JUMALAN TOIMINTA VT:ssa

1. Miksi tämä esitys?
2. Kahdenlaista Jumala-kuvaa
3. Miten tulee suhtautua Raamattuun?
4. Jeesus ja Vanha testamentti
5. Jumalan ilmoitus
6. Ihmisten tulkinnat
7. Jumalan olemus
8. Onko Jumala sadistinen?
9. Jumala ja rangaistus
10  Miten se alkoi?
11. Israel - Jumalan omaisuuskansa
12. Seuraus tästä valinnasta
13. Onko Jumala todella oikeudenmukainen?
14. Rangaistus ja oikeudenmukaisuus
15. Miksi on niin suuri ero Jumalan toiminnassa VT:ssa ja tänään?
16. Voiko Jumala vaatia ihmisiltä mahdottomia ja epämoraalisia tekoja?
17. Ihmiset eivät aina toimi Jumalan tahdon mukaisesti.
18. Vanha ja uusi liitto
19. Opetukset
20. Uusi testamentti

1. Miksi tämä esitys?
Tämä esitys ei ole tarkempaa selvitystä Jumalan olemuksesta ja toiminnasta Vanhan testamentin aikana ja miten ihmiset suhtautuivat Jumalaan ja toisin päin. Sellainen tutkielma veisi tässä yhteydessä aivan liian pitkälle, eikä minulla ole siihen edellytyksiä.

Tarkoitus on kosketella joitakin kysymyksiä ja syytöksiä VT:n Jumalaa vastaan. Näitä kysymyksiä on usein tullut esillä mm. internetin keskustelupalstoilla. Enkä edes voi kaikkia näkemyksiä huomioida. Mutta joitakin näkemyksiä haluan ottaa esille lyhyesti ja mahdollisimman ytimekkäästi.

Monet ovat väittäneet, etteivät voi hyväksyä Jumalan toimintaa, vaan ainoa mahdollisuus on suhtauduttava varauksella tai jopa täysin kieltävästi tällaiseen Jumalaan. On saatu käsitys, että VT:n Jumala on julma ja sadistinen ja täysin mielivaltainen.
Vaikka periaatteessa pyritään suhtautumaan suvaitsevasti erilaisiin käsityksiin, hylätään kuitenkin juutalaisuuden ja kristinuskon Jumala. VT:ssa on toki monenlaisia hyviä opetuksia, jotka samalla menetetään.
Samalla väitetään, että UT:ssa on erilainen Jumala kuin VT:ssa. Onko näin?

2. Kahdenlaista Jumala-kuvaa
Erittäin lyhyesti otan esille kaksi lähestymistapaa. Voidaan hyvin karkeasti jakaa ihmisiä kahteen ryhmään:

1)  Toiset väittävät: Ihmiset ovat (erilaisista syistä) "luoneet" itselleen jumalia.
2) Toiset sanovat (esim. minä): Jumala on luonut ihmisen.
Sen takia haluan nöyrästi etsiä Jumalan tahtoa luodun ihmisen suhteen. Korkein auktoriteetti ei ole luotu ihminen vaan Luoja itse.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat erilaiset ihmiset:
- Ne, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon kokonaan (ateistit)
- Ne, jotka tunnustavat, että on jonkinlainen jumala tai "korkeampi voima". Määritelmä voi olla enemmän tai vähemmän selkeä tai joskus hyvin epämääräinen.
  Tunnusomaista on, että lähdetään inhimillisestä perspektiivistä, jonka me voimme havainnoida aistiemme avulla tai muokata ajatusmaailmassamme. Tämä vaikuttaa hyvin loogiselta. Mutta itse asiassa kielletään se auktoriteetti, joka tulee Jumalalta ja hänen ilmoituksensa kautta. Tässä on OLEELLINEN ero.

Tässä esityksessä on lähestymistapa jälkimmäinen vaihtoehto: Jumala on luonut ihmisen ja edustaa korkeampaa auktoriteettitasoa kuin ihmisten itsekeskeiset ajatusmallit. (Olen laajemmin perustellut motiivejani kristillisen uskon puolesta muualla sivuillani, joten viittaan siihen.)

3. Miten tulee suhtautua Raamattuun?
On olemassa kaksi eri lähtökohtaa:
a) Uskovaiset lähtee siitä, että Raamattu on Jumalan Hengen inspiroima. Sen takia se on luotettava. Sanoessamme Raamatun olevan erehtymättömän, tarkoitamme, että se on erehtymätön suhteessa siihen totuuteen, jota se kulloinkin esittää. Raamattu voi käyttää aikaan ja kulttuuriin sidottuja ilmaisuja, jotka ovat vanhentuneita meidän aikanamme. (Esimerkkinä mainittakoon "maan neljä kulmaa".) Mutta se, mitä se puhuu kyseisestä totuudesta noiden käsitteiden avulla, on aina erehtymätöntä. Enemmän tästä: "Raamatun selittämisen ja tulkinnan perusteet."   

  Tulee huomata, että Raamattu kertoo paljon ihmisten omista sanoista ja vääristä teoista. Jos Raamattu (sekä VT että NT) olisi jälkeenpäin kirjoitettu inhimillisiä päämääriä varten, olisi paljon tästä jätetty pois. Tämä itse asiassa lisää Raamatun luotettavuutta. Mutta se myös tuo esille, miten tärkeä on huomioida kertomusten konteksti.

Jumala johti niin, että erehtyväiset ihmiset Pyhän Hengen innoituksessa toivat ilmoituksen esille niin, että lopputulos Raamatussa on erehtymätöntä Jumalan Sanaa, vaikka he ihmisinä olivatkin erehtyväisiä. Tämä on mielenkiintoista, jota emme täysin pysty tajuamaan. Käännökset toki voivat vääristää sanoman alkuperäistä merkitystä jossakin yksityiskohdassa, mutta kokonaisuus tulee esille. " Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

b) Toinen näkökanta on, että Raamattu on yksinomaan ihmisten kirjoittama ilman jumalallista inspiraatiota. Siksi se on erehtyväinen, kuten ihmisten kirjoitukset yleensä. Raamattu ei voi sisältää profetioita, joita sen takia kielletään tai kierrellään. Vähitellen tästä syntyy väärinkäsityksiä, mikä johtaa suuriin ristiriitoihin.  Valitettavasti monet tarkemmin ajattelematta sortuvat tähän ajattelumalliin.

