MITÄ RAAMATTU KERTOO ENKELEISTÄ

Raamattu kertoo sekä valkeuden että pahuuden enkeleistä, henkiolennoista.

1. Enkelien alkuperä
2. Millaiset enkelit ovat?
3. Mitä valkeuden enkelit tekevät?
4. Langenneet enkelit
5. Miten Raamattu kuvaa Saatanaa?
6. Saatanan kuusi tuomiota
7. Kristityn puolustus

1. Enkelien alkuperä

Raamattu puhuu paljon enkeleistä. Vanha testamentti mainitsee niitä hiukan yli 100 kertaa. Uusi testamentti puhuu heistä noin 165 kertaa. Koska niistä puhutaan niin paljon on syntynyt jopa oma oppi niistä, angelologia, kuten teologit sitä nimittävät. Tästä on syntynyt monella taholla, erityisesti USA:ssa, pitkälle meneviä suuntauksia mm. New Age liikkeessä, joita ei enää voi pitää raamatullisia Jos enkeliopin avulla syrjäytetään Jeesus ja hänen sovitustyönsä, ollaan harhateillä.

Raamatun mukaan enkelit ovat luotuja olentoja. He eivät ole, eivätkä koskaan olleet ihmisiä.

Jeesus Kristus ei myöskään ole ollut enkeli. Hän on kaiken, myöskin enkelien luoja, kuten kerrotaan :

" Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. " (Joh.1:1-3, 14).

Apostoli Paavali vahvistaa tätä ja kirjoittaa Kristuksesta: "Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. (Kol.1:15-17).

Kaikki enkelit Jumalan maailman kaikkeudessa luotiin alun perin hyviksi ja pyhiksi. Jumalahan teki ja totesi sitten koko luomakuntansa hyväksi (1 Moos 1 :31; 2:3). Juudaan kirjeen 6. jae vahvistaa, että alussa kaikki enkelit olivat pyhiä olentoja. Jumalan olemukseen ei sopisi, että Hän loisi suoraan jotakin pahaa esimerkiksi pahoja enkeleitä. Jumala ei siis luonut Saatanaa, Luciferia ja langenneita enkeleitä (demoneita) pahoiksi. He lankesi jossakin vaiheessa kapinointiin Jumalaa vastaan.

Vaikka siis kaikki enkelit luotiin alun perin pyhiksi, Raamatusta näyttää käyvän ilmi, että heidät pantiin koetukselle joksikin ajaksi. Jotkut enkelit säilyttivät ensimmäisen asemansa (pyhyyden tila); toiset eivät (kts. Juudas 6). Toisin sanoen, jotkut enkelit pysyivät pyhinä eivätkä tehneet syntiä, kun taas toiset - Luciferin esimerkkiä noudattaen - kapinoivat Jumalaa vastaan ja lankesivat suureen syntiin.

Vaikka enkelit ilmeisesti voivat liikkua koko universumissa, Jumalan Sana näyttää vahvistavan sen, että enkelit asuvat taivaassa mutta että heidät lähetetään toisinaan maan päälle suorittamaan tiettyjä tehtäviä.

2. Millaiset enkelit ovat?

Sana "enkeli" ei ilmaise enkelien olemusta vaan tehtävää. Tämä sana tarkoittaa yksinkertaisesti "sanansaattajaa". Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia tai viestinviejiä.

Vaikka enkelit ja ihmiset ovat eri olentoja, on tiettyjä yhtäläisyyksiä.

Esim. molemmat ovat luotuja olentoja; molemmat ovat rajallisia; molemmat ovat riippuvaisia Jumalasta olemassaolon ja jatkuvan hyvinvoinnin suhteen; molemmat ovat vastuullisia ja tilivelvollisia Jumalalle teoistaan (1. Kor. 6:3; Juuda j. 6) Mutta tästä huolimatta ihmiset ja enkelit ovat olemukseltaan erilaisia.

