ISLAM - RAUHAN USKONTO?

Monet yrittävät väittää, että islam on rauhan uskonto. Onko todella näin?

Islamin piirissä on monenlaisia muslimeja, joten kaikkia kattavia väittämiä ei voi esittää. Monet yrittävät väittää, että nämä ääriainekset muodostavat vain vähemmistön. Monista syistä heidän vaikutuksensa on kuitenkin paljon suurempi kuin heidän lukumääränsä. Median avulla he ainakin ovat näkyvämmin esillä. Olen aikaisemmin esittänyt jaon, joka mielestäni sopii hyvin sen tietämyksen mukaan, mikä minulla on tuntematta syvemmin islamin erilaisia näkemyksiä.

"Mitä Jihadiin tulee, on kolme ryhmää muslimeja:
1. Sekulaariset muslimit, jotka uskovat Koraanin positiiviseen sanomaan, mutta hylkäävät ajatukset pyhästä sodasta. Tämä on suurin ryhmä.
2. Perinteelliset muslimit, jotka tutkivat islamia ja yrittävät elämässä toteuttaa sen opetusta. He tulkitsevat Jihadia hengellisenä taisteluna tai eivät halua osallistua Jihadiin, koska he pelkäävät sen seurauksia.
3. Islamistit joilla on päämääränä toteuttaa islamia, kuten Muhammed sen teki. He ovat valmiit toteuttaa Jihadia väkivallalla ja terrorilla ja he toteuttavat tämän Koraanin sanojen mukaisesti."

Muslimeille kuuluu ehdoton alistuminen Allah'in tahdon alle. Samoin on seurattava Profeetta Muhammedin esimerkkiä. Mielestäni tämä johtaa siihen huomioiden Lähi-Idän kansojen luonteenpiirteitä, että helposti ja kritisoimatta seurataan myös tämän ajan hengellisiä ja poliittisia johtajia. Tällä tavalla on helppoa saada aikaan suuria mielenosoituksia. Tähän en puutu sen enempää.

Olen aikaisemmin kirjoittanut:
Jihad
Monet toki tulkitsevat tätä hengellisenä taisteluna ja niin he saavat tehdä. Mutta jos seuraa tämän ajan tapahtumia eri puolilla maailmaa, ei voi millään kieltää niitä väkivaltaisia tulkintoja, jotka johtavat niihin traagisiin uutisiin, joista saamme päivittäin kuulla. Vaikka näitten takana on myös monenlaisia muita motiiveja, ei voida kieltää koraanitulkinnan suurta vaikutusvaltaa. Tätä ei saa väheksyä tai mitätöidä.
Minusta tuntuu, että seuraava lainaus kuvaa hyvin eräitten tahojen päämääriä:

"Eräs vakavimpia puolia islamissa on suhtautuminen väkivaltaan. Kavaluuden ja sotien avulla Muhammedin kannattajat valloittivat Mekan ja sota voidaan islamin mukaan käyttää keinona Jumalan päämäärien saavuttamiseksi (3:160-163). Muhammed lupaa suuren palkkion niille, jotka kaatuvat sellaisessa sodassa (3:166). Johdonmukaisesti sellainen oppi ei koskaan voi johtaa rauhanomaiseen ihmisten väliseen elämään."
   "Koko historian aikana Jihad on merkinnyt sotaa varsinkin ei-uskovia ja erityisesti kristittyjä vastaan. Koraani opettaa Muhammedin seuraajia koko maailman alistamiseen hänen oppinsa alle ja siihen sisältyy tarvittaessa sotilaallisia valloituksia (http://www.muhammadanism.org/News/default.htm#Jihad)"

   Tänäkin päivänä tapahtuu paljon vainoja kristittyjä vastaan monissa muslimimaissa. Ruotsiksi on tästä lukuisia esimerkkejä tässä linkissä.   

Saadaksemme todellinen vastaus otsikon kysymykseen meidän täytyy mennä Koraanini teksteihin tai tunnustettuihin "hadhith'eihin".
Tässä esitän vain muutamia näitten teosten lauseita, joista jokainen sitten voi vetää johtopäätöksiä huomioiden samalla tämän päivän todellisia tilanteita esim. Lähi-Idän alueella.
Koraanista voi tietenkin löytää vastakkaisia jakeita, mutta meidän täytyy yrittää hahmotella kokonaisuutta huomioiden ihmisten omia tulkintamahdollisuuksia.