Enemmän Raamatun luotettavuudesta. Puhutaan usein Raamatun ristiriidoista. Tosiasia lienee, että pääosa näistä on vain ihmisten omassa ajatusmaailmassa, ei Raamatussa. Loput johtunevat puutteellisesta tiedosta ja ymmärryksestä.

Raamatunkin lukemisessa olisi noudatettava periaatetta, mitä yleensä noudatetaan uuden aiheen opiskelussa (tässä tapauksessa Raamattu). Täytyy aloittaa perusteista. Täytyy yrittää selvittää tärkeimmät periaatteet ko. aiheessa sotkematta siihen omia ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä. Sen jälkeen voi mennä syvemmälle ja tutkia yksityiskohtia sen saadun yleiskatsauksen valossa. Tämä pätee ihan yleisesti, mutta myös kun on kysymys kristillisestä uskosta. Valitettavasti erittäin usein aloitetaan raamattukeskustelu jostakin yksityiskohdasta, joka irrotetaan ymmärtämättä sitä kokonaisuutta, johon se liittyy. Yleensä tämä ei johda mihinkään, vaan keskustelu velloo edestakaisin ja monet hämmentyvät yhä enemmän,

4. Jeesus ja Vanha testamentti
Pitääkö kristittynä sitten välittää Vanhasta testamentista? Eikö Jeesuksen opetus riittää? Mutta mitä usko Jeesukseen merkitsee? Saammeko Jeesuksen opetuksesta valikoida vain meille mieluisia osioita? Eikö rakkauden käsky riittää? Tarkastellaan lyhyesti Jeesuksen suhtautumista.

a) Jeesus viittasi usein Vanhan testamentin (Kirjoitusten) tapahtumiin. Hän ei koskaan kyseenalaistanut näitä tapahtumia.         Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua - juuri minusta hän on kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!" (Joh. 5:46-47)
Vt:n profetiat toteutuivat Jeesuksessa ja Jeesus hyväksyi nekin.
  On siis mahdotonta erottaa Uutta testamenttia Vanhasta ja UT:n Jumalaa VT:n Jumalasta.

b) Jeesus ei koskaan ollut loukkaantunut VT:n opetuksesta. Hänen omatuntonsa ei reagoinut VT:n Jumala-kuvaan. Vaikka pidettäisiin Jeesusta ainoastaan viisauden opettajana, on hyväksyttävä tämä tosiasia.
Oliko Jeesuksen omatunto niin turtunut, ettei hän huomannut VT:n epäoikeudenmukaisuuksia? Vai olisiko mahdollisesti niin, että meidän omatuntomme on niin paatunut, ettemme huomaa, että synti aina tuo mukaansa Jumalan rangaistusta muodossa tai toisessa?
Emme siis voi erottaa Vanhan testamentin Jumalaa siitä Jumalasta, joka ilmestyy Jeesuksen kautta. Meidän täytyy siis hyväksyä VT. Tästä seuraa monenlaisia kysymyksiä, joihinkin yritetään seuraavassa etsiä vastauksia.

5. Jumalan ilmoitus
Jumalan ilmoitus on progressiivinen. Meille ovat tapahtumat VT:ssa ikään kuin taustakuvia UT:n tapahtumille. Sen takia jäisivät Uuden testamentin tapahtumat ja sen sanoma pitkälti epämääräiseksi ja arvoitukselliseksi ilman VT:n taustaa. VT:ssa on valtavasti opetusta ja symboliikka, mikä avaa meille Uuden testamentin sanomaa ihan eri valaistuksessa. Mutta VT:n ilmoitusta ei peruuteta, se etenee ja täydentyy ja toteutuu Uuden testamentin puolella. Jotkut kuvittelevat, että siellä puhutaan vain rakkauden Jumalasta, kuten kyllä tehdään. Mutta siellä tuodaan myös negatiiviset asiat paljon suoremmin ja värikkäämmin esille. (Kts. esim: "Kadotus UT:ssa" .

Tässä ilmoituksessa on kaksi pääperiaatetta:
a)  Jumala ilmoittaa tahtonsa etukäteen ja myös seuraukset, ellei toimita niiden mukaan.
b)  Jumala toimii sanansa mukaan välittämättä meidän selittelyistämme.
Tämä lähti liikkeelle jo paratiisin ajolta ja on seurannut ihmiskuntaa tähän päivään saakka. Toki voimme kapinoida myös näitä periaatteita vastaan, mutta se ei meitä paljon auta. Jumala, ihmisen Luoja, asettaa periaatteet, emmekä me, vaikka kuinka mielellään haluaisimme.

6. Ihmisten tulkinnat
Ihmiset usein lukevat Vanhaa testamenttia hyvin valikoivasti. Myös uskovaiset poimivat mielellään sieltä kauniit ja miellyttävät kohdat. Kriitikot taas poimivat ulos vain ne julmat kuvaukset ja jättävät kuvaukset Jumalan hyvyydestä, uskollisuudesta, armosta ja laupeudesta pois. Joka näkee Jumalan kostonhimoisena despoottina, tulisi kysyä itseltään, miksi miljoonat ihmiset ovat kokeneet Jumalaa rakkaudellisena, uskollisena ja luotettavana Jumalana.

Tämä johtuu, ettei ymmärretä tai ei haluta ymmärtää Jumalan olemusta ja hänen toimintansa periaatteita.