Enkelit ovat henkilöitä (henkipersoonia) - kaikkine persoonallisuuteen kuuluvine ominaisuuksineen, kuitenkaan ei ihmisiä vaan "olentoja joilla on persoonallinen olemus". Heillä on sellaisia persoonalle kuuluvia ominaisuuksia kuin älykkyys, tunteet ja moraalinen tahto.

- Älykkyys: Enkelit ovat hyvin viisaita (2 Sam.14:20) ja heillä on tarkka arvostelukyky (2 Sam 14:17) ja he yrittävät ottaa selvää asioista (1 Piet. 1:12).

- Tunteet: Enkelit ovat "riemuitsevana kokouksena" Jumalan kasvojen edessä taivaassa (Hepr.12:22, engl. NlV-käännös). Lisäksi he "huusivat ääneen iloaan" luomisessa (Job 38:7), ja taivaassa "iloitaan" aina kun syntinen kääntyy (Luuk.15:7)

- Moraalinen tahto: Enkeleiden moraalinen tahto näkyy niissä monissa moraalisissa ratkaisuissa, joita he tekevät. Esimerkiksi llm.22:8,9:ssä enkeli käyttää moraalista tahtoaan kieltämällä Johannesta palvomasta häntä ja tunnustamalla. että palvonta tulee kohdistaa yksin Jumalalle.

Enkelit esim. rakastavat ja iloitsevat (Luuk. 15:10), haluavat (1. Piet.1:12), kamppailevat ja kiistelevät(Juud. 9; llm.12:7), kumartavat ja palvovat (Hepr.1:6), puhuvat (Luuk. 1:13) ja tulevat ja menevät (Joh.1:51). Enkelit ovat siis selkeästi persoonia. Siksi he kykenevät palvomaan Jumalaa älykkään persoonan tavoin (Ps.148:2). He ovat myös vastuussa palveluksensa laadusta ja moraalisista valinnoistaan (ks. 1 Kor.6:3) ja Jumala lähettää enkelinsä palvelevina henkinä (Hepr 1:14) "palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden."

Enkeleillä ei ole fyysistä ruumista, joten he eivät tiedä millaista on sairastua, tulla vanhaksi ja raihnaaksi ja lopulta kuolla. Heillä ei ole sellaisia rajoituksia, jotka kuuluvat aineelliseen ruumiillisuuteen. Jumala loi heidät aineettomiksi olennoiksi.

Vaikka he ovat luonnostaan näkymättömiä ja ruumiittomia, heille on annettu kyky ilmestyä ihmisille näkyvässä hahmossa Mutta normaalisti ihminen ei näe enkeleitä. Mutta silti he voivat kuitenkin esiintyä ihmisinä (Matt.1:20; Luuk.1:26; Joh 20:12). Tämä voi olla ihmisille niin realistista, että heitä itse asiassa luullaan ihmisiksi (Hepr.13:2).

Raamattu mukaan enkelit ovat erittäin voimakkaita ja mahtavia olentoja. Ps. 103:20 nimittääkin heitä "voimallisiksi sankareiksi" ja 2 Tess.1:7 puhuu Jumalan "väkevistä enkeleistä".

Tästä huolimatta ei kukaan heistä (mukaan lukien arkkienkeli Mikael) ole Jumalan tavoin kaikkivoipa. Enkelit ovat nimenomaan rajallisia. Pitää muistaa, että enkelit eivät ole Jumalan sijaisia vaikka monet nykyiset enkeli-intoilijat antavat näin ymmärtää . Enkelien voima on Jumalasta lähtöisin ja Hänestä riippuvaista. Enkelit käyttävät voimaansa aina Jumalan edustajina, eivät koskaan omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

Enkelit ovat pyhiä, toisin sanoen heidät on erotettu Jumalan palvelukseen suorittamaan Hänen määräämänsä tehtävät. He ovat kaikkinensa sitoutuneet palvelemaan Häntä. He saavat iloa vain Luojansa mielen mukaan elämisestä.

