AJANKOHTAISTA

21.11.-06 Alkoholihaittojen taustat
Poliittisella tasolla keskustellaan alkoholiveron nostamisesta haittojen lieventämiseksi. Miksi vasta nyt havaitaan näitä haittoja? Siksi, että ne ovat riistäytyneet käsistä? Toki näitä haittoja on aina ollut. Veronnosto saattaa olla askel oikeaan suuntaan. Mielestäni tämä on kuitenkin täysin riittämätön toimenpide. Ongelman juuret ovat huomattavasti syvemmällä, mutta niistä ei haluta käydä keskustelua, koska ne ovat liian laajoja ja osittain myös liian arkoja. Vastaväitteitä voidaan esittää loputtomiin. Otan tässä lyhyesti esille vain muutamia varteenotettavia seikkoja.

1) Aika on muuttunut hyvin epävakaaksi. Monien kohdalla tapahtuu äkillisiä ja yllättäviä muutoksia, joita voidaan väittää nykyisen markkinatalouden seuraamuksiksi. Tehokkuusvaatimukset nousevat koko ajan ja siinä yksittäiset ihmiset jäävät pahasti puristukseen. Kaikki eivät kestä ajan paineita. Yhdistetään yritykset suuriksi kasvottomiksi kokonaisuuksiksi, joissa raha ja tehokkuus ovat ainoat kriteerit. Ihmiset jäävät kauniista puheista huolimatta täysin sivuasioiksi. Miksi ei tähän asiaan reagoida mitenkään? Puristuksiin jääneet ihmiset yrittävät usein paeta todellisuudesta - alkoholin avulla. Mutta - joudutaan ojasta allikkoon.

2) Arvot muuttuvat. Erityisesti parisuhde-alalla ja seksuaaliasioissa on kovasti löysätty normeja ja käyttäytymiskriteerejä - vapauden nimessä. Mutta koska toitotetaan vain vapautta ja unohdetaan vastuukysymykset, ajautuvat monet ihmiset helposti karille näissä asioissa. Tulee avioliittokriisejä kaikkine seuraamuksineen. Tulee pettymyksiä ja katkera mieli jne. Silloin on alkoholi joillekin pakotie ikävyyksistä ja toivottomuudesta. Varsinkin lapsille katkenneet suhteet tai ikävä ilmapiiri kotona aiheuttavat traumoja, joiden vaikutuksia tulevaisuudessa kukaan ei voi ennakoida. Tilanne ehkä muistuttaa lumivyöryä, joka hiljaisen alun jälkeen voi saada tuhoisia vahinkoja. Tuntuu siltä, ettei yhteiskunnassamme ole täysin tajuttu, mihin nykyiset trendit johtavat. Puhutaan kehityksestä, mutta onko suuntaus päinvastainen?

3) Miksi ihaillaan alkoholin käyttöä? Toki ei kehoteta väärinkäyttöön, mutta suhtautuminen täysraittiisiin ihmisiin on epäilemättä nuiva ja ylimielinen. Miksi hienoissa tilaisuuksissa aina pitää olla alkoholia? Valitettavasti kohtuukäyttö monien kohdalla mm. edellisistä syistä johtuen luiskahtaa väärinkäyttöön. Miksi pitää lähes jokaiseen syrjäkylään saada oma ALKO? Jotta alkoholin haittavaikutukset saataisiin tasapuolisesti myös ulottumaan näihin?? Näihin vääristyneisiin asenteisiin ei puututa. Tilanne on todella ristiriitainen.

4) Kristilliset arvot romutetaan vähitellen. Nykyään monien mielestä Uuden testamentin kestäviä periaatteita ja kristillisiä arvoja ei saisi edes välittää lapsille ja nuorille - tasapuolisuuden ja suvaitsevaisuuden nimessä. Mutta jos tämä vuosisatoja kestänyt elämänpohja romutetaan, mitä jää jäljelle? Tilalle ei ole voitu esittää varteenotettavia vaihtoehtoja. Jokainen rummuttaa omia mielipiteitä, jolloin syntyy kaaosmainen tilanne, jossa pahuuden voimat pääsevät jylläämään. Ihminen kuitenkin tarvitsee jatkuvasti kestävää elämänpohjaa. Kristillinen usko antaa tällaisen pohjan, kuten olen yrittänyt sivustollani tuoda esille. Jos se sisäinen rauha, jonka usko Jeesukseen antaa, puuttuu, ihminen hakee kiperissä tilanteissa lohtua alkoholista. Sen takia aito kristillinen usko olisi tehokkain lääke näihin alkoholiongelmiin. Mutta sitä vastustetaan yhä räikeämmin monella tavoin. Tällaista vastustelua ei voida mitenkä puolustaa niillä ylilyönneillä, jotka mahdollisesti tapahtuvat kristillisyyden nimessä. Ovatko ne tapahtuneet kristillisten periaatteiden mukaan vaiko inhimillisten heikkouksien pohjalta?      

       

Paluu kotisivulle