Jumala toimii aina omien periaatteiden mukaisesti, ei koskaan itsekkään ihmisen asettamien toivomusten mukaan. Ihminen ei voi asettaa vaatimuksia Jumalan toiminnalle. Jumalahan on laatinut "pelisäännöt"

Monet toki arvostelevat Jumalan toimintaa ja kuvittelevat, että he "tietäisivät" paremmin, miten Jumalan olisi pitänyt toimia. Mutta silloin he vain asettuvat ikään kuin Jumalan paikalle.

Kerran vastasin eräälle henkilölle näin:
"Ilmeisesti vertaat asioita omaan suppeaan tämänhetkiseen ajatusmaailmaasi? Oletko itse kaikkien virheiden yläpuolella? Pystytkö katsomaan asioita kaikkivaltiaan Luojaan näkökulmasta, joka esim. ei ole sidottu tähän lyhytnäköisen aikamietiskelyn puitteisiin, jossa me ihmiset hääräämme? Pystytkö tarkastelemaan asioita iankaikkisuuden perspektiivistä, mitä oli ennen meitä, mikä on tämän olemassaolomme tarkoitus ja kokonaisuus, mitä elämämme jälkeen?"

Kun ei uskota Jumalan olemassaoloon, eikä ymmärretä hänen olemustaan, monet arvostelevat Jumalaa täysin humanististen kriteerien pohjalta, joka ei hyväksy ihmisen yläpuolella olevia normituksia. Tarkastellaan asioita "demokraattisesti" vain samalla tasolla olevien ihmisten näkökulmalta.

Meidän tulee myös muistaa, ettei yhteiskunta VT:n aikana ollut demokraattinen tämä päivän kriteerien mukaan. Yhteiskuntajärjestelmä on tapa hoitaa yhteiskunnan ja ihmisten keskinäisiä asioita. Sitä ei voi liian läheisesti kytkeä ihmisten jumalasuhteisiin. Myös kulttuuritavat kuuluvat tähän kategoriaan. Tämä on varsin monitahoinen alue, johon en tahdo enkä pysty lähemmin puuttumaan.  Jumalasuhteessa on kysymys ihmisten asenteista.  Lisäksi ihmiset, myöskin kristityt, eivät aina toimi Jumalan varsinaisen tahdon mukaan mutta ehkä sallivan tahdon mukaan. Mutta vaikutusta on ympäristöön. Nykyajan ihminen ei pysty analysoimaan näitä VT-ajan olosuhteita kovin perusteellisesti.

7. Jumalan olemus
Mutta Jumala on ihmisten ajatustason yläpuolella. Emme voi häntä järjellämme määritellä tai kuvata. Hänestä emme tiedä muuta, kuin hän on ilmoittanut. Hän on tehnyt sen sekä VT:ssa että UT:ssa. Hän on ilmoittanut, että hän on hyvä, rakkaudellinen, pyhä, uskollinen, oikeudenmukainen ja toiminnassaan johdonmukainen. Hän on meidät luonut ja antanut meille moraalisen arviointikyvyn, joka on sopusoinnussa hänen olemuksensa kanssa. Sen takia meidän ei tarvitse pelätä, että hän kieltäisi meiltä oikeudenmukaisuustunteemme, joka viime tingassa tulee häneltä. Toki voi kulttuurimme ja ympäristömme vääristää oikeudenmukaisuus- ja moraalikäsitteitämme. Meidän omatuntomme voi turtua ja paatua ulkoapäin tulevien paineiden ja houkutusten johdosta. Mutta kukaan ei voi elää tarkoituksenmukaista elämää ilman moraalia. Sen takia on tärkeä, että varjelemme niitä moraali- ja oikeudenmukaisuuskäsiteitä, jotka pohjautuvat Jumalan ilmoitukseen.

Sen takia voimme ja meidän tulisi olettaa, että Jumalan toimintaa Raamatussa on moraalisesti sopusoinnussa hänen olemuksensa kanssa.

Monet tekevät moraalisia arviointeja ilman perusteita. Kristityn arviointiperusteen tulisi pohjautua Jumalan ilmoitukseen. Toki usein nämä humanistiset näkökohdat pyrkivät muokkaamaan myös kristittyjen ajatusmaailmaa, jolloin helposti syntyy ristiriitoja. Mutta jos ihminen ei usko Jumalaan, mikä on sitten peruste?

Jos elämänkatsomus on länsimainen naturalismi sopii pieni ote "Elämänkatsomusten viidakossa"-kirjoituksesta:
"Moraalia ei voi motivoida. Luonto on ei-moraalinen ja hyvän ja pahan keskustelun suhteen täysin välipitämätön. Moraali on ihmisen satunnainen rakennelma. Koska moraali ei pohjaudu alkuperään, ei moraalin pätemiseen löydy todellista pohjaa. Mutta moraaliin on tarpeen kiintopiste. Kuitenkaan yksittäinen ihminen, demokraattinen enemmistö tai poliittinen valtaeliitti eivät voi olla tällainen kiintopiste. Sen takia moraalista tulee jotain suhteellista.

Ei myöskään evoluutioajatus voi olla moraalin pohjaa. Mahdollisesti voidaan selittää, että selviytymisen taistelussa on osoittautunut eduksi toimia ryhmässä ja siihen tarvitaan tiettyjä sääntöjä. Mutta tämä selitys ei anna pohjaa moraalin pätemiseen. Ehkä voitaisiin perustella moraalia periaatteen pohjalta, että kaikki, mikä edistää elämää, on hyvä. Mutta naturalismi ei voi motivoida, miksi elämä olisi parempi kuin "ei-elämä". Tämä elämänkatsomus ei voi motivoida arvoja: Kaikki on energia ja materia, mutta kuitenkin oli Etelä-Afrikan apartheid moraalisesti väärin. Kaikki on energia ja materia ja kuitenkin on inhimillisiä oikeuksia, joita ei saa loukata. Naturalismin varsinainen päätelmä on tarkoituksettomuus. Älyllisesti on naturalismi itsensä hajottava teoria, joka jopa tekee ihmisen ajattelemisen tarkoituksettomaksi. Olemassaolon suhteen ei ole tarkoitusta ilman Jumalaa."