Koska enkelit ovat Jumalan "pyhiä", he ovat myös kuuliaisia Jumalalle. Vaikka he eivät ole kaikkitietäviä kuten Jumala, heillä on kuitenkin paljon viisautta ja runsaasti älynlahjoja. Yksi osoitus tästä on se, että enkelit luotiin korkeammaksi olentojen luokaksi kuin ihmiset (ks. Ps. 8:5, engl. käänn.). Tämän mukaan heillä on luonnostaan enemmän tietoa kuin ihmisillä.

Enkelit elävät ikuisesti. He ovat luotuja, mutta he eivät koskaan lakkaa olemasta. Raamatusta käy selvästi ilmi, etteivät enkelit ole kuoleman alaisia (Luuk. 20:36)

Raamattu mainitsee kerubeista ja serafeista. Voiman ja ylevyyden kerubit ovat Jumalan valtaistuimen vartijoita ja erikoislähettiläitä. Serafeille kuuluu Jumalan palvonta.

Ilmeisesti enkelimaailmassa on arvoasteikkoja. Mainitaan mm. ylienkeli Mikaelista. Marialle ilmestyi enkeli Gabriel.

Monissa paikoissa mainitaan "Jumalan pojista". Huomioitava piirre on, etteivät enkelit synnytä uusia enkeleitä. He eivät ihmisten tavoin mene avioon. (Matt.22:30)

Tässä on vielä korostettava, että Jeesus ei ole enkeli, kuten jotkut väittävät !

Lyhyt yhteenveto valkeuden enkelien olemuksesta

- He eivät ole vainajien henkiä. Jumala loi enkelit enkeleiksi.
- He ovat persoonallisia olentoja kaikkine persoonalle kuuluvine ominaisuuksineen - heillä on järki, tunteet ja tahto.
- He ovat ruumiittomia (puuttuu aineellinen rakenne) ja näkymättömiä.
- Vaikka he ovat näkymättömiä, heillä on kyky ilmestyä ihmisille.
- He ovat paikkaan sidottuja ja heidän täytyy "matkustaa" paikasta toiseen.
- Joillakin (kenties kaikilla) enkeleillä on siivet.
- He ovat hyvin voimakkaita, joskaan eivät kaikkivaltiaita.
- He ovat pyhiä (heidät on erotettu synnistä ja erotettu Jumalalle) .
- He ovat kuuliaisia Jumalalle.
- He ovat älykkäämpiä kuin ihmiset, joskaan eivät kaikkitietäviä kuten Jumala.
- He ovat kuolemattomia. !

3. Mitä valkeuden enkelit tekevät? (Lyhyt luettelo)

Maa-planeetan taivaallisia tarkkailijoita

Ihmisen luomisen ja lankeemuksen todistajina. Vapahtajan ihmiseksi-tulon todistajina. Kristuksen maanpäällisen palvelutehtävän todistajina. Ristiinnaulitsemisen todistajina. Ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen todistajina. Lopun aikojen todistajina.

Korkeimman palvelijoita.

Vaikka Jumala ei tarvitse enkeleitä, Hän joka tapauksessa loi heidät omaksi ilokseen ja omaksi kunniakseen - suorittamaan erilaisia tehtäviä omassa maailmankaikkeudessaan ja oman valtaistuimensa edessä. Mitä nämä tehtävät käsittävät? Raamatun mukaan Jumala loi enkelit muun muassa palvelemaan ja ilmentämään Jumalan erityistä huolenpitoa meistä Hänen lapsinaan (Hepr.1:14). Näin ollen se, että Hän käyttää enkeleitä, ei vähennä Hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan meitä kohtaan; se on päinvastoin esimerkki huolenpidosta ja sen ilmausta.

Varaukseton Jumalan palveleminen. Jumalan valtava ylistys ja palvonta.

Jeesuksen Kristuksen palvelijoita.

Kristuksen palvonta ennen Hänen ihmiseksi tuloaan. Syntymän ilmoittaminen Marialle. Syntymän ilmoittaminen Joosefille. Ilmoitus paimenille. Kristuksen palveleminen maan päällä. (Kristuksen varhaislapsuus. Kristuksen julkisen toiminnan alku. Getsemanessa. Ristillä.) Palveleminen ylösnousemuksen yhteydessä. Mukana Kristuksen taivaaseenastumisessa. Läsnä Kristuksen toisessa tulemuksessa. Kristusta korottamassa halki ikuisuuksien.

