UT:n sanoma kadotuksesta

Helvetti, kadotus
Raamatun jakeita ilman kommentteja

Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. 30. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Matt 5:29-30

"Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Matt. 7:13

Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 12. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita." Matt.8:11-12)

28. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. (Matt.10:28)

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. 42. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. 43. Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon! .. 49. Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista 50. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita." (Matt.13:41-43,49-50)

Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. (Matt.25:41)

Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. … 47. Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, 48. missä 'mato ei kuole eikä tuli sammu'. (Mark.9:43,47-48)

Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mark.16:16)
Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä. (Luuk.12:5)

Lasarus ja rikas mies  Luuk.16:19-31 Jae 24; Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.'

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh.3:16)

Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. (1 Kor.1:18)

Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen; tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. (2 Kor.2:15)

Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. (2 Kor. 4:3)

Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. 19. Heidän loppunsa on kadotus. (Fil.3:18-19)

Hänen (vääryyden ihminen) vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. (2 Tess.2:10)

Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. (Jaak. 3:6)

Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. (Jaak.4:12)

Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.  … 14. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi.  15. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. (Ilm.20:10, 14-15)

Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema." (Ilm.21:8)

Kuolema-käsite Raamatussa
Raamattu puhuu kolmenlaisesta kuolemasta

- Luonnollinen kuolema : " Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." (1 Moos. 3:19)
Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. (Hepr. 9:27) ym., ym.

- Hengellinen kuolema "Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden." (Ef. 2:1, ym.) Jumala voi uudestisynnyttää : Joh.3, Ef.2:4-8.

- Lopullinen kuolema, toinen kuolema, ero Jumalasta: Kts. edellä Ilmestyskirjan jakeet.

Muutamia ajatuksia linkistä :

4.9 TAIVAS - HELVETTI

Hyvin usein kysytään, miksi rakastava Jumala "heittää" ihmisiä helvettiin?
Helvetti ei ole tehty ihmisiä varten vaan perkelettä ja hänen enkeleitään varten. Jumalan tahto on, että ihminen pelastuu. Ei kannata palvella paholaista ja totella hänen houkutuksia ja joutua ikuisesti hänen seuraansa. Ei Jumala lähetä ketään helvettiin, Päinvastoin Hän haluaa pelastaa. Raamattu ilmoittaa, että Hän jo ennen maailman perustamista on valmistanut pelastussuunnitelmansa. Väite, että Hän valmisti helvetin Saatanaa varten, perustuu Jeesuksen sanoihin. Jeesus puhui usein helvetistä tai kadotuksesta. Luotan Jeesuksen sanoihin, vaikka en pysty konkreettisesti kuvaamaan sitä. Raamatun kuvakielestä päätellen, luulen, että emme voi tarkkaan käsittää sitä, enempää kuin taivastakaan. Emme pysty nykyisillä aisteillamme edes läheskään käsittämään todellisia olosuhteita koskien helvettiä. Sen takia Raamattu käyttääkin erilaisia kielikuvia.

Luotan siis siihen, että Luojalla on ollut selkeä kuva ja aivoitus luodessaan luomakuntaa ja ihmisiä. Sen takia en pohdi kovasti asioita, jotka ovat rajoitetun ymmärrykseni ulkopuolella. Sen sijaan katson tärkeäksi saada selville, mikä on Hänen tahtonsa luomansa ihmisen kohdalla. Siitä Raamattu ja erityisesti UT puhuu paljon. En tiedä, puhuvatko uskovaiset niin paljon helvetistä. Ehkä enemmän miten voidaan välttää. Helvettiä ei ole tehty ihmisiä varten, vaan varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen, joten meidän ei ole pakko joutua sinne.

Jeesus itse on usein maininnut helvetistä, kadotuksesta, joten emme voi sivuuttaa hänen sanojansa.

Tästä vaikeasta aiheesta on tullut mieleen seuraavat asiat: 1. Taivaasta Raamattu ilmoittaa: ".. mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat."
Luulen, että sama koskee myöskin helvettiä. Emme pysty ollenkaan nykyisillä aisteillamme edes läheskään käsittämään todellisia olosuhteita koskien helvettiä. Sen takia Raamattu käyttää erilaisia kielikuvia.

2. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen. Sen takia ilman Jeesusta kuollut ihminen kokee kadotuksessa tätä yhteyden puutetta karmeana tilanteena, jota ei voi sanoin kuvata. Ilman Kristusta taivaskaan ei olisi taivas.

3. Meidän on vaikea tajuta ikuisuutta ja mitä se todellisuudessa merkitsee, koska olemme niin voimakkaasti sidottuna tähän nykyiseen aikakäsitteeseen. Tässä nykyisessä elämässämme olemme sidotut tiettyihin ulottuvuuksiin, Pituuden, leveyden sekä korkeuden suhteen meillä on ainakin periaatteessa mahdollisuus vapaasti liikkua tai olla liikkumatta (pysyä paikallaan). Aikaulottuvuudessa (Einsteinin mukaan neljäs ulottuvuus) meillä ei ole tässä materia-olotilassa tätä mahdollisuutta. Ikuisuus vallitsee, jos aika-akselilla ei liikuta. Tiedemiesten mukaan lienee toista kymmentä ulottuvuutta. Näistä meillä ei ole käytännössä käsitystä.

Itse Jumala on ulottuvuudessa, jossa tällaista aikarajoitusta ei ole. Jos tiedostaisimme, että voi olla meiltä näkymätön ulottuvuus, monet asiat olisivat myös helpommin tajuttavissa. Kuitenkin joudumme esim. toteamaan, että käsite: näkyvä - näkymätön on aina kiinnostanut ihmisiä kaikkina aikoina, myös nykyaikana (sadut, okkultismi, science fiction ym.). Tiede ei ole saanut otetta näistä asioista, eikä ole pystynyt niitä tutkimaan.)

Iloitsen siitä, että Jumala on valmistanut meille kaikille pelastustien, joka johtaa oikeaan paikkaan, Jumalan yhteyteen. Miksei ota selville, mistä on kysymys?

Retur