Mutta jos moraali ja oikeudenmukaisuus pohjautuvat näin heikkoihin perusteisiin, miten joku sitten voi arvostella Jumalaa ja Jumalan toimintaa Vanhassa testamentissa?

8. Onko Jumala sadistinen?
Näin monet väittävät ja kysyvät, miksi Jumala loi maailman, jossa vallitsee kärsimyksiä ja kaikenlaista pahaa, kun hän tiesi siitä etukäteen. Tähän teodicé -ongelmaan ei kenelläkään ole täydellistä vastausta. Olen linkissä   "Miksi juuri kristillinen usko?"   tuonut esille joitakin ajatuksia. Jumalan rakkaus edellyttää, että ihminen ei ole robotti, vaan hänellä on vapaa tahto ja määräämisoikeus suhteessa Jumalaan ja toimintaansa. Samalla hänellä on vastuu itsestään. Hänen tulisi heijastaa Jumalan rakkautta.

Tähän kysymykseen voi tuoda esille seuraavat näkökohdat:
Miltä pohjalta nämä ihmiset esittävät tämän kysymyksen? Jos heillä on naturalistinen maailmankatsomus, heillä ei ole edellä sanotun perusteella arviointiperusteita.
Onko ihmisellä sitten humaanisista ja ihmiskeskeisistä näkökohdista lähtien oikeus arvostella Luojan toimintaa? Tässä kuitenkin usein lähdetään siitä, että Jumalan pitäisi olla "demokraattinen" ja toimia samalla tasolla kuin ihminen. Kuitenkin Jumala on täysin eri tasolla.
Tällä arvostelulla ja asenteella he itse asiassa myötävaikuttavat tähän maailman pahuuteen, kun he eivät toimi Jumalan tahdon mukaan.
Kun heidän omatuntonsa syyttää heitä tästä, he yrittävät vierittää syytökset Jumalan "niskaan". Kritiikki osittain kaatuu siihen tosiseikkaan, että Jumala " jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina". (Ef.1:4) Vrt. myös Joh. 3:16.

Siis onko Jumala julma ja sadistinen, jos hän rankaisee?  Jos tämä ihminen ei usko Jumalaan, kaatuu kuten sanottu hänen väitteensä omaan logiikkaan. Hänellähän on naturalistinen elämänkatsomus, jossa ei ole arvonormeja eli moraalia, josta äsken oli puhetta. Jos ei ole absoluuttista moraalista normia, silloinhan ei VT:n kertomuksissa voi olla mitään moitittavaa. Käytännössä kuitenkin yhteiskunnassamme on moraalikäsitteitä, jotka pitkälti pohjautuvat kristilliseen näkemykseen. Tältä pohjalta kritiikki on ymmärrettävä. Jos tämän henkilön moraali-käsitteessä on Jumalalta tulleita piirteitä, silloin hänen pitäisi johdonmukaisesti paneutua moraalin alkuperään.

9. Jumala ja rangaistus
Periaatteessa rangaistus itsessään on aina jotain negatiivista, mutta silti sen ei tarvitse olla mitään pahaa. Meillä on yhteiskunnassamme lukuisia esimerkkejä. Jokaisessa hyvinvointivaltiossa seuraa jonkinlainen rangaistus, jos rikkoo maan lakeja vastaan. Jos ei näin olisi, eläisimme pian anarkiassa. Anarkia on hyvinvointivaltion tuho. Silloin jokainen tekee ja saa tehdä mitä vain, muita ajattelematta. Tämähän on yleisesti tunnustettu. Oikeuslaitos ei voi jättää lakiemme rikkomuksia ilman asiallista käsittelyä ja sitä seuraavia toimenpiteitä. Silloin olisi oikeuskäsitteemme syvästi loukattu. (Toinen asia on tietysti, tapahtuu tässä pahassa maailmassa aina näin?)

Samalla tavalla meidän täytyy johdonmukaisesti lähteä siitä, että rikkomukset Jumalan rakkautta, pyhyyttä ja oikeudenmukaisuutta aina johtavat rangaistukseen. Tässä tapauksessa rangaistus tulee Jumalan Sanan mukaisesti. Jos hylkäämme Jumalan antamia lakeja, normeja ja periaatteita, tällä on aina seurauksia, joita me emme toki aina voi arvioida ja arvostella omien kriteeriemme mukaan. Jos pahuuden teoista seuraa rangaistus, merkitsee tämä, että arvostamme ja otamme vakavasti hyvyyden tekoja. Jos Jumala hyväksyisi pahuuden rankaisematta, olisi hän itse paha. Silloin hän olisi epäjohdonmukainen ja epäoikeudenmukainen. Raamattu puhuu paljon rangaistuksista. Tämä on johdonmukainen seuraus siitä, että Jumala ei voi tehdä kompromisseja. Tästä meillä on runsaasti esimerkkejä Vanhassa testamentissa.

10. Miten se alkoi?
"Alussa Jumala loi taivaan ja maan."  Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala näki, että kaikki oli hyvä.
Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Tässä yhteydessä on syytä painottaa, että rakkauden Jumala oman aivoituksen mukaan ei luonut ehdottomasti tottelevaista "robottia", vaan hän loi olennon, jolla on vapaa tahto. Ainostaan siinä on molemminpuolinen täydellinen rakkaus mahdollinen. Tätä on hieman laajemmin kosketeltu em. "Miksi juuri kristillinen usko? / Jumala. Siksi en tässä kirjoita sen enempää. Mainittakoon kuitenkin, että tämä on monille (kaikille) hyvin vaikea kysymys.

