasioilla on suuri ero. Olettamuksia ei pitäisi esittää ikään kuin ne olisivat tosiasioita.

Ennen luomis- tai kehitystapahtumien alkua on täytynyt vallita tilanne, jolloin oli vain pelkkä suuri ja ääretön tyhjyys, ei mitään muuta. Jos joku muuta väittää, herää kysymys, mitä muuta silloin olisi voinut olla sekä mistä ja miten se "mahdollinen muu" olisi alkunsa saanut? Edelleen esitän kysymyksen, mikä ja missä oli ja on se tila, jossa tyhjyys ennen universumin syntytapahtumia sijaitsi, sillä kaiketi juuri siihen tilaan maailmankaikkeus sijoitettiin.

Miten sitten luomis- ja kehitysprosessi käynnistyi? Alkuräjähdyksestäkö? Mikä siinä räjähti, kun mitään ei vielä ollut? Ja onko jossain tapahtunut räjähdys, joka jotain rakentaisi, vieläpä ilman rakennusaineita, tyhjästä? Eikö räjähdys aina revi ja hajota jotain ennestään olevaa? Onko ylipäätään mahdollista, että universumin kaltainen koneisto ja taideteos olisi voinut syntyä sattumanvaraisesti, ilman alkuvoimaa, suunnittelua ja Luojan käden ohjausta? Ja vaikka suhtaudun erittäin varauksellisesti "tiedemiesten" ajan määrittelyihin, vaatii selityksen sekin, miten ja millä voimalla maailmojen koneisto on sekunnin murto-osan tarkkuudella käynyt näin suunnattoman pitkän ajan ja käy edelleen?

Jos Raamatun luomiskertomus ylittää käsityskykymme rajan, menee vielä enemmän "yli hilseen" sellainen evoluutio- ja kehitysteoria, josta jätetään pois Luojan osuus.

Vaatii nöyryyttä tunnustaa, että luomistapahtuma ja meidänkin olemassaolomme kaikkinensa on suuri ja käsittämätön IHME, joka jää ilmeisesti ikuisesti älyllisesti selvittämättä. Tämä väitteeni on tosin erittäin epätieteellinen, mutta se on siitä huolimatta luultavasti ainoa asiasta esitetty fakta.

Raamatun tapahtumat on todettu niin laajalti historiallisesti luotettaviksi, että voimme uskoa niihin. Arkeologiset tutkimukset ovat vahvistaneet muun muassa vedenpaisumuksen todella tapahtuneen, Sodoman ja Gomorran sekä Niiniven kaupungin tuhoutuneen, ja monet muut tapahtumat. Myös Jeesuksen persoona, elämä ja toiminta tiedetään historiallisiksi tapahtumaksi. Samoin Raamatussa kerrotut Israelin kansan vaiheet.

Raamattu on Jumalan antama pelastusilmoitus ihmiskunnalle. Sen sanoma on annettu Pyhän Hengen välityksellä ja ihmiset ovat olleet pelkkiä tulkkeja, jotka ovat välittäneet sanoman silloisille ihmisille sekä jälkipolville (2 Piet. l: 16-21). On selvää, että Jumala on itse valvonut tärkeän sanomansa virheettömyyden, kukaan ei voi perustellusti toisin väittää. Väitetyt Raamatun ristiriitaisuudet johtuvat useimmiten virheellisestä raamatuntulkinnasta.

Maailmankatsomus, kuten monet muutkin syvälliset asiat ovat pelkkiä uskonkysymyksiä. Toiset uskovat ilman Luojaa tapahtuneeseen evoluutio- ja kehitysteoriaan, toiset taas luomisoppiin. Tieteellisesti sitä ei kumpaakaan voida selittää, koska näkymätöntä viisautta, alkuvoimaa, elämää, tunteita ja muita ei konkreettisia asioita ei voida panna koeputkeen ja lähettää laboratorioon tutkittavaksi. Niitä ei voi mitata, punnita tai käsin koskettaa. Silti ne ovat tosiasioita.

Loppupäätelmäni on, että todennäköisin universumin syntyteoria on luomistapahtuma, Luojan pois sulkeminen siitä on niin mahdoton ajatus, etten kykene sellaista omaksumaan. Sellaiseen voivat uskoa vain ihmiset, jotka sulkevat silmänsä alkutilanteelta, jolloin kaikkialla vallitsi ääretön tyhjyys eikä pienintäkään tapahtumaa vielä missään vielä ollut. Suuri kysymys on: Mikä tai kuka pani alulle luomis-, kehitys- ja evoluutioprosessin, ellei se ollut Jumala? Kuka valvoo ja pitää sen käynnissä edelleen? Vastatkoon ken taitaa. Minun mielestäni sellaiseen kykenee ainoastaan Hän, jolla on kaikki valta taivaassa, maan päällä ja koko avaruudessa.

Takaisin