AJANKOHTAISTA

17.11.-06 Kristuksen veri
UT mainitsee usein Kristuksen veren tärkeydestä hengellistä elämäämme silmälläpitäen. Tämä on nykyaikana monille vaikea ymmärtää. Monille ehkä veri on kammottava asia ihan käytännössä ja he voivat pahoin nähdessään verta. Mutta veri on meille jokaiselle kuitenkin elintärkeä asia. Jos verenkierto ruumiissamme jostakin syystä lakkaa, kuolemme heti. Tämä on meillä jokaiselle päivänselvä asia. Tarkastellaan asiaa hengellisesti tästä näkökulmasta.

UT puhuu meille, että uskovaisina ja uudestisyntyneinä olemme jäseninä Kristus-ruumiissa. Tässä tarkoitetaan laajempaa hengellistä käsitettä, jota emme voi näillä fyysisillä aisteillamme täysin ymmärtää. Asiaa tulee ymmärtää hengellisesti. Olemme jäseninä erilaisia ja meillä on erilaisia tehtäviä. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulisi olla alamaisia Kristukselle, joka on pää (esim. 1 Kor 12 ja Ef 4) ja toimia hänen tahtonsa mukaisesti. Pohdittavaksi jää toimimmeko niin? Vai toimimmeko omatoimisesti oman itsekkään tahtomme mukaan?

Mutta Kristuksen ruumiissa on oma verenkierto. Veri tuo ravintoa jokaiselle jäsenelle ja se puhdistaa ja vie kuona-aineet pois. Sen takia on tärkeä, ettei tule verenkiertohäiriöitä, ahtaumia ja tukoksia. Sellaisia voi aiheuttaa anteeksiantamaton mieli, katkeruus, viha jne. Monissa hengellisissä lauluissa lauletaan Jeesuksen veren voimasta. Valvokaamme elämäämme, että pääsemme osallisiksi tästä voimasta.

Kun ajattelemme tätä hengellistä syvyyttä, ehkä ymmärrämme paremmin vanhan liiton uhrijärjestelmärituaaleja VT:ssa. Mm. Hebrealaiskirje kertoo meille, miten tämä vanha liitto on korvattu uudella liitolla Jeesuksen kautta. Siinä korostetaan voimakkaasti Kristuksen veren merkitystä hengelliselle elämällemme. Lue erityisesti luvut 9 ja 10.

Johannes kirjoittaa 1 Joh.1: 7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. …9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.

       


Paluu kotisivulle