Jumala loi jossakin vaiheessa myös enkelimaailman, jossa vallitsee myös vapaa tahto. Kts "Enkelit" .
Joka tapauksessa eräs etevä enkeliruhtinas nousi kapinaan Jumala vastaan ja sai suuren enkelijoukon puolelleen. Tämä enkeli vietteli sitten käärmeen muodossa ensimmäiset ihmiset tottelemattomuuteen Jumalaa vastaan. Siitä alkoi se kirous, joka vielä vallitsee maailmassa. Mielessäni on käynyt, että sen lyhyen Raamatussa olevan syntiinlankeemuskertomuksen takana, on huomattavasti vakavampi tapahtumasarja. Meille uteliaille ihmisille ei ole kaikkia kerrottu, vain niitä oleellisia meille tärkeitä asioita.

Jumala on kuitenkin Sanassaan ilmoittanut, että hänellä on tähän syntikysymykseen pelastussuunnitelma valmiina, jota hän lähti toteuttamaan Raamatun kertomusten mukaisesti. Tämä lähti liikkeelle Aabrahamista, jonka hän kutsui pois kotimaastaan "lupauksen maahan". Hän joutui lähtemään ja toimimaan uskossa tavalla, jota harvoin pystymme syvemmin tajuamaan.

11. Israel - Jumalan omaisuuskansa
Israel oli Jumalan valittu kanssa, jonka kautta Jumalan halusi toteuttaa tiettyjä suunnitelmia. Heiltä olemme saaneet Kirjoitukset, sekä Vanhan että Uuden testamentin. Heidän keskuudessa syntyi Vapahtajamme, Jeesus Kristus. Tulevaisuudessa heillä on vielä tehtäviä. Tämä kutsu kiteytetään seuraavasti:

" Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. 7. "Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi - olettehan kaikista kansoista pienin. 8. Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta. 9. Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, 10. mutta niille, jotka häntä uhmaavat ja vihaavat, hän kostaa tuhoamalla heidät. Hän kostaa viipymättä sille, joka häntä vihaa. 11. Pitäkää siis huoli siitä, että noudatatte lakia, niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka minä teille nyt annan." (5. Moos. 7)
Tässä ilmenee Jumalan viisautta, jota tuskin kukaan meistä voi täysin ymmärtää. Tätä on voimakkaasti yritetty mitätöidä. Mutta Raamatun esittämään kokonaiskuvaan se sopii enemmän kuin hyvin.

12. Seuraus tästä valinnasta
Luonnollista on sen takia, että Vanha testamentti erityisesti seuraa tämän kansan tapahtumia. Heidän piti olla muista kansoista erillinen kansa, joka toimisi jumalallisten periaatteiden mukaan. Sen takia Jumala antoi heille lait, jotka kutsumme Mooseksen laiksi. Siinä olivat yhteiskuntasäännökset, kulttuuri- ja rituaalisäännökset sekä jumalanpalvelussäännökset uhritoimituksineen. Tämä oli Jumalan ja Israelin välinen sopimus, joka sinänsä ei enää suoraan koske "uuden liiton" ihmisiä. Tärkeät universaaliset osiot tässä Mooseksen laissa on toistettu Uuden testamentin puolella. Näistä asioista on hieman tarkempi selostus: "Lain ja liiton suhde".  
Tälle uudelle liitolle on ominaista, että se ei koske valtakuntia ja niiden kansalaisia, vaan niitä, jotka henkilökohtaisesti hyväksyvät tämän liiton riippumatta maantieteellisestä asumispaikasta. Näin ollen Mooseksen laki ei koske pakanakansoja, jotka joutuvat säätämään omia lakeja.

Vanha testamentti on suurelta osin Israelin kansan historia sekä siinä esiintyneiden profeettojen sanomia. Raamattu on siinä suhteessa erittäin realistinen ja totuudenmukainen. Se ei suinkaan peittele kansan ja sen johtajien pimeitä puolia ja vääriä valintoja ja toimintoja. Täytyy todeta, ettei Israel lähes aina toiminut Jumalan antamien periaatteiden ja lakien mukaan. He kulkivat omien mieltymysten mukaan ja omaksuivat uudelleen ja uudelleen ympäröivien kansojen pakanallisia tapoja ja lähtivät palvomaan näitten epäjumalia. Se takia he kerta toisensa jälkeen joutuivat suuriin ahdistuksiin ja vaikeuksiin - kunnes he hetkeksi nöyrtyivät Jumalan edessä.

Tämä kansa eli sen ajan hyvin sotaisessa ilmapiirissä, eikä Israel voinut sitä välttää. Me emme voi eristää heitä silloisesta maailmasta ja kuvitella huomioiden ihmisen raadollisuutta, että he olisivat jonkinlainen "ihannekansa". Tähän ajatukseen syyllistymme usein. Olemalla "valittu" kansa ei sinänsä muuta ihmisten omia taipumuksia. "Valittu kansa" ei ollut täydellinen kansa. Mutta tämän kansan tottelemattomuudesta huolimatta, Jumala toteuttaa suunnitelmansa. Mutta palaamme takaisin ajatuksiin koskien Jumalaa.

13. Onko Jumala todella oikeudenmukainen?
Monet, myös kristityt, kysyvät, eikö Jumala ole turhan pikkumainen. Eikö hänen pitäisi tehdä niin kuin me, kun joku loukkaa meitä. Me annamme anteeksi ja sitten mennään eteenpäin. Näin me teemme yksilöihmisinä, tai ainakin meidän tulisi näin tehdä.
Mutta oikeusjärjestelmä ei ole riippuvainen minusta tai sinusta. Maamme oikeuslaitos ei voi tehdä niin kuin yksityinen henkilö. Lakeja on noudatettava ja lainmukaiset rangaistukset on pantava toimeen.
Jokaisella valtiolla on omat lainkokoelmat, eikä niissä oteta eikä voida ottaa suoraan kantaa Jumalan asettamiin periaatteisiin, ellei niitä ole maan laissa erikseen säädetty. Mutta yhteys Jumalaan ei ole valtion määräämä säädös, vaan sen on Jumalan ja yksittäisen henkilön välinen asia. Siinä on kysymys ihmisen sisäisestä asenteesta Jumalaan, jota mikään maallinen tuomiovalta ei voi arvioida. Siinä on Jumala lopullinen tuomari. Huomioiden ihmisen sisäistä pahuutta ja itsekkäitä ajatuksia saamme olla kiitollisia siitä, etteivät maalliset tuomarit hoitele näitä jumalasuhteita.

