AJANKOHTAISTA

01.12.-06 Uusi lay-out
Olen monta vuotta miettinyt uutta lay-out'ia sivustolleni. Vasta nyt ikään kuin tuli "vihreä valo" tälle ajatukselle ja ryhdyin puuhiin.
Vaikka pääsivun näkymä on muuttunut, on sivuston pääsisältö ja tarkoitus suurin piirtein sama. Karkeasti se jakautuu kolmeen pääalueisiin, joskin nämä voivat jakautua erillisalueisiin.

1) Kristillisen uskon puolustus (apologetiikka), jossa yritän osoittaa, että kristillinen uskon perusteet ovat kestäviä. Tämä kuitenkin edellyttää avaraa ja avointa mieltä, jossa myös yliluonnollisia ilmiöitä pidetään mahdollisina. Niitten kieltäminen mielestäni olisi todellisuuden pakoa, joka johtaa tyhjyyteen. Tähän kuuluvat kristillisen uskon kannanottoja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

2) Kristillisen uskon perusteet, johon yritän kerätä omalla esitystyylilläni näkemyksiä tärkeistä hengellisistä aihepiiristä. Ne perustuvat Raamatun ilmoitukseen, vaikka en varsinaisesti pyri esittämään laajempaa raamatuntutkistelua. Yritän välttää niiden aiheiden laajempaa pohdiskelua, joissa eri kirkkokunnat ovat eri mieltä. Yritän keskittyä kaikkia kristittyjä yhdistäviin keskeisiin aiheisiin. Erilaisia korostuksia voi monista syistä esiintyä, mutta ne eivät tee tyhjäksi evankeliumin perussanomaa. Kuitenkaan en puolusta niiden teologien käsityksiä, jotka eivät pitäydy Raamatun ilmoituksiin. Näitten osien kokoaminen on työn alla, joten samanlaiset asiat voivat edelleen esiintyä eri paikoissa

3) Raamatun profetiat toteutuvat, mikä tulee voimakkaasti esille meidän aikanamme monilla alueilla, varsinkin Lähi-Idän alueilla. Tässä suhteessa näiden profetioiden ja Israelin tilanteen tulisi olla ajan kello kaikille kristityille, vääristyneestä uutistulvasta huolimatta. Näissä asioissa esiintyy myös turhia spekulaatioita, joihin en mielelläni ryhdy. Tarkempia aikamääriä en tule esittämään, koska tulevaisuuden tapahtumat ovat meiltä kuitenkin yksityiskohdissa piilossa. Tiettyjä trendejä voimme hahmottaa. Joka tapauksessa Israel on nykyisen toiminnastaan huolimatta Jumalan omaisuuskansa, jolla on tehtäviä tulevaisuudessa. Islamin esiinmarssi aikanamme on mielestäni varteenotettava seikka, mistä syystä olen sitäkin aluetta käsitellyt jonkin verran.

Toivomukseni on, että monet saisivat arvokkaita näkemyksiä ja vastauksia kysymyksiin koskien kristillistä uskoa. Ihmiset tänä päivänä ovat joutuneet valtavan informaatiotulvan pyörteisiin ja monet ovat todella ymmällä, mihin uskoa.

     

             

     

     

    1.12.2006      lähtien.

Takaisin