Enkelit meidän keskuudessamme. Enkelit uskovia auttamassa. Jumalan näkymättömät apulaiset. Jumalan viestinviejät. Jumalan kansan varjelijat. Avustajat jotka vastaavat rukouksiin. Saattajat kuoleman hetkellä. Jumalan huolenpidosta iloitseminen.

Tuomioiden julistaminen. Tuomioiden toimeenpano.

Enkeli-ilmestykset Raamatussa

Raamatussa on lukuisia kertomuksia, joissa enkelit ovat ilmestyneet tuomaan tiettyjä sanomia tai auttamaan ihmisiä tietyissä asioissa. Tässä vain muutamia nimiä : Aabraham, Hagar, Loot, Jaakob, Mooses, Bileam, Gideon, Manoah, Elia, Jesaja, Hesekiel, Sakarja, Daniel, Sakarias, Maria, Joosef, Pietari, Paavali, Johannes (Ilmestyskirja). VT:n "Herran enkeli" saattaa joissakin paikoissa viitata Jeesukseen ennen ihmiseksi-tuloaan.

Läpi aikojen on runsaasti eri ihmisten kertomuksia lähes yliluonnollisista enkelien ilmestymisistä ja heidän toiminnastaan vaikeissa tilanteissa.

4. Langenneet enkelit

Raamatussa on yllin kyllin todisteita Saatanan ja demonien olemassaolosta ja toiminnasta. Raamatun mukaan Saatana on luotu olento, jolla suuresta voimastaan huolimatta on omat rajoituksensa. Saatanalla ei ole yksin Jumalalle kuuluvia ominaisuuksia: hän ei ole kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoipa eikä kaikkitietävä. Saatana on luotu olento ja sellaisena alempi kuin Luoja, jolle hän on myös vastuussa teoistaan. Saatana voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan; hänen voimansa on suuruudestaan huolimatta rajallinen, samoin hänen hallussaan oleva tieto.

Pahojen henkien maailma

Entä sitten demonit (tai "helvetin enkelit")? Mistä ne ovat tulleet? Onko Raamatussa mainintoja suuren enkelijoukon lankeemuksesta ja siitä, että niistä olisi tullut pahoja henkiä? Mielestäni Raamatussa on muutamia kohtia, joiden avulla on mahdollista löytää vastaus näihin kysymyksiin.

Monet tutkijat uskovat, että llmestyskirjan 12. Iuvun viiteen ensimmäiseen jakeeseen sisältyy eräänlainen Saatanan minihistoria. Ilm.12:4 näyttää tämän mukaan viittaavan niiden enkelien lankeemukseen, jotka seurasivat Saatanaa : "Pyrstöllään se [Saatana] pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan." On jo pitkään tunnustettu, että Raamatussa sana "tähti" tarkoittaa toisinaan enkeliä (ks. Job 38:7). Jos "tähdet' viittaa enkeleihin llm. 12:4:ssä, näyttää siltä että noustuaan kapinaan Jumalaa vastaan Lucifer onnistui vetämään mukaansa kolmanneksen enkeleistä. Hän ei siis tehnyt syntiä yksin, vaan sai ilmeisesti nostatettua laajan enkelikapinan Jumalaa vastaan.

On myös muita kertomuksia, jotka antaa vihjeitä tähän. Jumalan luomakunta oli, kuten alussa mainittiin, "sangen hyvä". Raamatunpaikat Jes.14:12-21, Hes.28:1-10, ym ilmaisevat, että jossakin vaiheessa eräs etevä enkeliruhtinas ylpistyi ja pyrki Jumalan yläpuolelle. Tällöin hän sai melkoisen osan enkelimaailmasta puolelleen. Eedenin puutarhassa tämä paholainen viekotteli ensimmäiset ihmiset syntiin ja sen jälkeen maailma on ollut "perkeleen vallassa".
Näistä voidaan vetää johtopäätökset, että pahuuden alkujuuret ovat ylpeys, itsekkyys, tottelemattomuus Jumalaa vastaan, vallanhalu.