Israelin kansa oli kansana vastuussa Jumalan Moosekselle annettuja lakien noudattamisesta. Siinä mielessä he olivat erikoisasemassa, mikä ei suoraan koske muita kansoja. Mooseksen lait olivat Jumalan liitto Israelin kansan kanssa. Sille oli säädetty määrätty aika, jonka jälkeen Jumala solmii uuden liiton ihmisten kanssa Jeesuksen kautta. (Kts  em. mainittu linkki.

Jos Jumala ei rankaisi, olisi hän epäjohdonmukainen ja pahuus astuisi tilalle. Jumala ei rankaise mielivaltaisesti. Aina emme tunne Jumalan toimintaa, koska emme näe sitä kokonaisuutta, mikä liittyy tapahtumiin. Kerrotaan myös, että Jumala on pitkämielinen, eikä halua kenenkään turmiota. Sen takia emme pysty arvioimaan Jumalan aikataulua, joka joskus meistä tuntuu hyvin oudolta.

Joskus Raamatussa annetaan selvä ilmoitus, miksi tietty rangaistus seurasi. Joskus tämä ilmoitus on epämääräinen ja silloin meidän on pakko arvioida Raamatun yleisperiaatteiden mukaan. Raamattuun kriittisesti suhtautuvilla ihmisillä ei ole tätä kykyä, vaan he arvioivat asioita oman vinoutuneen raamatuntuntemuksensa ja elämänkatsomuksensa mukaan. Sen takia syntyy näitä voimakkaita vastakohtia, joista monet ihmiset ovat ymmällä.

14. Rangaistus ja oikeudenmukaisuus
Monet katsovat, että Jumalan rangaistukset VT:ssa ovat epäoikeudenmukaiset huolimatta, että hyväksytään, että rikkomukset aiheuttavat rangaistuksia.
Joskus rangaistaan koko kansakunta, vaikka kaikki sen kansalaisista eivät suinkaan ole syyllisiä. Sehän ei voi olla oikein?

Raamattu tuo esille, että asumme syntiinlankeemuksen johdosta epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Kaikki, mitä tapahtuu, ei suinkaan ole oikeudenmukaista ja täydellistä. Emme kuitenkaan usko "karmaan", että kaikki on väistämättä tapahduttava. Väistämätön laki on kuitenkin: "mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää". Jokainen joutuu kerran vastuuseen teoistaan. Silloin kohtaamme oikeudenmukaisen Jumalan.

Ihmisten teot vaikuttavat joskus hyvin laajalti. Lapset saavat kärsiä vanhempien vääristä toiminnoista ja joskus on päinvastoin. Jokainen sukupolvi vaikuttaa pahojen tekojensa kautta seuraavaan sukupolveen. Esimerkkejä tästä ovat mm. ympäristön saastuminen sekä sotien ja erilaisten konfliktien aiheuttamien katkeruus- ja vihatunteita. Syy- ja vaikutussuhteet ovat usein niin monimutkaiset ja vaikeat, ettei kukaan oikeastaan pysty niitä selvittämään. Tässä sekasotkussa ovat kaikki mukana, myös syyttömät ihmiset ja lapset.

Näin oli myös VT:n aikana, vaikka joskus kuvittelemme, että olosuhteet silloin olivat yksinkertaiset. Silloin oli Israelin ja ympäröivien kansojen välillä taisteluja ja ristiriitatilanteita, jotka edustivat hyvän ja pahan välistä hengellistä taistelua. Tältä pohjalta meidän tulee tarkastella niitä tilanteita, jolloin Israelin piti hävittää moraalisesti rappeutuneet pakanakansat valloitettaessa "luvattu maa". Siinä sitten helposti tehdään kompromisseja ja joudutaan tappiolle. Silloin jo Saatana yritti nujertaa tätä kansaa. Sama on tilanne Lähi-Idässä nykyaikanakin. Israel on edelleen tärkeä lenkki Jumalan lopullisessa pelastussuunnitelmassa. Jos tämä valittu kansa, Israel, tuhotaan, silloin myös Jumalan suunnitelma epäonnistuisi. Sen takia taistelu sekä VT:n aikana että meidänkin aikana on niin ankara ja joskus niin arvaamaton monista politiikkojen hyvistä yrityksistä huolimatta. Kts. myös linkki: "Lyhyesti Israelista".  

Vaikka monet ihmiset näissä kansoissa ovat vaikeuksiin täysin syyttömiä, he joutuvat kuitenkin tavalla tai toisella mukaan tähän taisteluun. Tänäkin aikana on toki monenlaisia muita kriisipesäkkeitä, jossa syyttömät ihmiset joutuvat muiden mukana kärsimään. Myös todella syyttömät lapset joutuvat tähän kärsimykseen mukaan. Emme voi ihmisvoimin kääntää tätä tilannetta. Jumalakaan ei voi periaatteensa vuoksi käyttää väkivaltaa, tilanteen kääntämiseksi. Silloin hän ei olisi rakkaus. Toki hän voi auttaa yksittäisiä ihmisiä tämän surkean kokonaistilanteen keskellä. Jumalan Sanasta kuitenkin tiedämme, että tilanne tulee muuttumaan. Tämä nykyinen maailmanjärjestys menee kohti katastrofia ja tulee "vihan aika". Sen jälkeen koittaa uusi aika.