Poimintoja haditheista, etenkin mitä  Muhammad itsestään sanoi :

Ibn Raban, Sahih, vol. 14 s.529 Muhammad sanoi: Vannon hänen kauttaan jolla on minun sieluni käsissään, että en ole tullut luoksenne muuta kuin teurastamaan.
Musnad, vol.2 s.50 Profeetta sanoi: Minut on lähetetty kohti tuomiopäivää miekan kanssa, ja elantoni on keihääni varjossa, nöyryytys ja alistaminen olkoon niiden osa jotka eivät tottele minua,
Sunan Abu Dawud, vol,2 no.28: Omar ibn al-Khatab sanoi: Kuulin profeetan sanovan: Minä tulen heittämään juutalaiset ja kristityt ulos niemimaalta (Arabian), enkä tule jättämään sinne muita kuin muslimeja.
El beddayah wa alnihaya, ibn Katheer, vol.4: In Ishaq ja al- Waqidi kertoivat profeetan sanoneen: Tappakaa jokainen juutalainen jonka saatte käsiinne!
(Poiminnot ovat Sartolan kirjasta "Islam ystävä vai vihollinen")

Koraanista voidaan poimia mm. seuraavia jakeita:
(Käännökset Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan.)

Koraanin "rauhalliset" jakeet mm.:
Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harhateistä, (2:256)
Mutta jos herrasi niin tahtoisi, uskoisi jokainen joka on maassa, joka ainoa. Voitko sinä (Muhammad) pakottaa ihmiset uskomaan vastoin tahtoaan? - Yksikään sielu ei voi uskoa kuin Allahin luvalla ja hän asettaa vihansa niiden päälle, jotka eivät ymmärrä: (10:99-100)
Sanoo: Totuus on tullut herraltanne, ken tahansa sitä haluaa uskoa, hän uskokoon ja ken tahansa tahtoo epäillä antakaa hänen epäillä: (18:29)

Voidaan siis todeta Sartolan mukaan:
- Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, se on siis ihmisen vapaaehtoinen valinta?
-Jos Allah tahtoisi, niin kaikki ihmiset olisivat muslimeja, Mutta koska on olemassa miljarditolkulla ei-muslimeja, niin mitä ilmeisimmin Allah ei ole halunnut heidän kääntyvän islamiin,
- Muhammad ei saa pakottaa ketään kääntymään islamiin, sillä Allah ei ole sitä tahtonut.
- Ei-muslimien kohdalla asia on siis niin, että heille Allah ei ole antanut lupaa kääntyä  islamiin, vaan on jostain syystä tehnyt heistä niin ymmärtämättömiä  että he eivät voi uskoa islamiin  ja  ovat siitä syystä saaneet päälleen Allahin vihan ja kadotustuomion.
- Miksi Allah on niin epäoikeudenmukainen, että antaa toisille luvan kääntyä islamiin, mutta tekee toisista ymmärtämättömiä ja vihastuu heihin, eikä päästä heitä nauttimaan islamin ihanuudesta? Näinkin edellä olevat suurat on lupa tulkita.

Vertaa sitten näihin jakeisiin:

Herrasi antoi enkeleilleen ilmoituksen: Minä olen teidän kanssanne, Vahvistakaa niitä jotka uskovat, Minä asetan pelon (terror) uskottomien svdämeen,
Hakatkaa poikki heidän kaulansa ia raajansa, - Näin tapahtui, koska he olivat vastustaneet Allahia ja hänen lähettilästään, Joka vastustaa Allahia ja hänen lähettilästään, tietäköön että Allah on ankara rankaisemaan, - Tässä teille: Maistakaa nyt sitä! Uskottomia odottaa tulen rangaistus, (8:12-14)

Saman suuran seuraavat jakeet antavat selkeät ja ehdottomat sotimisohjeet muslimeille.
Uskovaiset. kun kohtaatte uskottomia taistelun tiimellyksessä,  älkää kääntäkö heille selkäänne,  Joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä - ellei hän sitten tee sitä kääntyäkseen uudelleen taisteluun tai liittyäkseen toiseen joukkoon - on käynyt sisälle Allahin vihaan ja hän saa sijansa helvetissä: Se on huono määränpää! (8: 15 -16)
Uskovaiset, kerronko teille kaupasta, joka pelastaa teidät tuskalliselta rangaistukselta, - Uskokaa Allahiin ja hänen lähettilääseensä - ja taistelkaa (jihad) Allahin tiellä henkenne ja omaisuutenne uhalla, (61: 10-11)
Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan missä heidät tapaattekin, vangitkaa heidät. saartakaa heidät ia väijykää heitä kaikkialla. mutta jos he katuvat. pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa, Allah  on anteeksiantava ja armelias, (9:5)
Ne jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan. ja kiirehtivät tekemään  pahaa. saavat palkkansa: heidät surmataan. naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin tai heidät karkotetaan maasta. (5:33)
"Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Jumala ei rakasta väärintekijöitä." (2:190)