Pahat henget ovat Saatanan lähettiläitä; ne osallistuvat hänen pyrkimykseensä tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelma. Demonit ovat sitoutuneet lujasti pimeyden ruhtinaaseen, Saatanaan.

Nämä henget, jotka ovat peruuttamattomasti päättäneet seurata Saatanaa sen sijaan että olisivat jääneet uskollisiksi Luojalleen, ovat lopullisesti paatuneet pahuudessa, ja ne on auttamattomasti hylätty eksytyksen valtaan. Siksi he seuraavat ruhtinastaan horjumattoman uskollisesti ja palvelevat tätä halukkaasti kukin asemansa mukaan erilaisissa tehtävissä hänen pahuuden valtakuntansa tehokkaassa organisaatiossa.

Raamatussa demonit kuvataan pahoiksi ja jumalattomiksi. Ne määritellään "saastaisiksi hengiksi" (Matt.10:1), "pahoiksi hengiksi" (Luuk. 7:21) ja "avaruuden pahoiksi hengiksi" (Ef.6:12). Kaikki nämä ilmaisut viittaavat riivaajien moraalittomuuteen. Ei olekaan yllättävää, että monet okkultismiin sekaantuneet ihmiset harjoittavat myös moraalittomuutta.

5. Miten Raamattu kuvaa Saatanaa?

On kiintoisaa tutkia, miten Raamattu puhuu Saatanasta. Opimme paljon hänestä ja hänen toiminnastaan tutkimalla hänestä käytettyjä nimityksiä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