15. Miksi on niin suuri ero Jumalan toiminnassa VT:ssa ja tänään?
Monet ajattelevat, että Jumalan toiminta tänä aikana on erilainen kuin Raamatun aikana. Mutta Jumala toimii tänäkin päivänä. Aikaisemmin Jumala puhui VT:n aikana enemmän suoraan tai profeettojen kautta. Nyt hän toimii enemmän Sanansa ja Pyhän Hengen kautta. Mutta Jumala on sama, vaikka ulkoiset puitteet ovat tänään erilaiset.Pyhä Henki vaikuttaa, että myös yliluonnollisia asioita voi tapahtua uskovaisten elämässä ja uskovaisten kautta. Monet nykyajan ihmiset yrittävät kieltää tätä. Mutta ne, jotka ovat kokeneet Jumalan ihmeitä, tietävät, että ne ovat todellisia ihmisten epäuskosta huolimatta.

Mutta nykyajan tapahtumat eivät sisälly Raamattuun. Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle ei ole tasaisesti jaettu historian aikajanalla. Raamattu kertoo, niistä tärkeistä vaiheista, jotka alkoivat Aabrahamin aikana ja jatkui Jeesuksen aikaan ja sen jälkeen, jolloin ensimmäiset kristilliset seurakunnat perustettiin. Nämä ilmoitukset on meille annettu, että niitten kautta voimme ymmärtää jotain Jumalan olemuksesta ja hänen rakkaudestaan, kun hän toteutti pelastussuunnitelmansa Jeesuksen kautta. Tämän varassa kristillinen seurakunta on heikkouksistaan huolimatta toiminut tähän päivään saakka. Uutta ilmoitusta ei ole tarvittu. Evankeliumi riittää edelleen kaikista hyökkäyksistä huolimatta, jolla sitä on yritetty tukahduttaa.

16. Voiko Jumala vaatia ihmisiltä mahdottomia ja epämoraalisia tekoja?
Tässä yleensä viitataan Aabrahamiin, joka sai kehotuksen uhrata ainokaisen poikansa, jonka hän vanhoilla päivillä sai pitkän odotuksen jälkeen. En rupea toistamaan näitä asioita tässä. Jokainen voi lukea ne suoraan Raamatusta. Epäilemättä se ensi silmäyksellä vaikuttaa erittäin oudolta vaatimukselta.

Tarkoitus ei varmasti ollut rangaista "Jumalan ystävää". Jumala halusi tuoda esille hyvin tärkeitä asioita.

Aabraham oli monen vuoden aikana todella oppinut luottamaan Jumalaan ja oli oudosta tilanteesta huolimatta nytkin valmis luottamaan Jumalaan tässä vaikeassa asiassa. Koska Jumala oli luvannut jälkeläisiä Iisakin kautta, oli hän varma, että Jumala jollakin tavalla hoitaisi tämän käsittämättömän asian. Hänen piti verrata tätä tilannetta niihin saamiinsa lukuisiin kokemuksiin Jumalan uskollisuudesta 50 vuoden ajalta. Jumala hoiti asian ja Aabrahamin usko vahvistui edelleen ja hänestä tuli uskon malliesimerkki tuleville polville.

Samalla Jumala halusi antaa konkreettisen esikuvan siitä, mitä hän itse aikoi tehdä Jeesuksen kautta ihmiskunnan pelastamiseksi. Tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa, mikä ei uusiudu tässä muodossa.

Tämä ei ole esimerkki siitä, että usko Jumalaan johtaa järjettömiin tilanteisiin, niin kuin jotkut voivat väittää.

Sen sijaan Jumala on kyllä myöhemmin johdattanut uskovia ihmisiä mahdottomiin (ei epämoraalisiin) tehtäviin. Näitten kautta Jumalan antaman viisauden ja voiman avulla on suuria tekoja voinut tapahtua. (UT:ssa puhutaan uskon armolahjasta, joka on jotain muuta kuin pelastava usko.) Yksinomaan ihmisten omilla voimilla nämä teot olisivat olleet mahdottomia.

Raamatussa voi olla muita tällaisia käsittämättömiä tapahtumia, joita järkemme ei ensi silmäykseltä ymmärrä. Meidän täytyy lähteä siitä, että jos Jumala on johdattanut tällaisiin "mahdottomiin" tilanteisiin, on takana syvempiä ulottuvuuksia. Mutta jos kielletään Jumalan todellista olemusta, ihmiselle ei myöskään avaudu tällaista syvempää ymmärtämystä asioiden todellisesta ulottuvuudesta. Tässä joudumme niille alueille, jotka ovat tämän esityksen ulkopuolella. Todettakoon vielä kerran, että GT oli Jeesuksen "Raamattu", jota hän ei koskaan kyseenalaistanut. Sen sijaan hän ymmärsi sen syvemmin kuin sen ajan uskonnolliset ihmiset.

17. Ihmiset eivät aina toimi Jumalan tahdon mukaisesti.
Monet ihmiset ihmettelevät, miksi monet GT:n henkilöt toimivat tavalla, mikä meidän mielestä ei voi olla Jumalan tahdon mukaisesti?

Raamattu kuvaa ihmisten touhuja hyvin realistisesti ilman kaunistelua. Tästä löytyy monenlaisia esimerkkejä. Usein ovat nämä kertomukset meille varoitukseksi, jotta me emme lankeaisi samaan kuoppaan.  Joskus ne kertovat meille sen, että ihmisten töppäyksistä huolimatta Jumala on kaiken takana siten, että hän kääntää pahat tilanteet ja aikeet niin, että siitä voi koitua jotain hyvää. Joskus tarvitaan meiltä avointa mieltä Raamatun tutkimisessa, että löydämme nämä syvät opetukset ja voimme soveltaa ne tähän päivään.

Ihmiset ovat kaikkina aikoina toimineet enemmän tai vähemmän Jumalan tahdon vastaisesti ja joutuneet tilanteisiin, jossa hyvin radikaaliset toimenpiteet ovat tarpeen.