Hämeen-Anttila on vuonna 2001 kirjoittanut tästä seuraavaa:
"Muslimien enemmistö tulkitsee jihadin tarkoittavan ihmisen kamppailua sisäistä pahaa vastaan. Mutta koska sana ei ole yksitulkintainen, ääriryhmät ovat käyttäneet sitä kautta aikojen sotaisassa merkityksessä."

Totuus on, että maltilliset ihmiset huomioiden itämaiden ihmisten luonteenlaatu ja näiden ääriryhmien uhkaukset helposti vedetään mukaan melkein mihin vaan.

"Profeetta, taistele uskottomia ja teeskentelijöitä vastaan ja ole heille kova. He saavat sijansa Helvetistä. Siinä on huono määränpää!" (9:73)
Hämeen-Anttila:
"Minä en yhdistä näitä jakeita nykypäivään, eivätkä useimmat maltilliset muslimitkaan yhdistä. Mutta ne ovat kohtia, joita ääriryhmät käyttävät hyväkseen".

"Eivät taisteluista pois jäävät uskovaiset - paitsi ne, joilla on jokin vamma - ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelevat Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensäkin uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin taistelusta pois jääviä. Hän on luvannut molemmille parhaan palkkion, mutta kilvoitteleville Hän antaa suuremman palkan kuin taistelusta pois jääville." (4:95)

Taistelijoille luvataan runsaasti palkintoja (mikä tänä päivänä houkuttelee esim. itsemurhapommittajia):
Ne, jotka uskovat ja ovat lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan tiellä omaisuutensa ja henkensä uhalla, ovat Jumalan edessä ylhäisempiä kuin uskottomat. He saavat suuren voiton. Heidän herransa antaa heille ilosanoman armostaan, suosiostaan ja puutarhoista, joissa heitä odottaa ikuinen autuus ja joissa he saavat asua ikuisesti. Jumalan luona on suurin palkka. (9:20-22)
Tämä on muistutus. Hurskaille kuuluu paras majapaikka: Eedenin puutarhat, joiden portit ovat avoinna ja odottavat heitä. Siellä he saavat maata vuoteilla nauttien runsaasti hedelmiä ja juomia kainojen nuorten tyttöjen seurassa. (38:49-52)
Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, saavat käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Siellä heitä odottavat puhtaat puolisot, ja me annamme heidän käydä vilpoisaan varjoon. (4:57)

Kuvaava on myös seuraava Fatwa, jonka antoi Sheikki Omar Abdullah Hassan al-Shehabi, opettaessaan missä olosuhteissa muslimin on lupa silpoa ja häväistä ei-muslimia. "Se on sallittua kostona, silloin kun vihollinen (ei-muslimi) on häväissyt kuolleen muslimin ruumista tai milloin se muutoin vain palvelee islamilaista kansaa. Toinen hyväksytty syy on levittää kauhua (terrorizing) viholliseen (ei-muslimiin). tai jos sellainen ilahduttaa muslimitaistelijan sydäntä"

Islamin historia, Koraani ja sunna opettavat selvästi että Muhammad määräsi surmattavaksi suuren joukon ihmisiä, usein pelkästään siitä syystä että nämä olivat hänen toiminastaan toista mieltä, kirjoittivat pilkkarunoja tai lauluja profeetasta tai islamista. Muhammad ohjeisti kannattajiaan myös kiduttamaan, valehtelemaan tarpeen niin vaatiessa ja surmaamaan antautuneita vihollisiaan,
Tämä vahvistetaan:
Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi heitä yöllä kun niiden asukkaat nukkuivat. (7:4)

Khomeinin puhe:

Minusta ei voida sivuuttaa puhetta, missä Iranin nykyisen valtiomuodon perustaja ja maan ideologinen isä, ajatolla Ruhollah Khomeini, viitoitti Iranin nykyistä uskonnollista ulkopolitiikkaa jo vuonna 1982 joulukuun 12. päivänä Qomissa pitämässään puheessa.
* Lainaus ja tiivistelmä: Amir Taheri: Helig Terror.