- Saatanaa kutsutaan veljien syyttäjäksi(llm.12:10). Tämän jakeen kreikankielisen alkutekstin mukaan Jumalan kansan syyttäminen on Saatanan jatkuvaa, keskeytymätöntä työtä. Hän ei hellitä hetkeksikään, vaan syyttää Jumalan kansaa "päivin ja öin". Ensinnäkin hän vetää esiin syytöksiä uskovia vastaan Jumalan edessä (Sak.3:1; Room.8:33). Toiseksi hän syyttää uskovia näiden omassatunnossa.''
- Saatanaa kutsutaan meidän vastustajaksemme (1.Piet.5:8). Tämä sana osoittaa Saatanan vastustavan meitä kaikin mahdollisin tavoin.
- Saatanaa nimitetään Belsebubiksi (Matt.12:24). Tämä sana merkitsee kirjaimellisesti "kärpästen herra", joka voidaan ymmärtää myös "saastan herraksi". Paholainen turmelee kaiken mihin koskee.
- Saatanaa kutsutaan Paholaiseksi (Matt. 4:1). Sanaan liittyviä sivumerkityksiä ovat "vastustaja" ja "panettelija". Saatana oli ja on Kristuksen vastustaja; hän on kaikkien Kristuksen seuraajien vastustaja. Hän panettelee Jumalaa ihmisille ( 1 Moos.3:1-7) ja ihmistä Jumalalle (Job 1:9; 2;4). On syytä muistaa, että panettelija lausuu pahansuopia vääriä todistuksia, jotka vahingoittavat toisen mainetta.
- Saatanaa nimitetään viholliseksi (Matt.13:39, engl. käänn.). Tämä ilmaus tulee juurisanasta, joka merkitsee "viha". Se leimaa Saatanan asennetta absoluuttisessa mielessä. Hän vihaa sekä Jumalaa että Hänen lapsiaan.
- Saatanaa sanotaan pahaksi (1 Joh.5:19). Hän on "kaiken hyvänvastustaja ja kaiken pahan edistäjä''.l7 Hän on pahan ruumiillistuma.
- Saatana on valheen isä(Joh. 8:44). Sanaa "isä" käytetään tässä kuvaannollisesti, ja se merkitsee perheen tai ihmisryhmän alkuunpanijaa, jota elähdyttää petollisuus. Saatana oli valehtelijoista ensimmäinen ja suurin.
- Saatanaa kutsutaan murhaajaksi(Joh. 8:44). Tämä sana merkitsee kirjaimellisesti "miehentappaja" (vrt. 1 Joh.3:12,15). Viha saa ihmisen murhaamaan. Saatana vihaa sekä Jumalaa että Hänen lapsiaan, joten hänellä on murhaamiseen hyvä syy. Ray Stedman huomauttaa, että "koska Paholainen on valehtelija ja murhaaja, hänen työnään on eksyttäminen ja tuhoaminen. Siinä on selitys kaikelle sille, mitä on tapahtunut ihmiskunnan historiassa. Ketä Paholainen ei voi eksyttää, sen hän yrittää tuhota, ja ketä hän ei pysty tuhoamaan, en hän koettaa eksyttää''.
- Saatanaa sanotaan tämän maailman("aikakauden", engl, käännös) jumalaksi (2. Kor. 4:4). Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Saatana olisi jumalolento, vaan sitä, että aika on paha, ja että Saatana on sen "jumala" siinä mielessä että hän on sen pää. Lisäksi "tämän maailman jumalana" Saatana on "kaikkina aikoina seurakunnan kirouksena olleiden harhaoppien ja oppirakennelmien takana''.
- Saatana on avaruuden henkivaltojen hallitsija (Ef.2:2). On ilmeistä, että "avaruudella" tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä elämänpiiriä tai "sfääriä", jossa tämän maailman ihmiset asuvat. Nimenomaan tätä valtapiinä Saatana hallitsee.
- Saatanaa nimitetään tämän maailman ruhtinaaksi(Joh.12:31; 14:30; 16:11). Avainsana on "maailma", joka ei tässä viittaa aineelliseen maailmaan vaan siihen "suunnattomaan järjestelmään, jonka perustaja ja ylläpitäjä Saatana on ja joka on sopusoinnussa hänen ihanteittensa, päämääriensä ja menetelmiensä kanssa".
- Saatanaa kutsutaan ärjyväksi leijonaksi (1 Piet.5:8,9). Tämä havainnollinen kielikuva kertoo Saatanan voimasta ja tuhoisuudesta.

- Saatanaa sanotaan kiusaajaksi(Matt.4:3). "Tämä nimi osoittaa hänen alituisena tarkoituksenaan ja pyrkimyksenään olevan ihmisen syntiin yllyttäminen. Hän esittää mitä näppärimpiä tekosyitä ja mitä ovelimpia verukkeita synnin tekemiselle."
- Saatanaa nimitetään käärmeeksi (1 Moos.3:1; llm.12:9). Tämä sana symboloi synnin alkuperää Eedenin puutarhassa samoin kuin synnin vihattavuutta ja kuolettavuutta. Saatanalle on tunnusomaista petollisuus, ilkeys ja murhanhimo.

Saatanan toiminta :

Tämä lyhyt nimitutkielma on tehnyt selväksi, että Saatanan määrätietoisena tarkoituksena on kaikin mahdollisin tavoin estää Jumalan suunnitelmien toteutuminen. Tavoitteensa saavuttamiseksi Saatana pitää yllä maailmanjärjestystä, jonka hallitsija hän on ja joka vastustaa Jumalaa kaikessa.

Langenneet enkelit pyrkivät aktiivisesti vahingoittamaan uskovia monin tavoin. Seuraavassa esimerkkejä tästä:

- Saatana houkuttelee uskovia syntiin (Ef. 2:1-3; 1 Tess.3 :5).
- Saatana houkuttelee uskovia valehtelemaan (Apt.5:3).
- Saatana houkuttelee uskovia seksuaaliseen moraalittomuuteen (1 Kor.7:5).
- Saatana syyttää ja panettelee uskovia (llm. 12:10).
- Saatana estää uskovien työtä aina kun voi (1 Tess.2:18).
- Saatana ja hänen demoninsa pyrkivät käymään sotaa uskovia vastaan ja lyömään heidät (Ef.6:11,12).
- Saatana kylvää lustetta uskovien keskuudessa (Matt.13:38,39).
- Saatana kiihottaa vainoihin uskovia vastaan (llm. 2:10).
- Demonit estävät saamasta rukousvastauksia (Dan.10: 12-20).
- Saatanan sanotaan vastustavan kristittyjä nälkäisen leijonan hurjuudella (1. Piet. 5:8).
- Saatana istuttaa epäilyksiä uskovien mieleen (1. Moos. 3:1-5).
- Saatana pyrkii vaalimaan hengellistä ylpeyttä kristittyjen sydämessä (1. Tim. 3:6).
- Saatana yrittää johtaa uskovat pois vilpittömästä ja puhtaasta suhteesta Kristukseen (2. Kor. 11:3).
- Demonit pyrkivät lietsomaan kateutta ja eripuraisuutta uskovien keskuudessa (Jaak. 3:13-16).
- Demonit erottaisivat uskovan Kristuksesta jos vain voisivat (Room.8:38,39).

6. Saatanan kuusi tuomiota

Raamatusta selviää, että Saatanaa koskee kuusi erillistä tuomiota:

- Ensimmäisen kapinansa jälkeen hänet heitettiin alas taivaasta ja hän menetti alkuperäisen, etuoikeutetun asemansa (Hes. 28:16).
- Hänet tuomittiin Eedenin puutarhassa sen jälkeen, kun hän oli vietellyt Aadamin ja Eevan syntiin (1. Moos. 3:14,15)
- Hänet tuomittiin ristillä (Joh.12:31; vrt. Kol.2: 15; Hepr.2:14). "Kristus tuli osalliseksi ihmisyydestä ja sijaiskuolemallaan Hän kukisti Saatanan tehden hänet voimattomaksi uskovan elämässä."
- Hänet heitetään ulos taivaasta seitsenvuotisen ahdingon ajan puolivälissä (llm.12:13). Tänä aikana häneltä estetään pääsy taivaaseen.
- Hänet kahlitaan "syvyyteen" tulevan tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi, jolloin Kristus hallitsee (llm.20 2).
- Hänet heitetään tuhatvuotisen valtakunnan lopussa tuliseen järveen, jossa hän joutuu olemaan ikuisesti (llm. 20:10; vrt. Matt.25:41).

Nämä raamatunkohdat kertovat selkeästi sen, että vaikka Saatana tällä hetkellä toimii maailmassa, hän on tuomittu olento ja hänet on määrätty ikuiseen kärsimykseen. Vaikka näitä kaikkia tuomioita ei ole vielä pantu täytäntöön, ne on jo julistettu, ja on vain ajan kysymys milloin Saatanan lopullisen tuomion hetki koittaa.

7. Kristityn puolustus

Meidän kristittyjen tulisi olla kiitollisia siitä, että Jumala on huolehtinut puolustuksesta Saatanaa ja hänen langenneita enkeleitään vastaan. Mistä tämä puolustus sitten koostuu?

- On pidettävä aina mielessä se kahdesti mainittu asia, että Herra Jeesus elää taivaassa rukoillakseen meidän puolestamme (Room.8:34; Hepr.7:25). Toisin sanoen Jeesus rukoilee säännöllisesti puolestamme. Ja varmasti Hän tällöin rukoilee puolestamme samalla tavalla kuin kerran opetuslastensa puolesta. (Joh. 17:15)

- Kristitylle on luvattu hengellinen taisteluvarustus (Ef.6:10-18). Tämän varustuksen jokaisella osalla on oma erityistarkoituksensa. Mutta meidän tulee itse päättää sen ottamisesta

Seuraavassa Paavalin kuvaus tästä varustuksesta: (KR92)

Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Lähteet :

Ron Rhodes : Enkelit keskuudessamme Aika Oy 1996
C. Leslie Miller : Enkeleitä onko heitä Credo 1973

 


Paluu