Vertauskuvina nykyajalta ovat esimerkiksi, jos yritys joutuu vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, on varsin syvälle menevät leikkaukset toiminnassa ja työntekijämäärässä tarpeen, jotta yritys pääsee jaloilleen, tai jos havaitaan pahanlaatuinen syöpäkasvain, on perusteellinen leikkaus ja raskas jälkihoito tarpeen.

GT:ssa on tästäkin esimerkkejä, kun israelilaiset sekaantuivat pakanakansojen kanssa esim. seka-avioliittojen kautta tai omaksumalla pakanakansojen epäjumalapalvonta ja riittejä. Profeetat jyräsivät voimakkaasti tällaisia epäkohtia vastaan, mutta kansa ei suostunut parannuksen tekoon ja joutui yhä syvemmin vaikeuksiin.

Monet eivät tänä aikana ymmärrä näitten naapurikansojen rappeutuneisuutta. Jumala halusi, että "valittu kansa" olisi elänyt erillään näistä kansoista, mutta toimenpiteet jäivät puolitiehen. Myöskään ankarat lait eivät estäneet heitä toimimasta Jumalan tahtoa vastaan. Tästä syntyi monenlaisia tilanteita läpi koko Israelin historian.

Jotkut ihmettelevät, miksi Jumala mielistyi Daavidiin, vaikka tämä teki kaikenlaisia tekoja, jopa hyvin pahoja.
Daavid oli hyvin raadollinen sen ajan tyypillinen mies. Mutta Jumala katsoi hänen sydämeensä. Esim. sen ikävän aviorikoksen jälkeen Daavid katui syvästi tekojaan. Lue psalmi 51, niin ehkä ymmärrät paremmin, mistä on kysymys. Valitettavasti monet vain tuijottavat itse tekoihin ymmärtämättä laajemmin ja syvemmin syitä ja seurauksia.

Eräs "mielilause" monille kriitikolle on Ps. 137: 9  "Hyvin tekee se, joka tarttuu lapsiisi ja lyö ne murskaksi kallioon! " Tällainenko se teidän Jumalanne on? Ensinnä se ei ole Jumalan lausuma. Jae on israelilaisten valitusvirrestä, kun heidät oli nöyrrytetty ja viety vankeuteen Baabeliin. Tämä on äärimmäisen toivottomassa tilassa olevan ihmisen hätähuuto. Vastaavia huutoja nousee tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa monen sodista ja kidutuksista kärsivän ihmisen suusta. Ilveilyn tilalle kriitikkojen pitäisi pohtia, miten voidaan lieventää näitä tilanteita nykyajassa.

18. Vanha ja uusi liitto
Erittäin usein kysytään, miksi kristityt eivät noudata Mooseksen lakia?  Sehän on kirjoitettu Raamattuun. Miksi kristityt poimivat vain mieleisiä jakeita Raamatusta ja jättävät muut lukematta? Miksi toinen paikka olisi arvokkaampi kuin toinen? Millä kriteereillä tehdään näin? Monet kristitytkin joutuvat miettimään näitä asioita, jotka eivät suinkaan aina ole kovin helppoja. Meidän täytyy paremmin ymmärtää Raamatun kokonaissanoma. Mikä on se "punainen lanka"? Mitkä asiat liittyvät tiettyyn aikakauteen ja tiettyyn tilanteeseen ja mitkä asiat ovat universaaleja kaikkia aikoja koskevia?

Me elämme uuden liiton aikana, jonka periaatteet ovat uudessa testamentissa. Vanhan liitto eli Mooseksen laki on saanut täyttymyksen Jeesuksen kautta. Mooseksen lain universaalikohdat on toistettu muodossa tai toisessa Uuden testamentin puolella.

Enemmän tästä: "Lain ja liiton suhde".
Kannattaa myös tutustua Raamatun lukemisen periaatteisiin: "Raamatun selittämisen ja tulkinnan perusteet".     
Ellei näitä periaatteita tunneta ja noudateta, syntyy usein paljon väärinkäsityksiä Raamatun sanomasta.

19. Opetukset
Ehkä tästä voi syntyä ajatus, että VT on turha ja meille riittää vain UT. Periaatteessa voi olla näin. UT:n sanoma on kuitenkin osittain vaikea ymmärtää, ellei meillä ole se tausta, jonka VT tarjoaa. VT:sta opimme paljon Jumalan olemuksesta ja toiminnasta. Kuten jo toivottavasti on käynyt ilmi, tarjoaa VT monenlaisia varottavia esimerkkejä, miten käy jos me toimimme vastoin pyhän Jumalan tahtoa. Mutta se tarjoaa myös paljon esimerkkejä Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta. Jumala haluaa olla meille hyvä ja rakastava Jumala. VT:n henkilöistä voimme oppia paljon. Esimerkiksi Mooseksen laki tarjoa meille paljon vertauskuvallisia kuvauksia uuden liiton hengellisestä elämästä. Kaikkia näitä varmasti emme ymmärrä, eikä se ole edes aina tarpeellista. Mutta se voi rikastuttaa hengellistä elämäämme. Voidaan kuvata VT aarrekammioksi, josta aina löytyy jotain uutta. Mutta meidän täytyy lukea nöyrällä ja avoimella mielellä.

20. Uusi testamentti
Uudessa testamentissa kohtaamme Jumalan rakkautta Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta meidän pitää täälläkin olla nöyrällä ja avoimella mielellä. Jos me hylkäämme Jumalan pelastustarjouksen evankeliumin sanoman kautta, toimimme Jumalan tahtoa vastaan ja seuraukset voivat olla yhtä kohtalokkaat kuin edellä on kuvattu. Linkissä "kadotus"  on koottu joitakin raamatunjakeita. Jeesuksen sanoma on epäilemättä hyvin monipuolinen. Kyllä UT:n puolellakin on pyhä Jumala, jonka edessä olemme kaikki syntiset ja "kirkkautta vailla", mutta Jeesuksen sovitustyön kautta löytyy armo ja pelastus.

Näistä asioista on enemmän kirjoitettu muualla sivuillani, joten viittaan siihen.

       


Paluu