Jos sallitaan uskottomien jatkaa osaansa maan tuhoamisessa, tulee heidän moraalinen rangaistuksensa, joka heitä vähitellen kohtaa, vielä pahemmaksi, Jos me sen sijaan surmaamme uskomattomat pysäyttääksemme heidän aktiviteettinsa, teemme heille itse asiassa palveluksen. sillä siten heidän lopullinen rangaistuksensa (helvetissä) tulee lievemmäksi, Se, että sallitaan uskomattomien elää, on samaa kuin että hyväksyy heidän toimintansa. Se puolestaan, että surmaa heidät,. merkitsee samaa kuin että Allahin - Luojan käskystä suorittaa kirurgisen toimenpiteen,

He jotka seuraavat Koraanin lakia, tietävät että meidän tulee totella Qissas'in sääntöjä ja että meidän tulee tappaa, Sota on siunaus kansakunnalle ja maailmalle, Allah itse kehottaa miehiä lähtemään sotaan ja tappamaan, Koraani sanoo: Menkää ja taistelkaa kunnes kaikki korruptio ja tottelemattomuus jumalaista lakia kohtaan on hävitetty,

Ne sodat joita profeetta - siunattu olkoon hänen sielunsa - kävi uskomattomia vastaan, olivat jumalallisia lahjoja ihmiskunnalle, Hän surmasi itse omilla siunatuilla käsillään yhtenä päivänä yli seitsemänsataa uskomatonta,

Sen jälkeen kun olemme saaneet voiton sodassa (tuolloin Irakia vastaan, kirj,huom.), tulemme käymään muita sotia ja taisteluita. Sillä tämä sota ei vielä riitä. Meidän tulee jatkaa taistelemista kunnes kaikki mädänneisyys ia tottelemattomuus islamin lakeja vastaan on loppunut koko maailmassa. Koraani sanoo: sota - sota. kunnes voitto on saavutettu.

Uskonto ilman sotaa on typistetty uskonto. Mikäli Isa (Jeesus) - Allah hänen sieluansa siunatkoon - olisi saanut elää hieman kauemmin, olisi hänkin tarttunut miekkaan, kuten Musa (Mooses) teki aiemmin. Ne hovi-mullahit, jotka väittävät että sota on vastoin pyhän kirjamme lakeja, ovat islamin vihollisia. Mutta Allah olkoon ylistetty, nuoret soturimme tottelevat hänen käskyjään ja lähtevät taisteluun. He tietävät että uskomattomien tappaminen on ihmisen (muslimin) kaikkein jaloin tehtävä Allahin palveluksessa."

Jokainen saa itse vetää johtopäätöksen tästä puheesta. Minusta länsimaiden poliitikot ovat aika voimattomia tällaisten uhkausten edessä. Nykyinen johtaja ilmeisesti jatkaa tätä linjaa (?).
Nämä ajatukset tulevat jatkuvasti esille Lähi-Idän konfliktin yhteydessä. Kysymyksessä on pohjimmiltaan hengellinen taistelu, jota monet eivät tajua tai eivät halua tunnustaa. Sen takia todellista rauhaa ei voida saavuttaa, ainoastaan tilapäisiä aselepojaksoja, joiden jälkeen taas tilanne on entistä tuhoisampi. Propagandasota mediassa kiihtyy yksipuolisesti. Miksi?

Näitten sitaattien pohjalta sekä mediassa olleiden äärijärjestöjen edustajien puheiden pohjalta jokainen voi itse yrittää vastata otsikon kysymykseen.

Hahmottelemalla sitä moninaista kokonaisuutta, mikä ongelman takana piilee, ja huomioimalla eräitä Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumissa, alan yhä selvemmin tajuta sitä hengellistä taistelua, jonka keskellä olemme. Tästä olen aikaisemmin jotain maininnut.

Viitteet:
Pekka Sartola    ISLAM    ystävä vai vihollinen      ( http://www. ajanteos.com )
Allekirjoittaneen aikaisemmat artikkelit mm.
Ajatuksia islamista
Lyhyesti Israelista

Liitän tähän vielä erään Suomi24-palstoilla luotettavalta tuntuvan keskustelijan koosteen aiheesta: "Iran etsii apokalyptista (ydinpommista) ratkaisua."

Aiheesta löytyy valtavasti kirjoituksia ja analyyseja, mutta niissä ei yleensä huomioida radikaalin islamin eikä varsinkaan sen takana olevien henkivoimien merkitystä. Pelkät poliittiset tai taloudelliset analyysit eivät paljasta koko totuutta.  


Paluu